{ ♣ အျမတ္ဆံုးတရားေလးပါး ♣ }}

{ ♣ အျမတ္ဆံုးတရားေလးပါး ♣ }}

တိုးတက္မႈေတြထဲမွာ အသိဥာဏ္ေတြရဲ့တိုးတက္မႈဟာ အျမတ္ဆံုးပါ၊
အသိဥာဏ္ပညာတိုးတက္မႈရွိတဲ့သူေတြဟာ အရာရာမွာ ေအာင္ျမင္ပါတယ္၊
မသိနားမလည္ဘူးဆိုရင္ အရာရာမွာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး၊
အသိဥာဏ္ပညာရဲ့အစစ္ဟာ တိုးတက္ျခင္း၊ႀကီးပြါးျခင္းဟာအျမတ္ဆံုးပါဘဲ။
ေငြေၾကးခ်မ္းသာတာထက္ အသိဥာဏ္ပညာရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ ပို၍ခ်မ္းသာေစပါတယ္။
အသိဥာဏ္ကဆင္းရဲဒုကၡကို အဆံုးထိ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေပးႏိုင္တယ္။ ခ်မ္းသာသုခကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္တယ္။
အသိဥာဏ္ မရွိတဲ့သူဟာ ဒုကၡတရားေတြနဲ ့ပဲၾကံဳေတြ ့ေနရမွာပဲ။
ခ်မ္းသားျခင္းဆိုတဲ့ သုခကို မေဆာင္ႏိုင္ပါ။ ေကာင္းမႈကိုျမတ္ႏိုးေသာသူဟာခ်မ္းသာ၏ ၊
မျမတ္ႏိုးေသာသူဟာဆင္းရဲ၏။

ဝိပႆနာအေၾကာင္း ၊ခႏၶာအေၾကာင္းမသိတဲ့သူေတြဟာ
ဘဝမွာအင္မတန္မွ ဒုကၡမီးေတြနဲ ့ဆင္းဆင္းရဲရဲေနရပါတယ္။
အသိဥာဏ္ရွိတဲ့သူေတြဟာ ပုထုဇဥ္အဆင့္မွအရိယာမဂ္အဆင့္သို ့
့တက္သြားျပီး ဒုကၡေတြကကင္းျပီး ခ်မ္းသာမႈနယ္ထဲသို ့ရသြားပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အသိဥာဏ္ ပညာေတြေၾကာင့္ပါ။
ေလာကႀကီးမွာ အေရးႀကီးဆံုးကအသိဥာဏ္ပညာပါ။ မိမိတို ့ႀကိဳးစားဖို ့လိုတယ္။
အဝိဇၨာ မသိမႈနိမ့္က်သြားတဲ့အရာေတြထဲမွာ အျမတ္ဆံုးအေကာင္းဆံုးပါဘဲ။
သိမႈေတြျမင့္တင္ေပးဖို ့လိုတယ္။ မသိမႈေတြကိုနဲနဲသြားေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ေပးရမယ္။
အေမွာင္ကိုေဖ်ာက္၊ အလင္းကိုအစားထိုးဖို ့လိုတယ္။
ကံ၊ကံ၏အက်ိဳးကို သိနားမလည္ေသးဘူးဆိုရင္ သိမႈေတြျဖစ္ေအာင္ ျမင့္တင္ေပးရပါမယ္။
မသိတာေတြကိုေလ်ာ့ခ်ဖို ့အတြက္နည္းသြားေအာင္ လုပ္ေပးရမွာ။
သိမႈေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ ဘဝဟာမျမဲဘူးဆိုတာက သိဖို ့လိုပါတယ္။
မသိမႈက ေလ်ာ့ေပးရမွာပါ။ သစၥာေလးပါးကိုသိဖို ့ရန္အတြက္မသိမႈကိုေလ်ာ့ေပးရမွာပါ။

သစၥာေလးပါးသိရန္အတြက္ ဝိဇၨာဥာဏ္ပညာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို ့လိုပါတယ္။
သစၥာေလးပါးကိုသိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ၊
ဤခႏၶာကိုယ္ႀကီးသည္ဆင္းရဲျခင္း ၊ ဒုကၡျဖစ္ရျခင္းပါဘဲ။
{{ပဋိသေႏၶ ၊ အို၊ နာ ၊ေသ ၊ ဟုေလးေထြရင္းျမစ္ ၊ဒုကၡျဖစ္၏။ }}ဟု
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဆံုးမခဲ့၏။
ငါရဲ့ဘဝဟာ ေသဆံုးျခင္းနဲ ့အဆံုးသတ္ရမွာဘဲလို ့ဆင္ျခင္ရမွာဘဲ။
မေသတဲ့သတၱဝါဆိုတာမရွိပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးဘာေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္၊
ျဖစ္ျပီးရင္ အားလံုးဟာပ်က္စီးျခင္းသို့ေရာက္ ရွိရတာပါဘဲ။
{{ မခ်စ္ယွဥ္တဲြ၊
ခ်စ္သူကဲြဲနဲ ့၊
လိုလည္းမရ၊
အက်ဥ္းျပေသာ္ ပဥၥဥပါဒါနကၡႏၶာ၊
သစၥာဒုကၡမက္ေမာလွ။ }}

(ေလာဘ)လိုျခင္တဲ ့အရာအားလံုးဟာ ဒုကၡႀကီးေတြပါဘဲ။
ဆင္းရဲႀကီးဆိုရင္ ေလာဘေၾကာင့္ပါဘဲ။ ေလာဘမေလ်ာ့ရင္ ဒုကၡမေလ်ာ့။
ေလာဘမရွိမွဘဲ ဒုကၡမရွိမွာပါ။ မဂၢင္ရွစ္ပါးအက်င့္ျမတ္သည္သာလွ်င္
ဒုကၡေတြကိုခ်ဳပ္သြားေစႏိုင္တယ္။ ဒါဟာအမွန္တရားပါဘဲ။ မိမိသႏ ၱာန္မွာ မွန္ကန္ေသာအျမင္
ေတြ ့ျမင္လာျပီဆိုရင္ သမၼာဒိဌိဘဲေပါ့၊ အဲဒီသမၼာဒိဌိေခါင္းေဆာင္ဟာအေရးႀကီးဆံုးပါဘဲ။
သစၥာေလးပါးထဲမွာ အဓိကသိေအာင္ ရွာရမွာက ဒုကၡသစၥာကိုသိျမင္ေအာင္
လုပ္ရမွာပါ။ ဒုကၡသစၥာကိုသိေအာင္ ျမင္ေအာင္အရင္းနီးဆံုးႀကိဳးစားရမွာပါ။
ဆင္းရဲတာကိုမသိလို ့ လိုျခင္တာေပါ့။ ဒုကၡသစၥာကိုေတြ ့သြားျပီဆိုရင္ သမုဒယကိုပယ္ပါတယ္။
ဒုကၡသစၥာကိုေတြ ့သြားျပီဆိုရင္ မဂၢင္ရွစ္ပါးပြားေနရာေရာက္ပါတယ္။
အလင္းေရာင္ကိုမ်ားမ်ားျမင္ေအာင္လုပ္ေလ အေမွာင္ေတြဟာေပ်ာက္သြားေလပါဘဲ၊
ပိုျပီးလင္းသြားေလ အေမွာင္ေတြကိုရွင္းသြားသလိုပါဘဲ။
ေလာကႀကီးမွာအသိဥာဏ္ျမင့္ဖို ့၊မသိတာကိုေလ်ာ့ဖို ့အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေျချဖင့္သြားတဲ့သတၱဝါတို ့တြင္ သံဃာဟာအျမတ္ဆံုးပါဘဲ။ သံဃာဟာအေပါင္းအစုပါ၊
အယူနဲ ့သီလ တူမွ်သူတို ့၏ အေပါင္းအစုကို သံဃာဟု ေခၚပါတယ္။
သံဃာ(၂)မ်ိဳးရွိ၏ ၊ သမုတိသံဃာ ႏွင့္ ပရမတၳသံဃာဟူ၍၂မ်ိဳးရွိ၏။
သိမ္ထံမွာ သမုတ္ထားတဲ့သံဃာဟာ သမုတိသံဃာပါ။
မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုလ္ဥာဏ္ ရရွိထားတဲ့အရိယာပုဂၢိဳလ္ေတြကို ပရမတၳသံဃာဟုေခၚပါတယ္။
အဲဒီ၂မ်ိဳးဟာျမင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
ေလာကမွာအျမင့္ျမတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ဟာဘယ္သူလည္းဆိုေတာ ့ျမတ္စြာဘုရား
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဘဲေပါ့။ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ကိေလသာေတြကိုအျမစ္ျပတ္ဆံုး၊ အသန္ ့ရွင္းဆံုး၊အစင္ၾကယ္ဆံုး ျဖစ္တဲ့အတြက္အျမင့္ျမတ္ဆံုးလို ့သတ္မွတ္တာပါ။
သံဃာေတာ္ေတြဟာ
(၁)ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေပးပါတယ္၊ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါတယ္။
(၂) အသိဥာဏ္ကိုလည္းေပးတယ္၊ ျမတ္စြားဘုရားရဲ့တရားေဒသနာေတာ္ေတြ
ကိုတစ္ဆင့္ျပန္ပို ့ခ်ေပးတဲ့အတြက္ အသိဥာဏ္ကိုေပးျခင္းျဖစ္တယ္။
(၃)ျငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေပးတယ္။
ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့သံဃာကိုျမင္ရလို ့ေနထိုင္ရတာ
အင္မတန္မွ ေအးခ်မ္းပါတယ္။

ဆိုၾကပါစို ့….လူအခ်င္းခ်င္းေတာင္မွ
တရားဓမၼနဲ ့ေနထိုင္ျပီးလုပ္ ေနတဲ့သူကိုျမင္ရင္ အင္မတန္ဘဲ ျငိမ္ေအးတာပါဘဲ၊
ငါလည္းအားက်လိုက္တာလို ့ သူ ့လိုဘဲျငိမ္းခ်မ္းျခင္လိုက္တာလို ့ စိတ္ထဲမွာမျဖစ္ၾကဘူးလား?၊
စကားေကာင္းကို ေျပာၾကားတတ္သူေတြထဲမွာ ျမတ္စြာဘုရားသည္အျမတ္ဆံုးပါဘဲ။
ဆိုလိုတာက ျမတ္စြာဘုရားေျပာၾကားခဲ့တဲ့ စကားေတာ္ေတြထဲမွာအျမင့္ဆံုးျဖစ္လို ့ပါ။
ေကာင္းျမတ္တဲ့စကားေတြထဲမွာ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မွမယွဥ္ႏိုင္ပါဘူး။

စကားတကာ စကားထဲမွာျမတ္စြာဘုရားရဲ့ စကားဟာအျမတ္ဆံုးပါ။
ဘာေၾကာင့္အျမတ္ဆံုးျဖစ္ရသလဲဆိုေတာ့
အခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္ေဖၚျပထားတယ္…။
(၁)ခ်မ္းသာစစ္၊ခ်မ္းသာမွန္ျဖစ္တဲ့နိဗၺာန္ကိုရေစ၊ေရာက္ေစပါတယ္။
(၂)ဆင္းရဲ့ဒုကၡတို ့၏ အားလံုးကိုအဆံုးသတ္ေပးလိမ့္ပါမယ္၊ အဆံုးျဖတ္ေပးပါတယ္။
(၃)ေဘးအႏၱရာယ္၊ရန္အသြယ္သြယ္ကိုျငိမ္းသတ္ေပးႏိုင္တယ္။
နိဂုံးခ်ဳပ္ေပးလိမ့္မည္။
ဆိုလိုတာကခ်မ္းသာသုခေတြရေလေလ၊ ျမတ္စြာဘုရားကိုၾကည္ညိဳေလ။
တရားရဲ့အရသာကိုခံစားရလို ့တရားရဲ့အသံကိုၾကားရလို ့ဆို ပိုျပီးျမတ္စြာဘုရားအေပၚမွာၾကည္ညိဳၾကပါလိမ့္မယ္။
ျမတ္စြာဘုရားရဲ့တရားအသံသည္ သတၱဝါေတြရဲ့စိတ္သႏ ၱာန္ကို ေအးခ်မ္းမႈေတြအျပည့္ အဝေပးပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားသည္သာလွ်င္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏ဟုဦးဇင္း
တို ့နိဂံုးခ်ဳပ္ရင္း အမွ်ေဝ သာဓုေခၚႏိုင္ၾကပါေစ။
သာဓု၊သာဓု၊သာဓုပါဘုရား။

သစၥာေရႊစည္ဆရာေတာ္ အသွ်င္ ဥတၱမ