၂၀၂၄ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ကြ်န္းစုႏိုင္ငံမ်ား၏ မိုဘိုင္းလ္ေဒတာ အသံုးျပဳမႈ စုစုေပါင္းမွာ ၇ ဆ ျမင့္တက္လာမည္

၂၀၂၄ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ကြ်န္းစုႏိုင္ငံမ်ား၏ မိုဘိုင္းလ္ေဒတာ အသံုးျပဳမႈ စုစုေပါင္းမွာ ၇ ဆ ျမင့္တက္လာမည္

· ၂၀၂၄ခုႏွစ္တြင္ လစဥ္မိုဘိုင္းလ္ေဒတာအသံုးျပဳမႈ စုစုေပါင္းမွာ 2.3EB မွ 16EB သို႔ တိုးျမင့္လာမည္
· ခန္႔မွန္းကာလအတြင္း စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး၏ လစဥ္ေဒတာအသံုးျပဳမႈပမာဏမွာ 3.6 GB မွ 17 GB အထိ ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ျမင့္တက္လာမည္
· 4G LTE ကြန္ရက္ကို ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ဆက္လက္ျဖန္႔က်က္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အခေပး အသံုးျပဳမႈစုစုေပါင္း၏ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဆက္လက္သံုးစြဲၾကမည္

ယေန႔တြင္ Ericsson (NASDAQ: ERIC) က Ericsson Mobility Report June 2019 ကို ျဖန္႔ေဝေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ကြ်န္းစုႏုိင္ငံမ်ားရွိ စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ လစဥ္ေဒတာအသံုးျပဳမႈပမာဏမွာ 3.6 GB မွ 17 GB အထိ ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ျမင့္တက္လာ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေဒတာအသံုးျပဳမႈပမာဏ ျမင့္တက္လာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ 4G LTE ကြန္ရက္အား အခေပးအသံုးျပဳသူတိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ဗီဒီယိုၾကည့္ရႈမႈအေလ့အထ ေျပာင္း လဲလာျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ အထက္ပါေဒသမ်ား၏ မိုဘိုင္းလ္ေဒတာအသံုးျပဳမႈ စုစုေပါင္းမွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ 2.3 EB ရွိရာမွ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ 16EB အထိ ၇ ဆ နီးပါး ျမင့္တက္လာမည္ဟုလည္း အစီရင္ ခံစာတြင္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

စမတ္ဖုန္းျဖင့္သံုးစြဲသူဦးေရစုစုေပါင္းမွာ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသတြင္း၌ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္သို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တာအတြင္းစုစုေပါင္းတိုးတက္မႈႏႈန္း (CAGR) အရ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ကာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသံုးစြဲသူစုစုေပါင္းမွာလည္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ သန္း ၈၀၀ ၊ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း စုစုေပါင္းတိုးတက္ မႈႏႈန္း (CAGR) အရ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိေနရာမွ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁.၂ ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

Head of Ericsson Myanmar ျဖစ္သူ Eric Timmer က “ 5G ကြန္ရက္သံုးစြဲသူေတြ မ်ားျပားလာႏိုင္မယ့္ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာေတာင္ 4G LTE ကြန္ရက္အေနနဲ႔လည္း အဲ့ဒီေဒသေတြမွာ လူသံုးမ်ားတဲ့ နည္းပညာတစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အေက်ာ္အထိ ရပ္တည္ေနဦးမွာပါ။ ေဒတာအသံုးျပဳမႈသိသိသာသာျမင့္တက္လာတဲ့ေနရာမွာ ေတာ့ မိုဘိုင္းလ္ေပၚကေန ဗီဒီယိုၾကည့္ရႈမႈက အဓိကဦးေဆာင္လာမွာျဖစ္သလို သံုးစြဲသူေတြကလဲ ဗီဒီယို ေတြကို အင္တာနက္ေပၚကေန တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈတာ၊ မွ်ေဝတာ စတာေတြကို ပိုမုိ အသံုးျပဳလာမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဗီီဒီယိုေတြအေနနဲ႔ကလည္း အြန္လိုင္းေပၚက အေၾကာင္းအရာတိုင္းမွာ ဆက္လက္ၿပီး ပိုမိုကပ္ပါလာေန ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူေတြရဲ႕ စစ္တမ္းအရ ကမၻာအႏွံ႔အျပားက သံုးစြဲသူ ေတြက 5G ကိုသာ သံုးခြင့္ရလာမယ္ဆိုရင္ ဒီကြန္ရက္က ရုပ္လံုးၾကြၿပီး ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ႏိုင္မယ့္ ပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔ အက္ပလီေကးရွင္းေတြကို အသံုးျပဳႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔လဲ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကား သည္။

၃၆၀ ဒီဂရီကို ဖမ္းယူရိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ပံုရိပ္ေယာင္မ်ားျဖင့္ ပကတိအသြင္အျပင္အတိုင္း ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ထားမႈမ်ား (Augmented/ Virtual Reality) ကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈလာႏုိင္မႈမွာ တိုးတက္ ႀကီးထြားလာသည့္ မိုဘိုင္းလ္ေဒတာအသံုးျပဳမႈ၏ အထင္ကရျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 5G ကြန္ရက္ စတင္ျဖန္႔ က်က္သံုးစြဲႏုိင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အဆိုပါကြန္ရက္ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ လုပ္သြားၾကမည္လည္းျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ကြ်န္းစုႏုိင္ငံမ်ားရွိ 4G LTE ကြန္ရက္ သံုးစြဲသူမ်ားမွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ထားခဲ့ရာမွ Ericsson Mobility Report ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၂၄ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ မိုဘိုင္းလ္ကြန္ရက္ရယူသံုးစြဲသူဦးေရမွာ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ကနဦး 5G စနစ္အား အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည့္ မိုဘိုင္းလ္ႏွင့္ဆက္စပ္ ကိရိယာမ်ားကို အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း စတင္ရယူသံုးစြဲႏုိင္မည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းသည္။ သံုးစြဲသူ စုစုေပါင္း၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ 5G ကြန္ရက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအရ 5G ကြန္ရက္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုေစာလ်င္စြာ အသံုးျပဳသြားႏုိင္မည္လည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လထုတ္ Ericsson Mobility Report အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ Report တြင္ ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ 5G အသံုးျပဳသူ သန္းေပါင္း ၁,၅၀၀ (၁.၅ဘီလီယံ) အား ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္ၿပီး သန္းေပါင္း ၁,၉၀၀ (၁.၉ ဘီလီယံ) သို႔ ေရာက္ရိွမည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

5G လက္ခံအသံုးျပဳမႈ လ်င္ျမန္တိုးတက္လာမည့္အတြက္ အျခားခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာလည္း သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို 5G ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္ မႈ ေပးႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ လိႈင္းစဥ္မွ်ေဝအသံုးျပဳသည့္ နည္းပညာျဖင့္ 4G ႀကိဳးမဲ့ broadband နည္းပညာျဖစ္သည့္ LTE ႀကိမ္ႏႈန္းလိႈင္းမ်ားတြင္ 5G ကို အသံုးျပဳေစႏိုင္သည့္အတြက္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈ အတိုင္းအတာအေနျဖင့္လည္း ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာႏိုင္ပါသည္။

ေစ်းကြက္အႏွံ႔အျပားမွ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးသူမ်ားအေနျဖင့္ 5G အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား စတင္ထုတ္လုပ္လာသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ 5G စနစ္အား ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳလ်က္ ရိွၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ ေစ်းကြက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအေနႏွင့္ ကနဦးဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ကိုလည္း ရည္မွန္းခ်က္ထားကာ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။

Chipset ႏွင့္ Device ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား၏ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမွာလည္း 5G လက္ခံအသံုးျပဳမႈ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ေစရန္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ အဓိက လိႈင္းစဥ္ band အားလံုးအတြက္ ဦးတည္ကာ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။