ဓမၼစက္ျဖင့္ ဆုံးမမႈၿပီးဆုံးၿပီဟု မဟနဒုဥကၠ႒ဆရာေတာ္မိန႔္ၾကား

ဓမၼစက္ျဖင့္ ဆုံးမမႈၿပီးဆုံးၿပီဟု မဟနဒုဥကၠ႒ဆရာေတာ္မိန႔္ၾကား

z news

ဆုံးမၾသဝါဒေပးပြဲသို႔ အင္းစိန္ဆရာေတာ္မႂကြ အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာကို မဟနလက္မခံ

တရားမဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရေသာ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးကို ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ဆုံးမဩဝါဒေပးရန္ ေခၚယူ ထားရာ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ လာေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

၂၀၁၈ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ သတၱမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ၄၇ ပါးစုံညီ အစည္းအေဝးတြင္ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအ ေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အခ်က္ငါး ခ်က္ကို ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့သည္။
ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒး ရွင္း ႏွစ္ပတ္လည္စုံညီေတြ႕ဆုံပြဲ ႏွင့္ ဩဝါဒခံယူပြဲျပဳလုပ္မႈႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ ေဒးရွင္းဥကၠ႒ အင္းစိန္႐ြာမဆရာ ေတာ္ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ေမာ္ကြၽန္းဆရာ ေတာ္တို႔ကို ယမန္ေန႔တြင္ ေနာက္ ဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေခၚယူဆုံးမဩ ဝါဒေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာ နာယကအဖြဲ႕က ပင့္ေလွ်ာက္ခဲ့ သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါပင့္ေလွ်ာက္ မႈကို အင္းစိန္႐ြာမဆရာေတာ္ဦးတိေလာကာဘိဝံသ ႂကြေရာက္ ျခင္းမရွိဘဲ ေမာ္ကြၽန္းဆရာေတာ္ သာ ႂကြေရာက္ခဲ့သည္။ အင္းစိန္ ႐ြာမဆရာေတာ္ ႂကြေရာက္မႈမရွိ ၍ ဆုံးမဩဝါဒခံယူပြဲလည္း မျဖစ္ ေျမာက္ခဲ့ေပ။

ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ဆုံး မဩဝါဒေပးမႈကို လာေရာက္ျခင္း မရွိ၍ ဓမၼစက္ျဖင့္ ေခၚယူဆုံးမမႈ ၿပီးဆုံးၿပီျဖစ္၍ ယခင္ဆုံးျဖတ္ ထားသည့္ငါးရပ္တြင္ အေရးယူ မည့္ကိစၥမ်ားပါဝင္လာသည္။

ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒး ရွင္းသည္ တရားမဝင္ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္၍ ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္း အမည္ျဖင့္ မည္သည့္အမႈကိစၥကိုမွ် ေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔ စိုက္ထူထားေသာ ေဖာင္ေဒး ရွင္းဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ယခုဆုံး ျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ေန႔ကစ၍ ၄၅ ရက္အတြင္း ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ၂၀၁၈ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ သတၱမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ၄၇ ပါး စုံညီအစည္းအေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္ ခဲ့သည္။

အထက္ပါဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကို မလိုက္နာပါက ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လွ်င္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၀/၉၀ ျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ျဖင့္လည္းေကာင္း အေရးယူရန္ပါရွိသည္။
အင္းစိန္႐ြာမဆရာေတာ္ ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဩဝါဒါစရိယ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ကိုယ္တိုင္ႂကြေရာက္ေတာ္မူျခင္းမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ထံ ေတာ္သို႔ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္တြင္အခ်ိန္မီ စာအားျဖင့္ ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားစာ ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ ေဒးရွင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အင္းစိန္ဆရာေတာ္၏ အ ေၾကာင္းျပန္ၾကားေသာ စာကို မဟနက လက္ခံျခင္းမရွိ၍ စာ တိုက္မွတစ္ဆင့္ တရားဝင္ထပ္မံ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ပါရွိသည္။

အင္းစိန္ဆရာေတာ္က မဟ နထံ ေပးပို႔စာတြင္ ‘မဟနဆရာ ေတာ္မ်ားသည္ သံဃာကအားကိုး တႀကီး ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထား ေသာ သံဃာ့ကိုယ္စားအဖြဲ႕ျဖစ္ ပါလ်က္ သံဃာ့မ်က္ႏွာ၊ သာသ နာ့မ်က္ႏွာကို မၾကည့္ဘဲ သာသ နာဖ်က္လိုသူ အာဏာရွင္တစ္စု ၏ ဖိအားေပးမႈ ဘယာဂတိကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး မပါးမနပ္ေဆာင္ ႐ြက္မယ္ဆိုလွ်င္ သူမ်ားဓားခုတ္ ရာ လက္လွ်ိဳခံ၊ အငွားဗိုက္ႏွင့္ ဓားထိုးခံျဖစ္႐ုံမက ကိုယ့္ဆင္က ကိုယ့္အပ္ကို ျပန္နင္းသတ္သလို ဆရာေတာ္မ်ားပင္ သမိုင္းတရား ခံ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကို သတိျပဳ ေတာ္မူပါဘုရား’ဟု ပါရွိသည္။

ဒါအျပင္ ယခုကိစၥသည္ လည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳ လုပ္သည့္လုပ္ရပ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္သူ ကို ဆႏၵမဲမေပးျခင္း အပါအဝင္ တရားႏွင့္အညီ ရႏိုင္သည့္နည္း ျဖင့္

တြန္းလွန္ဖယ္ရွားၾကပါဟူ ေသာ တိုက္တြန္းခ်က္ကို ေႏွာင့္ ယွက္ဟန႔္တားမည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္

လူမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကို သတိျပဳေတာ္ မူေစလိုပါသည္ ဘုရားဟု ပါရွိသည္။

အမ်ိဳးဘာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕တြင္ အင္းစိန္႐ြာမဆရာေတာ္ ဦးတိေလာကာဘိဝံသသည္ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ေမာ္ကြၽန္းဆရာေတာ္ ဦးသီလကၡႏၶာဘိဝံသသည္ ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။

ဩဝါဒခံယူပြဲသို႔ အင္းစိန္႐ြာမဆရာေတာ္ မလာေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ဒုဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦးသီလကၡႏၶာကို မဟနဆရာေတာ္ ၄၇ ပါးက အေတြ႕မခံေတာ့ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္က် သံဃာ ၁၄ ပါးျဖင့္သာ ေတြ႕ဆုံေပးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

မဘသအမည္ေျပာင္း ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း ညီလာခံသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္တိုင္းမႉးက သိန္း ၃၀၀ လႉ မဘသ ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ တပ္က ေငြလႉျခင္းကို သာသနာေရးက အမည္မတပ္ဘဲေဝဖန္သည့္ ေထာက္ျပမႈအခ်ိဳ႕လည္းရွိေနပါသည္။ ခက္သည္ကလည္းအလႉဆိုတာကခြဲျခားမရေပ။

သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၀/၉၀ တြင္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းက ေခၚယူဆုံးမသည္ကို မလိုက္နာပါလွ်င္သာသနာေရးဌာနက တရား႐ုံးထံ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး တရား႐ုံးက အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လအထိ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္။

အမ်ိဳးဘာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(မဘသ)ကို တရားမဝင္အသင္းအျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၄ ရက္အၾကာတြင္ မဘသကို အမ်ိဳးဘာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းဟု အမည္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ဩဝါဒခံယူပြဲသို႔ အမ်ိဳးသားေရးပြဲမ်ား ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ အပါအဝင္ လူ ၅၀ ခန႔္ လာေရာက္ဝန္းရံၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္ လက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မဟန ၄၇ ပါး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
(က) ။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လမ္းၫြန္မႈေတာင္းခံျခင္းကို ပယ္ခ်ရန္။
(ခ) ။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တရားမဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ရန္။
(ဂ) ။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕ဝင္အားလုံးသည္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕အမည္ကို သုံးစြဲလ်က္ မည္သည့္အမႈကိစၥကိုမွ် ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳရန္။
(ဃ) ။ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပား စိုက္ထူထားေသာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေန႔မွ ၄၅ ရက္အတြင္း ျဖဳတ္သိမ္းရန္။
(င) ။ အထက္ပါဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာပါက ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လွ်င္ သံဃာအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၀/ ၉၀ ျဖင့္ အေရးယူရန္၊ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူရန္။


မွီျငမ္း = Myanmar Now