မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ပုတီး စိပ္နည္း

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ပုတီး စိပ္နည္း

ဒို႔လည္း က်င့္ခဲ့တုန္းက ပုတီးနဲ႔က်င့္
ခဲ့ရတာ။ပုတီးက်ေတာ့ လက္ကလည္း ၾကမ္းသဗ်၊
ပုတီးကလည္း ၾကမ္းသဗ်။ အၾကမ္းႏွစ္ခုထိေတာ့
ဒီေနရာ အသိကပ္လို႔လြယ္သေပါ့။ဒီဂုဏ္ေတာ္
စိပ္လို႔ ဘာအက်ိဳးရမယ္၊ ညာအက်ိဳးရမယ္လို႔
မေမွ်ာ္နဲ႔။ လိုခ်င္တာက မေတြးျဖစ္ဖို႔ပဲ။

ကိုယ့္ဘက္က အမွတ္မ်ားေနလို႔႐ွိရင္ အေတြး
ေနာက္ဆုတ္မွာပဲ။ က်ဳပ္တုန္းကေတာ့ ဘာဂုဏ္ေတာ္
စိပ္လို႔ ဘာသိဒိၶႀကီး၊ညာသိဒိၶႀကီး မလိုက္ဘူး။
တစ္လံုးထိ တစ္လံုးသိပဲ။ က်ဳပ္ရဲ႕ ပုတီးစိပ္တဲ့
ပန္းတိုင္က “ငါ့ စိတ္ကေလး ငါ့လက္ထဲ
ေရာက္ရမယ္ ” ။ ကိုယ့္စိတ္ကေလး ကိုယ့္လက္ထဲ
ေရာက္ရင္ ကိုယ္ထားခ်င္တဲ့ေနရာ ထားလို႔
ရၿပီေပါ့ဗ်။ က်ဳပ္တုန္းက ပုတီးမပါလည္းပဲ
လက္ညိဳးနဲ႔ လက္မ ပြတ္ၿပီးေတာ့ ‘ အရဟံသိဒိၶ ‘
‘ အရဟံသိဒိၶ ‘ လို႔ ပြားေနတာ။

လက္ညိဳးနဲ႔လက္မက မထင္႐ွားဘူးလား? … ထင္႐ွားတယ္။က်ဳပ္က အဲ့လိုအသိေလး ကပ္ခဲ့တာ။ ရထားစီးစီး၊ကားစီးစီး၊ ေျခလ်ွင္ႂကြႂကြ အဲ့လိုက်င့္ယူခဲ့ရတာဗ်။ တစ္မွတ္မိေနရင္ တစ္ေတြး ေနာက္ဆုတ္မွာပဲ။ ဆယ္မွတ္မိရင္ ဆယ္ေတြးေနာက္ဆုတ္မွာပဲ။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ရန္သြားမလုပ္နဲ႔၊ ကိုယ့္ဘက္ကသာ
အားေကာင္းေအာင္လုပ္ ။

{ ေက်းဇူး႐ွင္ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကိီး }
Credit ?
copy from Shwe Sin Kyaw Shein Thanks