မေအာင္ျမင္ခင္မွာ

မေအာင္ျမင္ခင္မွာ

မေအာင္ျမင္ခင္မွာ
သင္အထင္လြဲခံရလိမ့္မယ္
ဒါေပမယ့္ ေအာင္ျမင္သြားရင္ေတာ့
အတုယူတာခံရပါလိမ့္မယ္..

မျပီးေျမာက္ခင္မွာ
သင္အေဝဖန္ခံရလိမ့္မယ္
ဒါေပမယ့္ လမ္းဆံုးသြားရင္ေတာ့
ဝန္းရံခံရပါလိမ့္မယ္..

အျမင့္ကို တက္ေနခ်ိန္မွာ
သင္ဆြဲခ်တာခံရလိမ့္မယ္..
ဒါေပမယ့္ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရင္ေတာ့ ဆြဲတင္ဖို ့
လက္ကမ္းျကပါလိမ့္မယ္..

တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ
ဖ်က္ဆီးတာသင္ခံရလိမ့္မယ္
ဒါေပမယ့္ လံုျခံဳသြားရင္ေတာ့
ခိုနားဖို ့ေတာင္းပန္ျကပါလိမ့္မယ္..

ခ်မ္းခိုက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ
သင္ေရေလာင္းတာခံရလိမ့္မယ္
ဒါေပမယ့္ ေႏြးေထြးသြားရင္ေတာ့
သင္ေထြးေပြ ့ဖို ့သူတို ့ေတာင့္တျကပါလိမ့္မယ္..

အားနည္းေနခ်ိန္မွာ
သင္တိုက္ခိုက္တာခံရလိမ့္မယ္
ဒါေပမယ့္ သန္မာသြားရင္ေတာ့ ကာကြယ္ေပးဖ္ုို ့
အသနားခံျကပါလိမ့္မယ္..

ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ရဲ႕ပန္းတိုင္ကို
မယိုင္မလဲ ပဲေလ်ွာက္လွမ္းေနဖို့ပဲလိုပါတယ္…။

Credit#…
ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေဝပါသည္။
##myintthanhtun.
မူရင္းပို႔ပိုင္ရွင္ကို credit ေပးပါတယ္