ကုန္သြယ္ေရးစာအုပ္ေလးေတြ

ကုန္သြယ္ေရးစာအုပ္ေလးေတြ

အိမ္ေထာင္မေျပာနဲ႔ ရည္စားမရေသးဘူး။
အလုပ္ေဇာင္းေပးေနတာနဲ႔ ၈ႏွစ္ေလာက္FAျဖစ္ေနတာပါ။
memeeပိုင္ရွင္ေလးကိုခုလိုစာနေဖာ္ျပေပးတာေက်းဇူးပါခင္ဗ်။