အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးျမွင့္တင္

အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးျမွင့္တင္

အခုရက္ပိုင္းအတြင္း အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ လက္ရွိ အလည္အပတ္ခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ အိႏၵိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Shripad Yesso Naik ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို သင္တန္းေပးျခင္း၊ ပူးေပါင္းစုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားပါဝင္သည္။

ဒါအျပင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ေရေၾကာင္းလုံၿခဳံေရး အားေကာင္းေစရန္၊ ေဆးဝါးကုသေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ကာလမ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အနီးကပ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသလို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေျခကုပ္ယူၿပီး အိႏၵိအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ဦးတည္တိုက္ခိုက္မည့္ အိႏၵိယဆန႔္က်င္ေရးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကို ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယတပ္မေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး တိုက္ထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။

အိႏၵိယတပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက နယ္စပ္မဏိပူရျပည္နယ္အတြင္းမွ သူပုန္အဖြဲ႕အတြက္ ျမန္မာ့နယ္ေျမအတြင္း ကင္းေစာင့္တပ္ခ်ထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။

မွီျငမ္း The Voice