႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရကို ဆပ္ရန္ က်န္ေသးတဲ့ ကုမၸဏီ ၃ ခုရဲ႕ အေႂကြးစာရင္း

႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရကို ဆပ္ရန္ က်န္ေသးတဲ့ ကုမၸဏီ ၃ ခုရဲ႕ အေႂကြးစာရင္း

………………
မင္းက်န္စစ္ကုမၸဏီမွ အရင္းအတိုး ၅.၆ ဘီလီယံ ေပးရန္က်န္။

ျဖဴစင္ကုမၸဏီမွ အရင္းအတိုး ၁.၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ေပးရန္က်န္။

စိုးလြင္ေအာင္ကုမၸဏီမွ အရင္းဆပ္ျပီး အတိုး ၆၇ သိန္းေပးရန္က်န္။

စိုးလြင္ေအာင္ကုမၸဏီမွ က်န္ေငြကို ဒီလကုန္ ေပးမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ထား။

ျဖဴစင္ကုမၸဏီမွ က်န္ေငြကို ဒီႏွစ္ကုန္ ေပးမည္ဟု ဂတိျပဳထား။

မင္းက်န္စစ္ကုမၸဏီကေတာ့ အတိုးအရင္းကို ေငြသား ၂.၄ ဘီလီယံပဲ ျပန္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ေငြကိုေတာ့ ေငြအစား ကုမၸဏီကေဆာက္ထားတဲ့ တိုက္ခန္းေတြကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ဝယ္ယူေပးၿပီး ဝန္ထမ္းေတြကို အရစ္က်ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ စာတင္ထားပါေၾကာင္း။

မင္းက်န္စစ္ကုမၸဏီက စာတင္ထားတဲ့ကိစၥကို အဆံုးအျဖတ္ေပးဖို႔ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ျပည္ေထာင္စုကို ထပ္မံ တင္ျပထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေျမအသံုးခ်မႈအာမခံေၾကး အရစ္က်ေပးသြင္းေငြ ေပးသြင္းဖို႔ က်န္႐ွိေနေသးတဲ့ ကုမၸဏီေတြကေတာ့ ၆ ခု႐ွိပါတယ္။ အဲ့ဒီကုမၸဏီ ၆ ခုေပါင္းလိုက္ရင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရကို ေပးသြင္းဖို႔ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီနာမည္ေတြကေတာ့-
၁ ။ ဦးဝင္းဝဏၰဝင္း (ေရႊေညာင္ၿမိဳ႕)
၂ ။ ခ်ယ္ရီၿမိဳင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕)
၃ ။ စိန္ႏွင္းဆီ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ( ေတာင္ႀကီးၿမိဳး)
၄။ Shining Myanmar Co., Ltd (လား႐ိႈး)
၅။ ေတာ္ဝင္ရဲထြဋ္မိုးေကာင္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုမၸဏီ (မူဆယ္)
၆ ။ ထင္း႐ွဴ းေျမအိုေအစစ္ေဒသဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (ကေလာၿမိဳ႕) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ ေဒသႏၱရဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ ၅.၆ ဘီလီယံကို ကုမၸဏီ ၃ ခုအား ေခ်းေပးထားခဲ့တဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို အေျခခံကာ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိျယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထိုက္က ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေမးခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီကိစၥကို အမ်ားျပည္သူေတြ သိ႐ွိေအာင္ တင္ျပႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေငြေတြဟာ ေဒသႏၱရဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြကေန အရင္ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရက ထုတ္ေခ်းထားတဲ႔ ေငြေၾကးေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ မိမိျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵ႐ွိသူတိုင္း ဒီပို႔လ္ကို ႐ွယ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူေတြ ပိုမိုသိရွိေအာင္ ျဖန္႔ေပးဖို႔ အၾကံျပဳပါတယ္။

ခင္မ်ားတို႔ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူလူထုေတြ ေပးေဆာင္ထားတဲ့ အခြန္ေငြေၾကးေတြလည္း အဲ့ဒီ ေခ်းေငြေတြထဲမွာ အမ်ားႀကီး ပါဝင္ေနပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ။ မင္းက်န္စစ္ကုမၸဏီက အိမ္ယာစီမံကိန္းရဲ႕ လက္႐ွိ အေျခအေနေလးကို ဓာတ္ပံုနဲ႔တစ္ကြ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ကြၽဲႀကီး