ေရႊဘဏ္အနီးကေခြးတေကာင္အေၾကာင္း

ေရႊဘဏ္အနီးကေခြးတေကာင္အေၾကာင္း

လမ္းေဘးေခြးပါ။ ဒါေပမယ့္လည္ပတ္နဲ႔။
အိပ္ေနတာဗ်ပံုစံၾကည့္ အိပ္တာစတိုင္မလိုင္အိပ္ေနတာ ပံုထဲၾကည့္ေတြ႔လား။

ထူးျခားတာပံုေလးရိုက္ ထကိုက္ခံရေျကာက္ေသး။ က်ေနာ္ပံုရိုက္ေနတာေတြ႔ အ့ဲနားကလူကေျပာ အ့ဲေခြးကလိမၼာတယ္ လူယဥ္တယ္တ့ဲ။

လမ္းေဘးေခြးဘယ္သူထမင္းေကြ်းစပ္စုမိေတာ့ တိုက္ခန္းေနသူေတြ အလုပ္လာသူေတြေကြ်းတယ္တ့ဲ။

ဒါေျကာင့္ဒီေကာင္ဇိမ္က်တာကို။
ခ်စ္ေမႊးပါေတာ့လည္း လမ္းေဘးေခြေပမယ့္ လည္ပတ္န့ဲေနာ္အဆင့္ျမင့္တယ္။