ဒါေတြသိထားဘို႔လိုတယ္

ဒါေတြသိထားဘို႔လိုတယ္

၁။ ေရခဲေသတၱာနံရံမ်ား
ပူေနျခင္းသည္ ပံုမွန္ျဖစ္၏။
စိတ္ပူစရာမလိုပါ။

၂။ မီးဖြင့္ထားၿပီး ကြန္ပရက္ဆာ
ေမာင္းေနလွ်င္ တုန္ေန၊ ပူေနပါမည္။
ဤသည္မွာလည္း ပံုမွန္ျဖစ္သျဖင့္
စိတ္ပူစရာမလိုပါ။

၃။ မီးျပတ္သြားၿပီး မီးျပန္လာလွ်င္
ပံုမွန္အေျခအေနျပန္ေရာက္ရန္
(ေရခဲေသတၱာလိုသည့္အပူ
ခ်ိန္ေရာက္ရန္)
၉ နာရီမွ ၁၄ နာရီခန္႔ ၾကာပါလိမ့္မည္။

ခ်က္ျခင္းျပန္မေအးလာခဲ့ေသာ္
စိတ္မပူပါႏွင့္။

ေရခဲေသတၱာကိုသာ
ေတာက္ေလွ်ာက္ဖြင့္ထားပါ။

၄။ Frost Free သုိ႔မဟုတ္
Self-defrosting ဟုေရးထားေသာ ေရခဲေသတၱာမ်ားသည္ အေပၚထပ္၌ ခဲလာမည့္ ေရခဲမ်ားကို ၆ နာရီမွ
၈ နာရီ ၾကာတိုင္း သူ႔ဟာသူ ျပန္အရည္ေဖ်ာ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။

သီးသန္႔ေရခဲေဖ်ာ္ေပးရန္ မလိုပါ။
၅။ ယခုေခတ္ေရခဲေသတၱာမ်ား၌
အနံ႔ေဖ်ာက္ေပးသည့္ Platinum Deodorzing device ပါတတ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အျပင္ကၾကည့္၍ မျမင္ရပါ။

ေရခဲေသတၱာအတြင္းမွ
အသားငါးမ်ား၏ ညီွနံ႔စေသာ
မေကာင္းသည့္ အန႔ံအသက္မ်ားကို
ေဖ်ာက္ေပးပါသည္။

၆။ အကယ္၍ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာေနခဲ့ေသာ္၊ သို႔မဟုတ္ ေရခဲေသတၱာထား
သည့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အ၀တ္ေရစိုမ်ား လွန္းထား ေသာ္ ေရခဲေသတၱာနံရံ
၌ေခြ်းျပန္တတ္ပါသည္။

ဤသည္မွာ ဖန္ခြက္အတြင္း
ေရခဲထည့္ထားလွ်င္
ဖန္ခြက္နံရံ၌ ေခြ်းျပန္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။

ဤသည္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္၍
စိတ္ပူစရာမလိုပါ။

၇။ ေရခဲေသတၱာေအာက္တြင္
အေပၚထပ္ေရခဲခန္းမွ
ေဖ်ာ္ခ်လိုက္သည့္ ေရ သုိ႔မဟုတ္
ေခြ်းမ်ားကို ခံေပးေသာ ေခြ်းခံခြက္ရိွ
ပါသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေခြ်းခံခြက္ကို
ေရသြန္စရာမလိုပါ။

အေငြ႔ပ်ံၿပီး ေရမ်ားခန္းသြားပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ
ထိုခြက္ထဲ၌ မိႈမ်ားေပါက္လာတတ္၊
အန႔ံအသက္မ်ား ထြက္လာတတ္ပါ
သည္။

ထိုကဲ့သို႔မျဖစ္ေအာင္ ခြက္ကို
ပံုမွန္ေဆးေၾကာေပးရန္လိုပါသည္။

၈။ ေရခဲသည္ ေရခဲေသတၱာထဲမွ
အန႔ံအသက္မ်ားကို စုပ္ယူႏုိင္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲခြက္မ်ား နံေန
တတ္ပါသည္။

ေရခဲခြက္မ်ား
အနံ႔အသက္ေပ်ာက္ေအာင္
၂ လ တစ္ႀကိမ္၊ ၃ လတစ္ႀကိမ္
ေဆးေၾကာေပးပါ။

#ေရခဲေသတၱာကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း

မွတ္ခ်က္။ ။ တံခါးရြက္တြင္
ေလလံုေအာင္ထိန္းေပးေသာ
ရာဘာလိုင္နာရိွသည္။

ထုိလိုင္နာကို မေပါက္ၿပဲ၊ မပ်က္စီးေစရန္ အထူးသတိျပဳပါ။

ထိုလိုင္နာ ကဲြအက္၊ ပ်က္စီးပါက
ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္း
ေအးေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

😟ဘာျပႆနာ တက္ေနသလဲ?

ေရခဲေသတၱာ လံုး၀အလုပ္မလုပ္ေတာ့လွ်င္ (မေအးေတာ့လွ်င္) ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာ ပလပ္ကုိ
ေသေသခ်ာခ်ာ ထိုးထားရဲ့လား?

(ပလပ္ မမိတမိျဖစ္ေနရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ထိုးပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာရဲ့ မီးခလုတ္ဟာ
ေကာင္းေသးရဲ့လား?

(မီးခလုတ္ေကာင္းမေကာင္းကို
တျခား လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း တစ္ခုခု
(ဥပမာ – မီးပူ၊ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္) စတာေတြသံုးၿပီး စစ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

မေကာင္းရင္ ခလုတ္လဲပါ။)

၃။ ေရခဲေသတၱာမီးလိုင္းက
breaker က်ေနသလား။

Fuse (ဖ်ဴ႔စ္) ျပတ္ေနသလား?
(Breaker က်ေနရင္ ဘာေၾကာင့္
က်သလဲ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာပါ။

ေနာက္ျပန္တင္ပါ။

ဖ်ဴ႔စ္ျပတ္ေနရင္ တစ္ေနရာရာမွာ
ေရွာ့ျဖစ္ေနသလား စစ္ေဆးၿပီး အရြယ္တူ ဖ်ဴ႔စ္ကို ျပန္၀ယ္ထည့္ပါ။

ဖ်ဴ႔စ္ကို မူလအရြယ္ထက္ပိုႀကီးမထားပါနဲ႔။

ေရခဲ ေသတၱာ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။

ေရခဲေသတၱာမ်ားအတြက္ fuse ဟာ ၁၃ အမ္ပီယာ (13A) ဖ်ဴ႔စ္
ျဖစ္ပါတယ္။)

၄။ ေရခဲေသတၱာက ၀ိုင္ယာႀကိဳးကို
ၾကြက္ေတြကိုက္ျဖတ္ထားလို႔ ျပတ္ေနသလား?

(၀ိုင္ယာႀကိဳးျပတ္ေတာက္ ပ်က္စီးေနရင္ ႀကိဳးအသစ္နဲ႔ အစားထိုးပါ။

ျပန္ဆက္ၿပီး မသံုးပါနဲ႔။)

ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္း
မေအးေတာ့လွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို
စစ္ေဆးပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာအတြင္းက
အပူခ်ိန္ထိန္းခလုတ္ဟာ နံပါတ္
(၁) ကိုေရာက္ေနသလား?

(ပံုမွန္ဆိုလွ်င္ ခလုတ္ကို
နံပါတ္ ၃ မွာထားပါတယ္။

နံပါတ္ ၁ မွာဆို ေအးမွာမဟုတ္ပါ။

နံပါတ္ ၃ သို႔ျပန္ေျပာင္းပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာအနီးမွာ
ဘဘဘအပူထုတ္တဲ့
(မီးဖို၊ ေနေရာင္တိုက္ရိုက္ထိုးက်
ေနျခင္း) အရာေတြ ရိွေနသလား?

(ေရခဲေသတၱာနားမွာ မီးဖို၊
မီးပူစတာေတြရိွေနရင္ ေ၀းရာကို ေရႊ႔ထားပါ။

ေရခဲေသတၱာကို ေနထိုးေနရင္
ေနမထိုးတဲ့ေနရာကို ေရႊ႔ေပးပါ။)

၃။ ေရခဲေသတၱာတံခါးကို ေသေသခ်ာခ်ာပိတ္ထားရဲ့လား?

တံခါးဟေနသလား?

(တံခါးမေစ့ရင္ အေအးေလ်ာ့ပါတယ္။

ေရခဲေသတၱာတံခါးကို ပိတ္တဲ့အခါ
ေသေသခ်ာ ေစ့ေအာင္ ပိတ္ဖို႔လိုပါ
တယ္။)

၄။ ေရခဲေသတၱာရဲ့တံခါးက
ရာဘာလိုင္နာေတြ ေပါက္ကဲြပ်က္စီးေနသလား?

(တံခါးက လုိင္နာေတြေပါက္ျပဲေနရင္ အျပင္ကေလေတြ၀င္ႏုိင္တာေၾကာင့္
ေကာင္းေကာင္းေအးမွာမဟုတ္ပါ။

ဆုိင္ပို႔ၿပီးလုိင္နာအသစ္ျပန္ထည့္ပါ။)

၅။ ေရခဲေသတၱာတံခါးကို အၾကာႀကီး
ဖြင့္ထားသလား?

(ေရခဲေသတၱာတံခါးကို ပစၥည္းယူၿပီး
တာနဲ႔ ခ်က္ျခင္းျပန္ပိတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အၾကာႀကီးဖြင့္မထားပါနဲ႔။)

၆။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ပူေနေသးတဲ့ အစားအစာေတြ ထည့္ထားသလား?

(ေရခဲေသတၱာထဲမထည့္ခင္
အစားအေသာက္ေတြကို
အရင္အေအးခံပါ။

ပူေနတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ
ေရခဲေသတၱာထဲမထည့္ပါနဲ႔။)

၇။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ
ထည့္ထားတဲ့ပစၥည္းေတြ အရမ္းမ်ားၿပီး က်ပ္သိပ္ေနသလား?

(ေရခဲေသတၱာထဲ ပစၥည္းေတြထည့္တဲ့အခါ စနစ္တက် ထည့္ဘို႔လိုပါတယ္။

ပစၥည္းေတြနဲ႔ က်ပ္သိပ္ေနရင္
ေလေကာင္း ေကာင္းမလွည့္ပတ္ႏုိင္လို႔ ေကာင္းေကာင္းေအးမွာ မဟုတ္ပါ။)

၈။ ေရခဲေသတၱာဟာ
နံရံနဲ႔ သိပ္ကပ္ေနသလား?

(ေရခဲေသတၱာကို နံရံကေန
အနည္းဆံုး ၂ လက္မ ခြာထားရပါမယ္။

နံရံနဲ႔ သိပ္ကပ္လြန္းေနရင္
ဒါမွမဟုတ္ ေရခဲေသတၱာနဲ႔
နံရံအၾကားမွာ ပစၥည္းေတြထည့္ထား
ရင္ ေလလွည့္ပတ္မႈမေကာင္းလို႔
ေအးမွာမဟုတ္ပါ။

ေရခဲေသတၱာနဲ႔ နံရံအၾကားမွာ
ဘာပစၥည္းမွ မရိွပါေစနဲ႔။

၉။ တကယ္လို႔ Damper control ပါခဲ့ရင္ mid-position
(အလယ္မွာ) ထားေပးပါ။

ေအာက္ထပ္ေရခဲေသတၱာခန္းထဲက အစားအေသာက္ေတြ ေအးခဲေနလွ်င္
ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာအတြင္းက
အပူခ်ိန္ထိန္းခလုတ္ဟာ နံပါတ္
(၅) ကိုေရာက္ေနသလား?

(နံပါတ္ ၅ ဟာ အျမင့္ဆံုးခလုတ္
ျဖစ္လို႔ အရမ္းေအးပါတယ္။

မလိုအပ္ရင္ နံပါတ္ ၃ မွာပဲထားပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ စြတ္စိုေနတဲ့ အစားအစာေတြ ထည့္ထားသလား?

(အရမ္းစြတ္စိုေနတဲ့ ဥပမာ – မွ်စ္ခ်ဥ္၊
ခ်ဥ္ဖတ္၊ စိတ္ထားတဲ့ ဖရဲသီး
စတာေတြဟာ ေရေငြ႔ကိုထုတ္ၿပီး
တျခား အစားအေသာက္ေတြကို
ေအးခဲေစပါတယ္။

တကယ္လို႔ ဖရဲသီးစိတ္
ထည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္
ဒီအတိုင္းမထည့္ပါနဲ႔။

wrapping plastic ဆိုတဲ့
အစားအေသာက္ေတြကိုပတ္တဲ့
ပလတ္စတစ္အၾကည္စ ပါးပါးကေလး ရိွပါတယ္။

အဲဒါနဲ႔ပတ္ၿပီးမွ ထည့္ပါ။)

ေရခဲေသတၱာသည္ တုန္ခါေနလွ်င္
အသံမ်ားထြက္ေနလွ်င္
ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာထားတ့ဲ ၾကမ္းျပင္ဟာ မညီညာဘဲ ေျခေထာက္တစ္ဖက္
လြတ္ေနသလား?

(ပထမ – ေရခဲေသတၱာထားတဲ့
ၾကမ္းျပင္ဟာ ညီညာတဲ့ ၾကမ္းျပင္ျဖစ္ဖို
႔ လိုပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ေရခဲေသတၱာရဲ့ ေျခေထာက္ ေလးေခ်ာင္းစလံုး ၾကမ္းျပင္နဲ႔ထိေနရ
ပါမယ္။

ေျခေထာက္တစ္ဖက္ လြတ္ေနရင္
တစ္ခုခုနဲ႔ ခုေပးပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာေနာက္၊
ေအာက္ဘက္က ကြန္ပရက္ဆာဘက္မွာ တစ္ခုခု၀င္ေနသလား?

(အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္
ကြန္ပရက္ဆာဘက္ကို သတၱဳပစၥည္း
တစ္ခုခု၀င္ေနရင္ အသံေတြျမည္ေနပါ
မယ္။

အဲဒီအခါအဲဒီပစၥည္းကို ရွာၿပီး
ထုတ္ပစ္ပါ။)

၃။ ေခြ်းခံခြက္ (drip tray)
ေခ်ာင္ေနရင္လဲ အသံထြက္တတ္ပါ
တယ္
ျပန္က်ပ္ေပးပါ။

၄။ ေရခဲေသတၱာေနာက္၊ ေအာက္ဖက္မွာ ကာထားတဲ့ အကာေတြ ေခ်ာင္ေနသလား။

ျပန္က်ပ္ေပးပါ။

ရည္ညႊန္းကိုးကား စာအုပ္စာတမ္းမ်ား
ရည္ညႊန္းကိုးကား စာအုပ္စာတမ္းမ်ား
1. Samsung Refrigerator Owner’s Instructions
2. LG Refrigeator Service Manual
3. Toshiba Refrigerator Instruction Manual
4. Hot Point Larger Fridge User Manal
ေအးၿငိမ္း