ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထမဆံုးသိပၸံကား အနႏၲ press showတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ MRTV4မွမင္းသမီး ျမတ္သူသူဇင္

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထမဆံုးသိပၸံကား အနႏၲ press showတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ MRTV4မွမင္းသမီး ျမတ္သူသူဇင္

ၾကည့္ခြင့္ရေအာင္ဖိတ္ေပးတဲ့အတြက္လည္း တကယ္ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ယူပါတယ္။

ဒီလိုဝတ္စံုေလးေတြဝတ္ရင္
MRTV 4ဇာတ္လမ္းတြဲ
“ရတနာထဲကရတနာ “လရိပ္ႏြယ္သတိရမိတယ္ဆိုတဲ့

ျမတ္သူသူဇင္
သူမရဲ႕ တတိယေျမာက္ဆံုမွတ္ ဇာတ္လမ္းတြဲလဲမၾကာပီျပသေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။