Film Noir ဖလင္ ႏြား

Film Noir ဖလင္ ႏြား

တီထြင္ဖန္တီးမႈႀကီးတစ္ခုပါ။ နည္းပညာကေန သက္ရွိႏြားတေကာင္ကိုပါအသံုးခ်လိုက္ႏိုင္ျခင္းအႏုပညာပါ။

ေလးစားပါတယ္ ဘရာဗို ။