အလြန္အမင္း သည္းခံျခင္းသည္ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ားကို ပ်က္စီးေစတတ္သည္…

အလြန္အမင္း သည္းခံျခင္းသည္ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ားကို ပ်က္စီးေစတတ္သည္…

ဟုတ္တယ္…သည္းခံလြန္းတာဟာ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြကို ပ်က္စီးေစတတ္တယ္…

နဂိုက ေကာင္းပါတယ္ဆိုတဲ့လူေတာင္ သည္းခံလြန္းတဲ့သူနဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါမွာ အႏိုင္က်င့္ခ်င္တဲ့စိတ္ ေပၚလာတတ္တယ္…

သည္းခံလြန္းတာကို ေၾကာက္တတ္တာလို႔ အဓိပၸါယ္ မွားေကာက္သြားႏိုင္တယ္ေလ…ေၾကာက္တတ္တာလို႔ ထင္သြားရင္ အႏိုင္က်င့္လိုက္ဖို႔…တင္စီးလိုက္ဖို႔ ဘယ္သူမွ ၀န္မေလးေတာ့ဘူး…

ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိတဲ့သူေတြဟာ အရင္တုန္းက လူေကာင္းေတြ…သူတပါးကို အႏိုင္က်င့္ရမွာ ေစာ္ကားရမွာကို ရွက္တတ္ၾကတဲ့သူေတြ…ဒါေပမဲ့ ကိုယ္က ေနရာတကာမွ သည္းခံေနမယ္…ဘာလုပ္လုပ္ ၿငိမ္ခံေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလူေကာင္းေတြကို လူဆိုးျဖစ္သြားေအာင္ ျပဳမူလိုက္တာပါဘဲ…

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္က မေျပာခ်င္တာ…ရန္မမ်ားခ်င္တာ…အဖက္မလုပ္ဘဲ ေနလိုက္ခ်င္တာ…အဲ့တာဟာလည္း မေကာင္းပါဘူး…ေၾကာက္ေနတာလို႔ တံဆိပ္ကပ္ခံရႏိုင္တယ္…

ကိုယ္က ေခြးကို လမ္းဖယ္ေပးရတာကို ဂုဏ္ငယ္တယ္လို႔ မသတ္မွတ္ေပမဲ့ ေခြးကေတာ့ ဒီလူ ငါ့ကို ရွိန္ေနပါလား…ေၾကာက္ေနတယ္နဲ႔ တူပါရဲ႕ဆိုၿပီး ၿဖဲေျခာက္ျပတဲ့အေနနဲ႔ တစ္ခ်က္ေတာ့ လွည့္ေဟာင္သြားတာကို ခံရႏိုင္တယ္…

ေလာကမွာ လူဆိုး လူေကာင္းဆိုတာ မရွိဘူး…ကိုယ့္ အေပၚေကာင္းတဲ့သူ န႔ဲ႔ ကိုယ့္အေပၚ ဆိုးတဲ့သူေတြဘဲ ရွိတယ္…

လူဆိုးဆိုတာ လူတကာအေပၚ ဆိုးေနတဲ့သူ…လူေကာင္းဆိုတာ လူတိုင္းအေပၚ ေကာင္းတဲ့သူ…ဒီလိုလူေတြ မရွိဘူးမဟုတ္ပါဘူး…ရွိတယ္…ဒါေပမဲ့ နည္းတယ္…

အဓိက မ်ားေနတဲ့ ပမာဏက ကိုယ့္အေပၚ ဆိုးတဲ့သူ…ကိုယ့္အေပၚ ေကာင္းတဲ့သူေတြဘဲ…

လူတိုင္းဟာ လူတကာ အေပၚမွာေတာ့ မေကာင္းေနႏိုင္ဘူးေလ…လူအတိုင္း အေပၚ ေကာင္းေနလည္း ကိုယ့္အေပၚေတာ့ ကြက္ၿပီး ဆိုးခ်င္ ဆိုးေနႏိုင္တယ္…

လူတိုင္းအေပၚ ဆိုးေနလည္း ကိုယ့္အေပၚေတာ့ ကြက္ၿပီး ေကာင္းခ်င္ ေကာင္းေနႏိုင္တယ္ေလ…

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြကို လူဆိုးလူမိုက္ေတြ ျဖစ္သြားေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔…စိတ္ဓာတ္ေတြ ပ်က္စီးကုန္ေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔…

ေျပာစရာရွိတာ ေျပာ…ေအာ္စရာရွိတာ ေအာ္…ေဒါသထြက္စရာရွိတာ ထြက္…

အရမ္း သည္းမခံပါနဲ႔…အရမ္း သည္းခံလြန္းရင္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြက လူဆိုးေတြျဖစ္သြားၾကလိမ့္မယ္…

#Pyisoe