စံျပဇနီးေကာင္းျဖစ္ဖို႔အခ်က္၁၀ခ်က္

စံျပဇနီးေကာင္းျဖစ္ဖို႔အခ်က္၁၀ခ်က္

#

၁။မိမိခင္ပြန္း၏အုပ္စိုးျခင္းကိုနာခံပါ။
ဧဖက္ ၅:၂၂-၂၃မွာအိမ္ေထာင္သည္အမ်ဳိးသမီးေတြကိုယ့္ခင္ပြန္းရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ဦးစီးမႈကိုဝန္ခံၿပီးနာခံရမယ္လို႔သြန္သင္ထားပါတယ္။ဒီေနရာမွာအေကာင္းအဆိုးမခြဲဘဲနာခံခိုင္းတာမဟုတ္ပါဘူး၊သမၼာတရားႏွင့္အညီဦးေဆာင္မႈအားလံုးကိုလိုက္နာဖို႔ပါ။

၂။ကိုယ့္ခင္ပြန္းနဲ႔သားသမီးကိုခ်စ္ပါ။
တိတု၂:၄မွာမိန္းမေတြဟာခင္ပြန္းကိုခ်စ္ေသာသူ၊သားသမီးကိုခ်စ္ေသာသူျဖစ္ရမယ္လို႔သြန္သင္ထားပါတယ္။ခ်စ္ရမယ္လို႔သြန္သင္ထားျခင္းဟာမိမိခင္ပြန္းနဲ႔သားသမီးကိုမခ်စ္ႏိုင္တဲ့ဇနီးသည္တခ်ဳိ႕ရိွေနတာမို႔ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ခင္ပြန္းအတြက္အေထာက္အမေကာင္းျဖစ္ေစပါ။
ကမၻာဦးက်မ္း ၂:၁၈မွာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ကမိန္းမကိုဖန္ဆင္းရျခင္းဟာေယာက္်ားအတြက္အေထာက္အမ(ကူညီေပးသူ)ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ေနာက္ၿပီးသုတၱံက်မ္း၃၁:၁၁-၁၂မွာလည္းသီလႏွင့္ျပည့္စံုတဲ့မိန္းမဟာခင္ပြန္းရဲ႕အက်ဳိးအတြက္တသက္လံုးျပဳစုတတ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါတယ္။သုတၱံက်မ္း၃၁:၂၃မွာကိုယ့္ခင္ပြန္းကိုအမ်ားေရွ႕မွာထင္ရွားေစတတ္ေသာသူ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါတယ္။

၄။ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ပါ။
တိေမာေသဩဝါဒစာ ပ႒မေစာင္ ၅:၁၀”ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္၍ အသေရရွိေသာသူ၊ သူငယ္တို႔ကို ေကၽြးေမြးျခင္း၊ ဧည့္သည္ဝတ္ျပဳျခင္း၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ေျခကိုေဆးျခင္း၊ ဆင္းရဲေသာသူတို႔ကို လုပ္ေကၽြးျခင္း၊ ေကာင္းေသာအမွုရွိသမၽွတို႔၌ ႀကိဳးစား အားထုတ္ျခင္းကို ျပဳဘူးေသာသူ…။
တိတု၂:၅”ဣေျႏၵေစာင့္ေသာသူ၊ စင္ၾကယ္ေသာသူ၊ မိမိအိမ္ကိုျပဳစုေသာသူ၊ ေကာင္းမြန္ေသာသူ၊ ခင္ပြန္း၏ အုပ္စိုးျခင္းကို ဝန္ခံေသာသူျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ အသက္ႀကီးရင့္ေသာမိန္းမတို႔သည္ ဆုံးမေပးရၾကမည္အေၾကာင္း၊ ”

၅။မပ်င္းရိဘဲအလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ပါ။
သုတၱံက်မ္း၃၁:၁၃-၁၉ထဲမွာဇနီးေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာမိမိအိမ္ေထာင္အတြက္ေစာေစာထအလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္တတ္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔သုတၱံက်မ္း ၃၁:၂၇မွာပ်င္းရိျခင္းမရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၆။သနားဂ႐ုဏာတရားရိွပါ။
သုတၱံက်မ္း၃၁:၂၀မွာဇနီးေကာင္းဆိုတာဆင္းရဲငတ္မြတ္ေနသူေတြကိုကူညီေပးကမ္းတတ္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါတယ္။

၇။ပညာ၊ေမတၱာရိွစြာေျပာဆိုတတ္ပါ။
သုတၱံက်မ္း ၃၁:၂၆မွာေကာင္းေသာမိန္းမဟာ “ပညာစကားကို ေျပာတတ္၍၊ ေမတၱာတရားအားျဖင့္ ႏွုတ္ႁမြတ္တတ္၏။”လို႔ေျပာပါတယ္။ဇနီးတေယာက္ရဲ႕အေျပာအဆိုဟာအင္မတန္ဆင္ျခင္ရမယ့္အရာပါ။

၈။ဘုရားသခင္ကို႐ိုေသေၾကာက္ရြံ႕သူျဖစ္ေစပါ။
သုတၱံက်မ္း ၃၁:၃၀ “ယဥ္ေက်းေသာအရာသည္ လွည့္စားျခင္းႏွင့္ ယွဥ္တတ္၏။ လွေသာ အဆင္းသည္လည္း အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ့ေသာ မိန္းမမူကား၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။”

၉။မိမိခင္ပြန္းေပၚသစၥာရိွစြာဆက္ဆံပါ။
၁ေကာ၇:၃မွာ” မိန္းမသည္လည္း ဆက္ဆံျခင္းဝတ္ကို မိမိလင္အား ျပဳေစေလာ့။ “ဆိုပါတယ္။အျခားသူနဲ႔ေဖာက္ျပန္ဖို႔မဟုတ္ဘဲ၊တသက္လံုးဒီတေယာက္ထဲအတြက္မိမိရဲ႕ဆက္ဆံျခင္းဝတ္ကိုေက်ရမွာျဖစ္ေၾကာင္းသြန္သင္ပါတယ္။

၁၀။အျပင္အလွထက္အတြင္းသန္႔ရွင္းလွပျခင္းရိွေစပါ။
ရွင္ေပတ႐ုဩဝါဒစာပ႒မေစာင္၃:၃-၅ထဲမွာဇနီးေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာအျပင္ပန္းဆင္ျမန္းမႈေတြထက္အတြင္းစိတ္လွပသန္႔ရွင္းဖို႔တိုက္သြန္းထားသလို၊၁သက္၄:၃မွာလဲမတရားေသာေမထုန္ကို ၾကဥ္ေရွာင္ၿပီးသန္႔ရွင္းေစဖို႔မွာၾကားထားပါတယ္။

Ye Ming(ပတၱျမားေျမ)
Ye Ming