“သည္းခံလိုက္ပါ”

“သည္းခံလိုက္ပါ”

————————-

ကိုယ္ အားမရွိလို႔ သူ တအားဖိလာရင္လည္း
တရားနဲ႔ညႇိကာ ကိုယ္ကပဲ သည္းခံလိုက္ပါ။

ကိုယ္ မွန္ေနေပမယ့္ သူ ထန္ေနရင္လည္း
မူမမွန္တဲ့သူ႔ကို ကိုယ္ကပဲ သည္းခံလိုက္ပါ။

ကိုယ္ ေကာင္းရဲ႕သားနဲ႔
သူ ေခ်ာင္းဖဲ့တာ မ်ားရင္လည္း
အေကာင္းမရြဲ႕ရေအာင္ ကိုယ္ကပဲ သည္းခံလိုက္ပါ။

ကိုယ္ ေမတၱာရွိသလို သူ သစၥာမရွိရင္လည္း
ေမတၱာမပ်က္ ကိုယ္ကပဲ သည္းခံလိုက္ပါ။

ကိုယ္ သိတတ္ေပမယ့္ သူ အသိအမွတ္မျပဳရင္လည္း
မသိတတ္တဲ့သူ႔ကို ကိုယ္ကပဲ သည္းခံလိုက္ပါ။

သည္းမခံႏိုင္လို႔ အထိမခံ ျပန္တုန္႔ျပန္ရင္
ကိုယ့္သံသရာ ရွည္ေနဖို႔သာ ရွိမွာေပါ့။
သူ႔အပိုင္းဟာ သူ႔သမိုင္း
ကိုယ္မ႐ိုင္းဖို႔က ကိုယ့္တာဝန္
ကိုယ့္အေၾကာင္းေကာင္းဖို႔ ကိုယ္ႀကိဳးစား
အဆိုး မမ်ားဖို႔အေရး ကိုယ္ကပဲ သည္းခံေပး႐ုံေပါ့။ ။

ေမတၱာျဖင့္
Credit.. …..
မနာပ ဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ