ဒီေန႕ေန႕လည္ရံုးသူငယ္ခ်င္းေတြဘာဟင္းနဲ႔ထမင္းစားၾကမလဲ?

ဒီေန႕ေန႕လည္ရံုးသူငယ္ခ်င္းေတြဘာဟင္းနဲ႔ထမင္းစားၾကမလဲ?

ဘဲဥဟင္း ၾကက္ဥဟင္းေတြထည့္ၿပီး ရံုးတက္တာလကုန္ခံနီးအခ်ိန္မို့ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ျပတ္တုန္းလက္တုန္း၂၃ေက်ာ္ၿပီကို။
ခုပံုေလးလုပ္တ့ဲပညာရွင္ဟာ လုပ္ငန္းခြင္လုပ္ေနတ့ဲတေယာက္ျဖစ္ရမယ္။
သူMeMeeကို သေဘာက်ပါတယ္။
Heartထိတယ္ေပါ့ဗ်။တကယ္ဘဝေတြရီစရာလုပ္ၿပီးပုံေဖာ္ေပးႏိုင္လို႔ Memee ပိုင္ရွင္ေရ ကြန္ဂရက္က်ဳေလးရွင္းပါခင္ဗ်။