အသက္ရွဴဖို႔ ေတာင္ ေမ့ေနတက္တဲ႔ အခိုက္အတန္႔ အခ်ိန္ဆိုတာ လူတိုင္းမွာ ရွွိတယ္။

အသက္ရွဴဖို႔ ေတာင္ ေမ့ေနတက္တဲ႔ အခိုက္အတန္႔ အခ်ိန္ဆိုတာ လူတိုင္းမွာ ရွွိတယ္။

လူငယ္ေတြၾကားေခတ္အစားဆံုးေျပာရ ရင္memeeေတြကအေရးပါပါတယ္။
လူမႈကြန္ရက္အသံုးျပဳၾကတာဟာအပန္းေျပေစဖို့ျဖစ္ပါတယ္။
တခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြ
လမ္းေတြေပ်ာက္တယ္😢
စိတ္ပင္ပန္းၾကလို့ပါ။လုပ္ငန္းခြင္အဆင္မ်ျပမႈေတြရွိမယ္။ဘဝတက္လမ္းပိတ္ေနတာစသျဖင့္မ်ိဳးစံုေလာကဓါန္ကိုခံစားေနၾကရတ့ဲလူငယ္ေတြမနည္းပါဘူး။
ခုmemeeေလးေရးတ့ဲ
🤣🤣🤣
Winlaenandar ကို ေလးစားမိၿပီးအမ်ားေပ်ာ္ေအာင္ဖန္တီးေပးသူအျဖစ္ေလးစားေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။သူလက္ရာေလးနဲ႕သူအေတြးကိုခံစားၾကည့္ပါ။
သူလက္ရာကိုပ်ဴေခတ္ဘားမိစ့္ pageေဖာ္ျပထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္ခင္ဗ်။

အသက္ရွဴဖို႔ ေတာင္ ေမ့ေနတက္တဲ႔ အခိုက္အတန္႔ အခ်ိန္ဆိုတာ လူတိုင္းမွာ ရွွိတယ္။
က်ေနာ္memeeပရိသတ္တေယာက္ပါ။