အနာဂတ္အတြက္ 360ED၊ ပညာေရးအတြက္ 360ED၊

အနာဂတ္အတြက္ 360ED၊ ပညာေရးအတြက္ 360ED၊

360EDရဲ႕ “ေဘးကင္း” augmented reality based gamified learning app ေလးနဲ႔ ပညာေပးကာတြန္းစာအုပ္မ်ား မိတ္ဆက္ပြဲရဲ႕ ပံုရိပ္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ကူညီခဲ့တဲ့ Spring accelerator အျပင္၊ အဖက္ဖက္က ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တဲ့ ရပ္ေဝး၊ရပ္နီးက မိတ္ေဆြ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

။#360edVisioneeringLearningBAYKIN(ေဘးကင္း) Learning App..Launch Ceremony and Press Conferenceတိုးတက္လာတဲ့နည္းပညာ….Argumented Reality(AR) ,Virtual Reality(VR) လို႔ေခၚတဲ့နည္းပညာအသစ္ေတြနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ နည္းပညာအေထာက္အကူ Learning App..ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးစိတ္ႏွင့္ခႏၶာ ေဘးကင္းလုံုျခဳံမႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားနဲ႔အၾကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားပါဝင္တဲ့ 360ed ရဲ႕ဖန္တီးမႈအသစ္..ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္တင္ရာမွာ တစ္တပ္တအားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အစီစဥ္မို႔ Congratulations ပါ….💕👏👏👏