ဒီဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ေလ့်ာက်ေစရန္အင္တာနက္ အသံုျပဳမႈဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္ သင္တန္းပို႔ခ်

ဒီဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ေလ့်ာက်ေစရန္အင္တာနက္ အသံုျပဳမႈဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္ သင္တန္းပို႔ခ်

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

အူရီဒူးျမန္မာသည္ “ဒီဂ်စ္တယ္ဘဝျပည့္စံုဖို႔ အင္တာနက္ျဖင့္ေလ့လာစို႔” လူမႈအက်ိဳးျပဳစီမံကိန္း၏ ပထမေျခလွမ္း အျဖစ္ ဒီဂ်စ္တယ္ဗဟုသုတ တိုးပြားေရးအစီအစဥ္ “Internet 1O1” (Internet One on One) ကို Facebook၊ GSMA တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကာ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီမံကိန္းသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိစြာ၊ တာဝန္ယူလိုစိတ္ရွိစြာ အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ အသိပညာကို မွ်ေဝေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

အဆိုပါ “Internet 1O1” (Internet One on One) အစီအစဥ္ ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၁၅ရက္ တြင္ စတင္ခဲ့ကာ မံုရြာ၊ ေရႊဘို၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြး တို႔အပါအဝင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ား၏ ၿမိဳ႔စြန္ေဒသမ်ားရွိ အူရီဒူးအမွတ္တံဆိပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ လက္လီဆိုင္မ်ားတြင္ မွ်ေ၀ေပးခ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဒီဂ်စ္တယ္ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားလာေစေရး၊ မွားယြင္းသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာက႑အပါအ၀င္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ တရားမဝင္လုပ္ရပ္မ်ား အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ဆက္လက္ ပံ့ပိုးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒီဂ်စ္တယ္ဗဟုသုတ တိုးပြားေရးအစီအစဥ္ “Internet 1O1” ကို အူရီဒူးဆင္းကတ္ရွိ သူတိုင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး သင္တန္းသို႔ လူကိုယ္တုိင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္သူမ်ားသည္လည္း အူရီဒူး ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပပါ ၄မိနစ္စာ အြန္လိုင္းဗီဒီယိုလင့္ https://ooredoo.com.mm/portal/en/digitalliteracy မွတဆင့္ ေလ့လာ ႏို္င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အူရီဒူးျမန္မာ၏ Head of Corporate Communications ျဖစ္သူ ဦးတင့္ႏိုင္ထြဋ္ က “Internet 1O1 အစီအစဥ္ ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီဂ်စ္တယ္ ဗဟုသုတေတြကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရစြာနဲ႔ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ လမ္းညႊန္ျပသေပးရာကေန ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာ ဒီဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတေတြကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္အသိပညာ ကြာဟခ်က္ေတြကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူေနမႈဘဝ နဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အေထာက္အကူ ျပဳေနပါတယ္။ အူရီဒူးက အခုလို လူမႈအက်ိဳးျပဳ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ လူေနမႈဘဝျပည့္စံုႂကြယ္ဝေစဖို႔အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး ပံ့ပိုးကူညီသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။