ပရဟိတစိတ္ထားရွိသူမခင္ႏွင္းၾကည္သာ

ပရဟိတစိတ္ထားရွိသူမခင္ႏွင္းၾကည္သာ

မခင္ႏွင္းၾကည္သာ
သူမကရန္ကုန္အေရွ႔ပိုင္းတကၠသိုလ္ ကေန စာၾကည့္တိုက္နဲ႕သုတဘာသာရပ္ ုဏ္ထူးတန္းဘြဲ႕နဲ႕ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကေန မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕႐ ရွိခ့ဲပါတယ္။
ဒါကသူမရဲ႕ဘဝအစပါ။
လုပ္ငန္းခြင္ေတြကိုေတာ့ ၂၀၀၉ခုႏွစ္စလို႔ မီဒီယာေလာကျဖစ္တ့ဲ သတင္းေထာက္ နဲ႕ အယ္ဒီတာ ခုDVBအစီစဥ္တင္ဆက္ထုတ္လုပ္ေနသူအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။
သူမကိုလူသိမ်ားေစတာကေတာ့ ၂၀၀၇စလို႔ ပရဟိတ စလုပ္ခ့ဲပါတယ္။
သူမပရဟိတအလုပ္ေတြေၾကာင့္သူမကိုခ်စ္ခင္ႏွစိသက္သူ ေဖဘြတ္ခ္မွာေဖာ္လိုဝါ ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။
သူမကစာေရးဆရာမျဖစ္ခ်င္တာပါ။
သူမေရးသားထားတ့ဲဝတၳဳတို ကဗ်ာ ေဆာင္းပါးနဲ့လံုးခ်င္းစာအုပ္အခ်ိဳ႕ထုတ္ေဝထားပါတယ္။