လူငယ္တို႕အတြက္ DIGITAL MARKETING

လူငယ္တို႕အတြက္ DIGITAL MARKETING

ကိုအဲလက္ခိုင္အေၾကာင္းမိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။
သူကဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးေက်ာင္းဆက္မတက္ေတာ့ပဲ ဝါသနာပါရာ မားကင္းတင္းအလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ခ့ဲတာပါ။
ခုဆိုသူလုပ္သက္က ကိုးႏွစ္ခန္႔ရွိပါၿပီ။
KFC မွာေတာ့ သူရဲ႕ပံုရိပ္ကိုပိုမိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ခ့ဲတ့ဲထင္ပါတယ္။
၂၀၁၅ကေပါ့။ KFC Myanmar Facebook page မွာစားသံုးသူေတြေပးတ့ဲမွတ္ခ်က္ကို အဆင္ေျပေအာင္ျပန္လည္မွတ္ခ်က္ေပးခ့ဲတ့ဲ အဲလက္ခိုင္ကနာမည္ႀကီးခ့ဲပါတယ္။
စားသံုးသူရဲ႕စိတ္အလိုမက်မႈကိုေျဖရွင္းတ့ဲေနရာသူဟာ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။
၂၀၁၇မွာေတာ့ SAMSUNG Myanmar မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မားကင္းတင္းမန္ေနဂ်ာရာထူးနဲ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။
ခုလက္ရွိမွာ သူ့ဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မားကင္းတင္းအႀကံေပးလုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။
သူရဲ႕ ေဖဘြတ္ခ္ေပ့ကေနလည္း ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား စာCONTENTေတြကေန FB .အင္စတာဂရမ္ . ယူက်ဴ န့ဲတြစ္တာစာတာေတြျဖစ္တ့ဲ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပလက္ေဖာင္းကေန မားကင္းတင္းဆင္းနည္းေတြ ေဒတာစုေဆာင္းတာေတြကို ရွင္းျပေပးေနသူျဖစ္ပါတယ္။
သူရဲ႕ေဖာ္လိုဝါဟာအရမ္းမမ်ားေပမယ့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္န့ဲပတ္သက္ရင္ေတာ့ သူရဲ႕ပညာက ေကာင္းေနလို႕ ေလ့လာခ်င္သူေတြကိုလမ္းညႊန္ေပးလိုက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။