`မိန္းမတိုင္း ရြံတဲ့ ေယာက်ာ္း´´👇

`မိန္းမတိုင္း ရြံတဲ့ ေယာက်ာ္း´´👇

~ မိန္းကေလးတေယာက္နဲ႔ ယွဥ္ရန္ျဖစ္ေသာ ေယာက်ာ္း။

~မိန္းကေလးတေယာက္ကို ဆဲတတ္၊ ေအာ္တတ္၊လက္ပါတတ္ေသာ ေယာက်ာ္း။

~မိန္းကေလးတေယာက္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ကို အႏိုင္ယူတတ္ေသာ ေယာက်ာ္း။

~မိန္းမတကာနဲ႔ အေရာတ၀င္၊ မိန္းမတကာကို အေပ်ာ္ၾကံတဲ့ ေယာက်ာ္း။

~မိန္းမတိုင္းကို တဏွာ မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္တတ္ေသာ ေယာက်ာ္း။

~ကိုယ့္ကိုကို ဂုဏ္ေဖာ္၊အထင္ႀကီးၿပီး မာန္တက္ေနေသာ ေယာက်ာ္း။

~မိန္းကေလးတေယာက္အေပၚ အျမဲအႏိုင္ယူတတ္ေသာ ေယာက်ာ္း။

~ ေပးထားတဲ့ ကတိ၊ေျပာထားတဲ့ စကား မတည္ေသာ ေယာက်ာ္း။

~ အေျပာနဲ႔ အလုပ္မညီ၊ ၿပီးၿပီးေရာ ေျပာတတ္ေသာ ေယာက်ာ္း။

~ မိန္းကေလးတေယာက္ကို တန္ဖိုးမဲေအာင္ ေျပာတတ္ေသာ ေယာက်ာ္း။

~ သစၥာမ႐ွိ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ ေယာက်ာ္း။

~ ကိုယ့္ဘက္ကိုယ္ေတြးၿပီး မစာနာတတ္ေသာ ေယာက်ာ္း။

~ တပါးသူအတြက္ မငွဲ႔ပဲ ကိုယ္စိတ္တိုင္းက် ႀကိဳးဆြဲတတ္ေသာ ေယာက်ာ္း။

~မိန္းမ တေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ အေျပာင္းလဲ ျမန္တတ္တဲ့ ေယာက်ာ္း။

~ေ႐ွ႕တမ်ိဳး ကြယ္ရာမွာ တမ်ိဳး လုပ္တတ္တဲ့ ေယာက်ာ္း။

“အဲ့အခ်က္႐ွိတဲ့ ေယာက်ာ္းဆို မိန္းမတိုင္း ရြံတယ္☺´´

♥ P.T.C.M ♥