နတ္မေစာင့္ေသာတရား

နတ္မေစာင့္ေသာတရား

နတ္မေစာင့္ေသာတရား( သို႔မဟုတ္) ျမန္မာျပည္ကသက္ငယ္မုဒိမ္း

ဒီေန႔ေခတ္မွာ ကြၽန္မတို႔ကေလးမိဘေတြကို အၿခိမ္းေျခာက္ဆံုး ျပႆနာက သက္ငယ္မုဒိမ္းပါပဲ။

တကမၻာလံုးမွာ ကေလးေတြစာတတ္ဖို႔၊က်န္းမာဖို႔၊လူပီသဖို႔ အေကာင္းဆံုး ပ်ိဳးေထာင္ေနၾကခ်ိန္မွာ ကြၽန္မတို႔ဆီမွာေတာ့ သက္ငယ္မုဒိမ္းရန္က လြတ္ဖို႔က ပိုအေရးႀကီးေနတဲ့အျဖစ္။

ျမန္မာျပည္မွာ လူလာျဖစ္ရတဲ့ ကေလးေတြကိုသနားတယ္။

အသားစား အေလးခိုး
အသီးစား ေဆးဆိုး
ကေလးျမင္ရင္ မေတာ္ရာနဲ႔ထိုး.. ေလမလား လို႔ အျမဲပူေနရတဲ့ဘဝ။

ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ဝန္းက်င္ဟာ ဒီေလာက္ေတာင္ က်င့္ဝတ္ပ်က္ေနၿပီလား။
ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ဝန္းက်င္မွာ အၾကင္နာမဲ့သူေတြ ေပါမ်ားလာၿပီလား။

ေနျပည္ေတာ္က အမႈ။
ဒီအမႈက ကြၽန္မတို႔ဝန္းက်င္က လူေတြရဲ႕ လူသားမဆန္မႈေတြကိုအမ်ားႀကီး ေပၚလြင္ထင္ဟပ္ေစခဲ့တယ္။
ဥပေဒနဲ႔ သူ၏ဘက္ေတာ္သားဆိုသူေတြကိုခ်ည္းပဲ မ်က္စိမွိတ္ယံုေနလို႔မရေၾကာင္း အခ်က္ျပခဲ့တယ္။

မိဘနဲ႔ဆရာ၊ အိမ္နဲ႔ေက်ာင္း ဒီႏွစ္ေနရာဟာ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝအတြက္ အလံုျခံဳဆံုးလို႔ ယူဆခ်င္ေပမယ့္ သိပ္မေသခ်ာသလို ျဖစ္ေနတယ္။

ဒီအမႈကိုအမွန္အတိုင္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။
ဒီအမႈသာ အမွန္အတိုင္းမျဖစ္ရင္ မိဘေတြေရာ၊ကေလးငယ္ေတြပါ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားရပါလိမ့္မယ္။

Victoria ေလးကိုကယ္တာဟာ အနာဂတ္ျမန္မာ့ကေလးမ်ားရဲ႕ လံုျခံဳမႈကိုကယ္ရာက်ပါတယ္။

မိဘမ်ား ဝန္းရံပါ။
ဝိုင္းဝန္းကူညီပါ။

“ငါ့ကေလး “ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး..
“ငါတို႔ရဲ႕ကေလးေတြ” ပါေနာ္။

ကေလးအေယာက္စီတိုင္းကို ကြၽန္မတို႔ကာကြယ္ၾကဖို႔ တာဝန္႐ွိပါတယ္။

Victoria အတြက္ တရားမ်ွတမႈ အျမန္ရပါေစ။

Mommy Yu
11/6/2019

#justiceforvictoria