ခရီးမိုင္အကြာေဝးမ်ား

ခရီးမိုင္အကြာေဝးမ်ား

ခရီးမိုင္အကြားေ၀းမ်ား
ရန္ကုန္မွ (ရိုးမအေရွ ႔လမ္းပိုင္း)
ရန္ကုန္ – ဒိုက္ဦး 86 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေညာင္ေလးပင္ 98 မိုင္
ရန္ကုန္ – ဖဒို 115 မိုင္
ရန္ကုန္ – မေဒါက္ 110 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေရႊက်င္ 114 မိုင္
ရန္ကုန္ – ပဲႏြယ္ကုန္း 122 မိုင္
ရန္ကုန္ – ျဖဴး 142 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေဇယ်၀တီ 144 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေတာင္ငူ 175 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေရတာရွည္ 192 မိုင္
ရန္ကုန္ – ဆြာ 201 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္(လမ္းသစ္) 240 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္(လမ္းေဟာင္း) 250 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေပ်ာ္ဘြယ္ 312 မိုင္
ရန္ကုန္ – မိတီၳလာ 338 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေတာင္သာ 381 မိုင္
ရန္ကုန္ – ျမင္းျခံ 396 မို္င္
ရန္ကုန္ – စစ္ကိုင္း 425 မိုင္
ရန္ကုန္ – မႏၱေလး 430 မိုင္
ရန္ကုန္ – မံုရြာ 495 မိုင္
ရန္ကုန္ – ျပင္ဦးလြင္ 472 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေရႊဘို 500 မိုင္
ရန္ကုန္ – တန္ ့ဆည္ 560 မိုင္
ရန္ကုန္ -လားရွိုး 605 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေတာင္ႀကီး 424 မိုင္
ရန္ကုန္ – လြိဳင္ေကာ္ 377 မိုင္
ရန္ကုန္ – ရမ္းျဗဲကၽြန္း 400 မိုင္
ရန္ကုန္ – တမူး 725 မိုင္
ရန္ကုန္မွ (ရိုးမအေနာက္လမ္းပိုင္း)
ရန္ကုန္ -လက္ပံတန္း 85 မိုင္
ရန္ကုန္ – ျပည္ 179 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေပါက္ေခါင္း 203 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေအာင္လံ 223 မိုင္
ရန္ကုန္ – ႀကံခင္း 245 မိုင္
ရန္ကုန္ – ျမန္ေအာင္ 250 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေတာင္တြင္းႀကီး 280 မိုင္
ရန္ကုန္ – မေကြး 331 မိုင္
ရန္ကုန္ – မင္းဘူး 332 မိုင္
ရန္ကုန္ – အထက္မင္းလွ 350 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေရနံေခ်ာင္းဆင္ျဖဴကၽြန္း 363 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေက်ာက္ပန္းေတာင္း 397 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေခ်ာက္ 408 မိုင္
ရန္ကုန္ – ပုဂံ-ေညာင္ဦး 431 မိုင္
ရန္ကုန္ – ပခုကၠဴ 445 မိုင္
ရန္ကုန္ – ျမင္းျခံ 456 မို္င္
ရန္ကုန္ – ႏြားထိုးႀကီး 476 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေတာင္ကုတ္ 279 မိုင္
ရန္ကုန္ – သံတြဲ 323 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေက်ာက္ျဖဴ 400 မိုင္
ရန္ကုန္ – စစ္ေတြ 634 မိုင္
ရန္ကုန္မွ (ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလမ္းပိုင္း)
ရန္ကုန္ – မအူပင္ 51 မိုင္
ရန္ကုန္ – အိမ္မဲ 75 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေျမာင္းျမ 102 မိုင္
ရန္ကုန္ – လပြတၱာ 150 မိုင္
ရန္ကုန္ – ဂြ 146 မိုင္
ရန္ကုန္ – ဆပ္သြား 182 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေရၾကည္ 90 မိုင္
ရန္ကုန္ – ငသိုင္းေခ်ာင္း 93 မိုင္
ရန္ကုန္ – ဟသၤာတ 96 မိုင္
ရန္ကုန္ – ထူးႀကီး 133 မိုင္
ရန္ကုန္ – ပုသိမ္ 115 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေခ်ာင္းသာ 150 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေငြေဆာင္ 145 မိုင္
ရန္ကုန္ – ဖ်ာပံု 60 မိုင္/85 မိုင္
ရန္ကုန္ – ဘိုကေလး 85 မိုင္/105 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေညာင္တုန္း 35 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေက်ာင္းကုန္း 74 မိုင္
ရန္ကုန္ – ဇလြန္ 86 မိုင္
ရန္ကုန္ – က်ိဳက္လတ္ 74 မိုင္
ရန္ကုန္ – ၀ါးခယ္မ 93 မိုင္
ရန္ကုန္ – က်ံဳေပ်ာ္ 96 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေရႊေလာင္း 78 မိုင္
ရန္ကုန္ – ရံုးေဒါင့္ 80 မိုင္
ရန္ကုန္ – က်ိဳက္ပိ 85 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေလးမ်က္ႏွာ 110 မိုင္
ရန္ကုန္ – သာေပါင္း 142 မိုင္
ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္-ထား၀ယ္-ၿမိတ္လမ္းပိုင္း
ရန္ကုန္-က်ိဳက္ထို 110 မိုင္
ရန္ကုန္-က်ိဳက္ထီးရိုး 119 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေတာင္စြန္း 120 မိုင္
ရန္ကုန္ – ဘီးလင္း 128 မိုင္
ရန္ကုန္ – သထံု 152 မိုင္
ရန္ကုန္ – မုတၱမ 190 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္ 194 မိုင္
ရန္ကုန္ – မုဒံု 208 မိုင္
ရန္ကုန္ – သံျဖဴဇရပ္ 230 မိုင္
ရန္ကုန္ – က်ိဳကၡမီ 245 မိုင္
ရန္ကုန္ – ဘားအံ 180 မိုင္
ရန္ကုန္ – သာမည 200 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေကာ့ကရိတ္ 235 မိုင္
ရန္ကုန္ – ျမ၀တီ 279 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေရး 287 မိုင္
ရန္ကုန္ – ထား၀ယ္ 397 မိုင္
ရန္ကုန္ – ၿမိတ္ 550 မိုင္
ရန္ကုန္ – ေကာ့ေသာင္း 745 မိုင္
ေနျပည္ေတာ္လမ္းပိုင္း
ေနျပည္ေတာ္ – ရန္ကုန္ 240 မိုင္/250 မိုင္
ေနျပည္ေတာ္ – မေကြး 160 မိုင္
ေနျပည္ေတာ္ – မႏၱေလး 180 မိုင္
ေနျပည္ေတာ္ – ေညာင္ဦး 183 မိုင္
ေနျပည္ေတာ္ – ေတာင္ႀကီး 174 မိုင္
ေနျပည္ေတာ္ – မံုရြာ 260 မိုင္
ေနျပည္ေတာ္ – ေတာင္ငူ 75 မိုင္
ေနျပည္ေတာ္ – လြိဳင္ေကာ္ 250 မိုင္
ေနျပည္ေတာ္ – ျပည္ 150 မိုင္
မႏၱေလး လမ္းပိုင္း
မႏၱေလး – ေတာင္ႀကီး 204 မိုင္
မႏၱေလး – လားရွိုး 175 မိုင္
မႏၱေလး – မူဆယ္ 288 မိုင္
မႏၱေလး – မိုးကုတ္ 115 မိုင္
မႏၱေလး – မင္းလွ 250 မိုင္
မႏၱေလး – ျပည္ 373 မိုင္
မႏၱေလး – ေတာင္ငူ 255 မိုင္
မႏၱေလး – ေက်ာက္ပန္းေတာင္း 155 မိုင္
မႏၱေလး – ျမင္းျခံ 96 မိုင္
မႏၱေလး – ျပင္ဦးလြင္ 42 မိုင္
မႏၱေလး – ေရႊဘို 70 မိုင္
မႏၱေလး – ေရဦး 95 မိုင္
မႏၱေလး – တန္ ့ဆည္ 110 မိုင္
မႏၱေလး – တမူး 295 မိုင္
မႏၱေလး – ပုလဲ 110 မိုင္
မႏၱေလး – စဥ့္ကူ 60 မိုင္
မႏၱေလး – မတၱရာ 20 မိုင္
မႏၱေလး – ေရြကူ 245 မိုင္
မႏၱေလး – ဗန္းေမာ္ 270 မိုင္
မႏၱေလး – ထီးခ်ိဳင့္ 170 မိုင္
မႏၱေလး – ကသာ 230 မိုင္
မႏၱေလး – ကေလး 210 မိုင္
မႏၱေလး – တေကာင္း 130 မိုင္
မႏၱေလး – သပိတ္က်င္း 90 မိုင္
မႏၱေလး – ငါးအိုး 200 မိုင္
မႏၱေလး – ပခုကၠဴ 125 မိုင္
မႏၱေလး – ဆည္ေတာ္ 30 မိုင္
မႏၱေလး – မံုရြာ 80