အလွဆုံး အ႐ႈံး

အလွဆုံး အ႐ႈံး

ကြၽန္မတို႔က လူသားေတြျဖစ္လို႔တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ အတၱေတြ၊မာနေတြ၊အႏိုင္လိုခ်င္မႈေတြ႐ွိေနၾကတယ္…

အႏိုင္လိုခ်င္ၾကတဲ့လူေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကဳံရတဲ့အခါ အ႐ႈံးေပးလိုက္ပါ,အဲ့ဒိ အ႐ႈံးက ကြၽန္မတို႔ကိုလြတ္လပ္သြားေစတယ္…

ေလာကႀကီးမွာ သူေၾကာင့္ကိုယ္ နာက်င္စြာခံစားရတဲ့အခ်ိန္႐ွိခဲ့တယ္၊ ကိုယ့္ေၾကာင့္ သူနာက်င္စြာခံစားရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ဘက္က စာနာမႈ ေပးလိုက္ပါ၊အဲ့ဒိ စာနာမႈက ကြၽန္မတို႔စိတ္ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစလိမ့္မယ္…

ေလာႀကီးကေပးတဲ့ နာက်င္မႈေတြဟာ ကြၽန္မတို႔ကိုသင္ခန္းစာေတြနဲ႔ ပိုမိုၾကံခိုင္ေစတယ္…

ကိုယ့္နာက်င္ခဲ့ရသလိုမ်ိဳး၊တျခားသူေတြ ကိုယ့္လိုမနာက်င္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းက၊ ေလာကရဲ႕ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ကြၽန္မတို႔ပိုသိလာလိမ့္မယ္…

ဒဏ္ရာ၊ဒဏ္ခ်က္ေတြနဲ႔သူတစ္ခ်ိဳ့ ကသာ သင့္ရဲ႕အမွားေတြကို စာနာနားလည္ေပးႏိုင္တဲ့ သူေတြျဖစ္ျကလိမ့္မယ္….

Writer by
May asterေမအက္စတာ