. “စကား ႏွင့္ တန္ဖုိး”(ဖတ္သင့္ပါသည္ မိတ္ေဆြ)

. “စကား ႏွင့္ တန္ဖုိး”(ဖတ္သင့္ပါသည္ မိတ္ေဆြ)

•••• ஜ۩۞۩ஜ ••••

* စကားဆုိတာ သာမန္ၾကည့္ရင္
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖုိးႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘူးလုိ႔
ထင္ရေပမယ့္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အဆင့္အတန္း
ကုိေတာ့ စကားလုံးေတြကုိၾကည့္ၿပီး ပုိင္းျဖတ္လုိ႔
ရတတ္တယ္။

* စကားဆုိတာ
“စကားစကားေျပာပါမ်ား စကားထဲကဇာတိျပ”
ဆုိသလုိ စကားလုံးၾကမ္းေတြက လူ႔တန္ဖုိးကုိ
နိမ့္က်သြားေစတတ္ပါတယ္ စိတ္ရင္းဘယ္ေလာက္
ေကာင္းေကာင္းအေျပာမတတ္ရင္ဆဲသလုိျဖစ္တယ္
ဆုိတာကလည္းအမွန္ပါ။

* စကားဆုိတာ
ခ်စ္ခင္မူွကုိ ဖန္တီးေပးတတ္သလုိ
နာက်င္မုန္းတီးမႈကုိလည္း လက္ေဆာင္ေပးတတ္
ျပန္ပါတယ္ ေပ်ာ္ရႊင္မူွေတြ သယ္ေဆာင္လာတတ္
သလုိအထီးက်န္မူွကုိလည္းတြဲေခၚတတ္ျပန္ပါတယ္။

* စကားေၾကာင့္ အားျဖစ္ေစသလုိ
စကား ေၾကာင့္ပဲ စိတ္ဓာတ္က်ေစတတ္တယ္
အသြားမေတာ္တစ္လွမ္း
အစားမေတာ္ရင္တစ္လုတ္”ဆိုသလို
အေျပာမတတ္ရင္ စကားတစ္ခြန္းတည္းနဲ႔ပဲ
အရမ္းခ်စ္ရသူေတာင္
ရန္သူျဖစ္သြားေစတတ္ပါတယ္။

* စကားဆုိတာ
ေအာင္ျမင္မူွေတြရဲ႕ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သလုိ
ဆုံး႐ူံးမူွေတြရဲ႕ အဓိကရန္သူျဖစ္ေနတတ္ျပန္တယ္
ခ်စ္သူေတြေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ျမႇားနတ္ေမာင္
ျဖစ္ေနတတ္သလုိ အရမ္းခ်စ္ခဲ့ျပီးမွ ေက်ာခုိင္းေစ
တတ္တဲ့ တရားခံသည္လည္းပဲ စကားျဖစ္ေနတတ္
ျပန္ပါတယ္။

* စကားေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ ဖြဲ႕ၿပီး ရင္းႏွီးခဲ့ၾကရသလုိ
စကားေၾကာင့္ပဲ မိတ္ေဆြ ကေန သူစိမ္းေတြျဖစ္သြား
တတ္ၾကပါတယ္

* စကားဆုိတာ …….
အေျပာမတတ္ရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထိမ္းသိမ္းလာတဲ့
ဂုဏ္သိကၡာေတြေတာင္ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္
ေရစုန္ေမ်ာသြားရတတ္ျပန္ပါေသးတယ္။

* မေျပာ မျဖစ္လို႔ ေျပာျပန္ရင္လည္း အမွားမပါေစပဲ
“ဓါး”တစ္လက္လုိ အက်ဳိး႐ွိေစတဲ့ေနရာမွာ အသုံးခ်
တတ္ႏိုင္ဖို႔ရာ

ကုိယ္ႏွင့္ အျခားသူေတြကုိ ထိခုိက္ေစတဲ့ လူသတ္
လက္နက္”ဓါး”တစ္လက္ေတာ့ မျဖစ္ၾကပါေစနဲ႔ ။
လို႔ တိုက္တြန္း ဆႏၵ ျပဳလိုက္ပါရေစ ……

#crd Original uploader

essentialleadershipforpeople