ဒီေန႕ေရႊးခ်ယ္မိတ့ဲ ပံုေလးတစ္ပံု

ဒီေန႕ေရႊးခ်ယ္မိတ့ဲ ပံုေလးတစ္ပံု

မီတာခ ေစ်းတက္ေၾကာင္း တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးစာ ဗီႏိုင္းလာ႐ိုက္တယ္
အားနာနာနဲ႔ပဲ သူတို႔ကိုေစ်းပိုယူလိုက္တယ္😁😁😁😁😁

# အေပ်ာ္သေဘာ ဟာသ ပို႔စ္ ျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးေတ မမန္႔ပဲ ရယ္စရာေတမန္႔ခဲ့ပါလားဗ်လို႔ေရးသားထားပါတယ္။

လူမႈဘဝပံုရိပ္ေလးထင္ဟပ္တာမို့ တေလးတစားေဖာ္ျပေပးမိပါတယ္။