ဒီခံစားခ်က္မ်ိဳးက ေက်ာ္ႀကီးေတြပဲသိတယ္ :-) :-)

ဒီခံစားခ်က္မ်ိဳးက  ေက်ာ္ႀကီးေတြပဲသိတယ္ :-) :-)

ဒီခံစားခ်က္မ်ိဳးက
ေက်ာ္ႀကီးေတြပဲသိတယ္ 🙂 🙂

ဟုတ္ပါ့။ အရင္ကတခုခုဆို ေက်ာ္ႀကီးေတြကိုပဲmemee လုပ္စၾကတာ။ ခုလူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြ ေအာင္ႀကီးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လာတာေတြ႔ရေနတ့ဲအခ်ိန္

ခု Memee သရုပ္ေဖာ္ေပးသူကိုေလးစားမိပါတယ္။

memee ေလးေတြကေလာကကိုသေရာ္တယ္။ အမွန္တရားကိုလည္းေဖာ္တယ္။