စီးပြားေရးေလာကထဲကို ဝင္လာရင္ ဒါေတြမလုပ္ပါနဲ႔။

စီးပြားေရးေလာကထဲကို ဝင္လာရင္ ဒါေတြမလုပ္ပါနဲ႔။

“စည္း”

စီးပြားေရးေလာကထဲကို ဝင္လာရင္ ဒါေတြမလုပ္ပါနဲ႔။

၁. Copy မကူးပါနဲ႔

ၿပိဳင္ဘက္ေတြရဲ႕ Idea ေတြကူးေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ ဆိုတဲ့ အေတြးေတြ မေတြးပါနဲ႔။

၂. ေစ်းကြက္မဖ်က္ပါနဲ႔

မတန္တဆ ေလွ်ာ့ေရာင္းတာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ Brand Brand ခ်င္းတိုက္ပါ။

၃. ၿပိဳင္ပါ မတိုက္ခိုက္ပါနဲ႔

ၿပိဳင္ဘက္ေတြ ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ပါ မတိုက္ခိုက္ပါနဲ႔။ တစ္ခါတရံ ၿပိဳင္ဘက္ဆိုတာ အေကာင္းဆံုး Partner ပါ။

၄. စည္းမေဖာက္ပါနဲ႔

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတူသူျခင္း လုပ္ငန္းတန္ဖိုး တက္လာေအာင္ျမႇင့္ပါ။ Quality ေၾကာင့္ စည္းမေဖာက္ပါနဲ႔။ Service ေၾကာင့္ စည္းမေဖာက္ပါနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြစည္းေစာင့္မွ လုပ္ငန္းတန္ဖိုုးတက္မွာပါ။

၅. အရွက္တရားေလး သတိထားပါ

သူမ်ား ေစ်းခ် လိုက္ခ် သူမ်ား New Product ထုတ္ လိုက္ထုတ္ မလုပ္ပါနဲ႔။ သူမ်ားရတဲ့ Idea သူမ်ား လုပ္ေနရင္ ကိုယ္က အရွက္ကေလးနဲ႔ ခပ္ခြာခြာကေန မတူ ကြဲထြက္ေအာင္လုပ္ပါ။

သင္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ပါ

#Credit