အုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သရြက္ကိုင္ရာတြင္ သတိရစရာေလးမ်ား

အုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သရြက္ကိုင္ရာတြင္ သတိရစရာေလးမ်ား

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အုတ္စီတဲ့အခါမွာ မတူညီတဲ့ GRADE အလိုက္သရြက္မ်ားကို M1,M2 စသည္ျဖင့္ ေဖ်ာ္စပ္အသုံးျပဳၾကရပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ထုံးသရြက္ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမသရြက္မ်ားကို အုတ္စီတဲ့ေနရာမွာ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို့ အေျခအေနအေၾကာင္းတရားကိုလိုက္ၿပီး သရြက္၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ား၊ ခံနိုင္ရည္မ်ား၊ အသုံးျပဳမွုမ်ားကို သိရွိထားဖို့ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

၁။ အုတ္လုပ္ငန္း၏ ခံနိုင္ရည္(STRENGTH OF BRICKWORK)သည္ အသုံးျပဳမယ့္ သရြက္၏ GRADE အေပၚမွာ လုံး၀မမွီခိုတာကို သတိရပါ။ (ဘာမွမဆိုင္ဘူးေပါ့)။ M1,M2 စတဲ့ သရြက္တို့ဟာ GRADE အလိုက္ မတူညီတဲ့ STRENGTH ရွိၾကေပမယ့္ ဘယ္သရြက္ပဲသုံးသုံး အုတ္လုပ္ငန္း(အုတ္နံရံ၊ အုတ္ရိုး၊ စတဲ့အုတ္အသုံးျပဳထားတဲ့ မန္ဘာေတြကို ဆိုလိုပါတယ္)မ်ားရဲ့ ခံနိုင္ရည္ STRENGTH ကိုေတာ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွု မျဖစ္ေစပါဘူး။ ဥပမာအေနႏွင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အုတ္အမ်ိဳးအစားတူညီတဲ့ အုတ္ေတြကို STRENGTH မတူတဲ့ သရြက္အခ်ိဳး ၁:၃ ႏွင့္ ၁:၅ တို့ကို သုံးၿပီး စီမည္ဆိုရင္လည္း အုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ခံနိုင္ရည္သည္ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ သရြက္အခ်ိဳးေျပာင္းေပမယ့္ အုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ခံနိုင္ရည္ ေျပာင္းလဲမသြားတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို့ အုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ခံနိုင္ရည္ STRENGTH ဟာ အုတ္မ်ား၏ ခံနိုင္ရည္ STRENGTH အေပၚတြင္ လုံး၀မူတည္တာကို သတိရပါ။

၂။ သရြက္ေရာစပ္ပုံအခ်ိဳး ၁:၃ ကို ဘိလပ္ေျမႏွင့္သဲ (သို့မဟုတ္) (ဘိလပ္ေျမ+ထုံး)ႏွင့္သဲ စပ္၍ အသုံးျပဳတဲ့အခါမွာ VOID ေလခိုမွုနည္းနည္းနဲ႔ သိပ္သည္းထူထပ္ေအာင္ သရြက္ကိုင္ပါ။

၃။ ထုံးသရြက္ရဲ့ ေကာင္းက်ိဳးေလးေတြကိုလည္း သတိရေပးပါ။
ထုံးသရြက္ဟာ ဘိလပ္ေျမသရြက္ေလာက္ ခံနိုင္ရည္အားျဖင့္ နည္းေနေပမယ့္ ထုံးကို ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳလိုက္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးေလးေတြလည္း ရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(က) သရြက္ေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ SHRINKAGE ကို ေလ်ာ့နည္းေစလို့ SHRINKAGE ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ သရြက္အက္ေၾကာင္း အက္ကြဲမွုေလးေတြကိုလည္း ေလ်ာ့နည္း ေစပါတယ္။
(ခ) ထုံးကေနၿပီးေတာ့ WORKABILITY ႏွင့္ PLASTICITY ကို INCREASE တိုးျမင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(ဂ) ထုံးမွာ ေရကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းထားနိုင္တဲ့စြမ္းရည္( WATER RETENTION CAPACITY)ရွိတာေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာ ေရေငြ႕ျပန္မွု(EVAPORATE)ကို ဟန႔္တားေပးနိုင္ပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ အုတ္ေတြက ထုံးသရြက္စီက ေရကို စုပ္ယူနိုင္စြမ္းမရွိပါဘူး။
(ဃ) ထုံးကို ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳတာေၾကာင့္ သရြက္ပမာဏထုထည္ကို မ်ားျပားေစၿပီး ေလခိုေပါက္ေလး VOID ေလးေတြကိုလည္း ဖာေထးေပးနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို့လည္း WATER RESISTANT ျဖစ္ေစၿပီး မိုးေရမ်ား ထိုးေဖာက္နိုင္မွု(RAIN PENETRATION) ကို ေတာင့္ခံနိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။
(င) ထုံးဟာ အုတ္ကို ကုတ္တြဲနိုင္တဲ့အား BONDING ပိုၿပီးေကာင္းပါတယ္။
(စ) ဘိလပ္ေျမထုံးသရြက္မ်ားဟာ အလိုက္သင့္မွု FLEXIBLE ျဖစ္ၿပီးေတာ့ BRICK MASONRY မ်ား ပုံမွန္ေရြ႕လ်ားနိုင္မွု MOMENT ကို အက္ကြဲျခင္း CRACK မျဖစ္ပဲ အလိုက္သင့္ ကာကြယ္ခုံခံေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘိလပ္ေျမထုံးသရြက္မ်ားဟာ ဘိလပ္ေျမသရြက္မ်ားထက္ CRACK ျဖစ္နိုင္ေခ် အလြန္နည္းပါးပါတယ္။

၄။ ထုံးသရြက္ရဲ့ ခံနိုင္ရည္အား STRENGTH ဟာ အလြန္ေႏွးေကြးစြာ တက္လာၿပီး ၄င္းရဲ့ ULTIMATE STRENGTH ဟာ ဘိလပ္ေျမသရြက္ထက္ နည္းတာကို သတိရပါ။ HYDRAULIC LIME လို့ေခၚတဲ့ မေဖာက္ထုံးေတြက ပိုေကာင္းၿပီးေတာ့ STRENGTH တက္တာ ပိုျမန္ပါတယ္။ FAT LIME လို့ေခၚတဲ့ CALCIUM OXIDE ပါ၀င္မွုမ်ားတဲ့ ထုံးေတြကေတာ့ စိုစြတ္တဲ့ ေဒသေတြမွာ လုံး၀မာေက်ာသြားတယ္ကို မရွိပါဘူး။ အပူပိုင္း ေဒသမွာေတာ့ ျပသနာမရွိဘူးလို့ ေျပာနိုင္ပါတယ္။

၅။ ဘိလပ္ေျမထုံးသရြက္မ်ားကို ၁:၄ မွ ၁:၈ အခ်ိဳးၾကား ေဖ်ာ္စပ္တဲ့အခါမွာ သဲရဲ့အရြယ္အစား ႏွင့္ ပမဏမ်ားမွုတို့ေၾကာင့္ သရြက္ဟာ ၾကမ္းတမ္းေနတာကိုလည္း သတိရၿပီး WORKABILITY ႏွင့္ PLASTICITY ေကာင္းမြန္ဖို့အတြက္ PLASTICZERS အမ်ိဳးအစား ဓာတုပစၥည္း(ေဆး)ေတြကို အသုံးျပဳဖို့ မေမ့သင့္ပါဘူး။

၆။ တူညီတဲ့ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ သဲ အခ်ိဳးတို့အတြက္ ဘိလပ္ေျမသရြက္၏ ခံနိုင္ရည္ STRENGTH သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားက အက်ိဳးသက္ေရာက္ EFFECT ျဖစ္ေစတာကို သတိရပါ။
(က) သဲရဲ့ အမ်ိဳးအစားအုပ္စု၊ အဆင့္( GRADING OF SAND)
(ခ) သဲရဲ့ ေခ်ာေမြ႕ႏူးညံ့မွုႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းမွု
(ဂ) သဲအမွုန္မ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္လုံး၀န္းမွု၊ ခၽြန္ထက္မွု
တူညီတဲ့ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ သဲ အခ်ိဳးတို့အတြက္ ဘိလပ္ေျမသရြက္၏ေစးကပ္မွု ဂုဏ္သတၱိ (PLASTICITY PROPERTY)သည္ သဲ၏ ေကာင္းမြန္မွုအေပၚ အဓိက မူတည္ပါတယ္။ ဘိလပ္ေျမသရြက္ရဲ့ေစးကပ္မွုကို ပိုၿပီးေကာင္းေအာင္ဆိုၿပီး ဘိလပ္ေျမကို ပိုသုံးမယ္ဆိုရင္ ရနိုင္ေပမယ့္ မလိုအပ္တဲ့ကုန္က်စရိတ္ေတြ မ်ားလာနိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးတြက္ေခ် ကိုက္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ေရကိုေရာစပ္တဲ့ေနရာမွာ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ေစမည့္ ေဖ်ာ္စပ္မွုျဖစ္ေစေလာက္တဲ့ ပမာဏျဖစ္သင့္ၿပီးေတာ့ အေပၚက အခ်က္သုံးခ်က္ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ခ်ိန္ဆသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ေရပမာဏသာနည္းၿပီး ခံနိုင္ရည္အားေကာင္းတဲ့ သရြက္ကို ရနိုင္မွာပါ။

၇။ ေကာင္းမြန္ေသာ သဲမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ WORKABILITY ေကာင္းေသာ သရြက္ကို ရရွိနိုင္မည္ျဖစ့္ၿပီး တဖက္မွာလည္း တူညီေသာ ခံနိုင္ရည္အား ရရွိရန္အတြက္ သဲရဲ့ ဘိလပ္ေျမလိုအပ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာ တိုးလာေသာေၾကာင့္ ဘိလပ္ေျမလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေရလိုအပ္ခ်က္က ပိုမ်ားလာနိုင္ပါတယ္ဆိုတာကိုလည္း သတိတရရွိပါေစ။ ဒီေနရာမွာ ဘိလပ္ေျမကို မတိုးဘူးဆိုရင္ ခံနိုင္ရည္အားလည္း တိုးလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ဖို့အတြက္ေတာ့ ေရပမဏက မျဖစ္မေန တိုးဖို့လိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဒီလိုျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ဘိလပ္ေျမေရအခ်ိဳး(WATER CEMENT RATIO) မ်ားလာၿပီး ခံနိုင္ရည္အား STRENGTH က်သြားပါတယ္။

၈။ MAXIMUM STRENGTH ကို ရရွိဖို့အတြက္ႏွင့္ သဲအမွုန္ေတြကို ဘိလပ္ေျမကေနဖုံးအုပ္နိုင္ဖို့အတြက္ အသားေသေအာင္လုပ္ျခင္း (CURING)ကို အထူးဂရိုစိုက္ ၿပီး အေကာင္းဆုံးလုပ္ရမွာကို သတိရပါ။

၉။ ၁:၃ အခ်ိဳးထက္မ်ားေသာ သရြက္မ်ားသည္ SHRINKAGE ျဖစ္ဖို့ အလားအလာ အလြန္မ်ားၿပီးေတာ့ သရြက္ကိုင္လုပ္ငန္း(MASONRY)မ်ားကို ခံနိုင္ရည္အား ေကာင္းေအာင္ မစြမ္းေဆာင္နိုင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားအားျဖင့္ အသုံးမျပဳတာမ်ားသည္ကို သတိရပါ။ အဲ့ဒီ ၁:၃ အခ်ိဳးထက္မ်ားတဲ့ သရြက္ေတြဟာ ၄င္းတို့ကိုယ္၌သရြက္ရဲ့ STRENGTH ခံနိုင္ရည္အား တိုးနိုင္ တိုးနိုင္ေပမယ့္ သရြက္လုပ္ငန္းမ်ားရဲ့ ခံနိုင္ရည္အားကိုေတာ့ ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါ တယ္။ သရြက္ကို အလြန္ထူထဲစြာ အသုံးျပဳတာ၊ ထုအလြန္မ်ားတာက သရြက္ကို အားနည္းေစတဲ့အျပင္ အက္ေၾကာင္းနည္းျခင္းမ်ားျခင္းတို့ကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အက္ေၾကာင္းေတြဟာ ျပန႔္ႏွံ့လာၿပီး ဆံခ်ည္မၽွင္အက္ေၾကာင္းရွည္မ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ EXPANSION ျဖစ္ျခင္း၊ CONTRACTION ျဖစ္ျခင္း စတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ သရြက္ကိုင္လုပ္ငန္းမ်ားရဲ့ DIFFERENTIAL MOMENT ျဖစ္ၿပီး ခံစားရတဲ့ STRESSES ကို ေလ်ာ့ခ်နိုင္ဖို့ ခံစားရတာသက္သာဖို့အတြက္ဆိုရင္ သရြက္ကို လိုအပ္ သေလာက္ နည္းနည္းသာ အသုံးျပဳတာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆို ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ သရြက္မ်ားက MOMENT လည္အား ကို အလိုက္သင့္ ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို့ ခံနိုင္ရည္အားအတြက္ STRONG MORTAR ကို စဥ္းစားစရာမလိုဘဲ WEAK MORTAR ကိုသာ အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ သရြက္ဟာ အလြန္ၾကမ္းတမ္းလြန္ပါက ဘိလပ္ေျမ၊ထုံးႏွင့္သဲတို့ပါ၀င္တဲ့ COMPOSITE MORTAR ကို အသုံးျပဳလိုက္ပါ။

၁၀။ ထုံးကို အေျချပဳတဲ့ ဘိလပ္ေျမထုံးသရြက္ (သို့မဟုတ္) ထုံးသရြက္တို့ဟာ ဘိလပ္ေျမသရြက္ႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ တူညီေသာ သရြက္ခံနိုင္ရည္အားရွိေပမယ့္ အုတ္လုပ္ငန္းမ်ားရဲ့ ခံနိုင္ရည္အားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစတာကို သတိရပါ။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဘိလပ္ေျမႏွင့္သဲအခ်ိဳး ၁:၆ ရွိေသာ သရြက္ခံနိုင္ရည္အားသည္ 427 lb/in2ရွိၿပီး BRICKWORK STRENGTH 78 lb/in2ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘိလပ္ေျမ၊ ထုံးႏွင့္သဲ အခ်ိဳး ၁:၁:၆ သည္ သရြက္ခံနိုင္ရည္အား 427 lb/in2 ရွိၿပီး BRICKWORK STRENGTH သည္ 100 lb/in2 အထိတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိနိုင္ပါတယ္။
၁၁။ အုတ္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ သရြက္ကိုင္သည့္အခါ ေတြ႕ရွိရတတ္တဲ့ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ့ယြင္းခ်က္ေတြကို သတိရ မွတ္သားဖို့လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
(က) ေဖ်ာ္စပ္ပုံ မွားယြင္းျခင္း
(ခ) ေရအလြန္မ်ားလြန္းျခင္း
(ဂ) အခင္းသရြက္ထူလြန္တာ
(ဃ) အုတ္ေရစုပ္အား မ်ားလြန္းျခင္းႏွင့္ သရြက္ေရထိန္းအား နည္းလြန္းျခင္း
(င) မညီညာေသာ အဆက္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဆက္ေနရာမ်ား
(စ) ေဒါင္လိုက္အဆက္ေနရာမ်ားတြင္ ေလခိုေပါက္မ်ား ရွိေနျခင္း
(ဆ) စီၿပီးသား အုတ္မ်ားကို ထိခိုက္ျခင္း၊ တိုက္မိျခင္း၊ ေစာင္းသြားျခင္း။

၁၂။ Overly thick joints မ်ားသည္ အုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ခံနိုင္ရည္အားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္ကို သတိရပါ။

၁၃။ Pozzolana ကို ထည့္သုံးျခင္းအားျဖင့္ သရြက္ခံနိုင္ရည္အားကို ျမင့္တက္ေစၿပီး chemical attacks မ်ားကို ခုခံနိုင္စြမ္းရွိေစပါတယ္။

(ေက်းဇူးတင္ပါတယ္)

ထန္ပီး(NYRDDC,MDY)

REFF;
THE CONSTRUCTOR ORGANIZATION
PHOTO BY GOOGLE