ကိုယ့္ကိုယ္ ပ်ိဳးေထာင္ ေပးနိုင္မယ့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ

ကိုယ့္ကိုယ္ ပ်ိဳးေထာင္ ေပးနိုင္မယ့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ

အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ ဘုရားတည္၊ ေဆးမွင္ရည္ စုတ္ထိုး ဆိုတဲ့ စကားရိွ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ မျပဳခင္မွာ စဥ္စားပါ။

မိမိအိမ္ေထာင္ဘက္ဟာ မိမိကိုယ္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ ေပးနိုင္မယ့္ လူမ်ိဳး ဟုတ္ မဟုတ္ ဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ကိုယ္အိမ္ေထာင္ဘက္ အေပၚ ပါရမီ ျဖည့္ေပးနိုင္ရဲ႕ လားဆိုတာ အေရးၾကီးပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္လည္း ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဘက္ကို ျပဳစုနိုင္ရမယ္ ကိုယ္အိမ္ေထာင္ဘက္ကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ ပ်ိဳးေထာင္နိုင္စြမ္း ရိွသူ ျဖစ္ရင္ ပိုျပည့္စံုပါလိမ့္မယ္။

တေယာက္တည္းကပဲ တဘက္သတ္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ အနစ္နာခံ ေပးေနမယ္ဆိုရင္ ျပီးျပည့္စံုေသာ အိမ္ေထာင္ေရးေတာ့ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျခေထာက္ တဘက္နာတဲ့ သူမ်ိဳးလိုေပါ့။

ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ မျပဳခင္မွာ ေလ့လာပါ။ ဆံုးျဖတ္ပါ။
အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး သြားရင္လည္း အနစ္နာ ခံပါ။
သူ႔ကိုလည္း ျပဳစုပါ။
အခ်ိန္ေပးပါ။
ခ်စ္ပါ။

ေက်ာ္လင္းနိုင္ – ပစ္တိုင္းေထာင္