ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သုံး ဆိုလာ ကံစမ္းပြဲအား ဆက္လက္ က်င္းပ

ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သုံး ဆိုလာ ကံစမ္းပြဲအား ဆက္လက္ က်င္းပ

ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၉ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း သြားတိိုက္ေဆး ကုန္အမွတ္္တံဆိိပ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေလဆာ သြားတိုက္ေဆးမွ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းၿပီိး လက္လွမ္း မမွီေသးသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ားအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သုံး ဆိုလာ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္အား ဆက္လက္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ေပးကာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အတြက္ ေတာက္ပေသာ အလင္းေရာင္မ်ားအား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ျမဲျဖစ္ၿပီး၊ တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ က်င္းပေသာ အဆိုပါ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္မွ ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀၀ တန္ဖိုးရွိ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ဆိုလာျပား အစံု ၁၈၀ အား ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္တြင္ ကံထူးသည့္ ျမန္မာ အိမ္ေထာင္စု ၁၈၀ အား ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လ မွစတင္ကာ စက္တင္ဘာ ၃၀ ကာလအတြင္း အက်ံဳးဝင္ေသာ အဆိုပါ ကံစမ္းမဲကာလ အတြင္းတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ကံထူးသူ ၁၅ ဦး အား ေလဆာ၏ မိတ္ဖက္ ေရဒီယို အသံလႈိင္း ျဖစ္သည့္ ပတၱျမား အက္ဖ္အမ္၏ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၄ နာရီ မွ ၅ နာရီ အခ်ိန္ၾကား ညေနခင္း တိိုက္ရုိက္ ထုတ္လႊင့္မႈ အစီအစဥ္မွ တဆင့္ ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေစာလားေထာ္၀ါး၊ ရတနာမိုင္၊ ခိုင္ႏွင္းေ၀၊ ၀င့္ယမုံႏိုင္ တို႔မွ ဆုရရွိသူမ်ားအား ေၾကျငာေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆုရရွိသူတို႔အတြက္ ေလဆာ ဆိုလာျပားမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ေျပာၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

“ေလဆာ အေနနဲ႔ ဒီ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ ေနရာမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျမန္မာ မိသားစုေတြရဲ့ လႈေနမႈ အဆင့္အတန္းကို ကူညီ ျမွင့္တင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးဘဲ အေမွာင္ထဲမွာ ေနထိုင္ေနၾကရၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး အလင္းကို အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ သူေတြကို အေမွာင္ကိုခြင္းၿပီး အလင္းေဆာင္ ေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ အရမ္းကို ေက်နပ္ မိပါတယ္။ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္ အရ ကံစမ္းမဲ အစီီအစဥ္မွာ ပါဝင္ၿပီး ေလဆာကေန တရားဝင္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို လက္ခံရရွိၿပီးတာနဲ႔ ကံထူးရွင္ဟာ ကိုယ့္ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ေလဆာ ဆိုလာျပားကို ရရွိ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု Santhosh Raghunathan, General Manager, Indochina and Vietnam, Colgate-Palmolive မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ေလဆာ သြားတိုက္ေဆး အေနနဲ႔ ဒီ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ျမဲ ျဖစ္တဲ့ ေလဆာ ဆိုလာျပား ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္ကေန ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းမွာ ရွိတဲ့ မီး အလင္းေရာင္ မရရွိေသးတဲ့ ေဒသေတြကို ဆက္လက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အလင္းေရာင္ ရရွိသြားႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္း သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး အက်ဳိးရွိတဲ့ အစီအစဥ္ ကေနတဆင့္ ျမန္မာျပည္ ရပ္ဝန္းမွာရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စု ၁၈၀ ဟာ စုစုေပါင္း က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ေလဆာ ဆိုလာျပား အစံုေရ ၁၈၀ ကို လက္ခံ ရရွိသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ တစ္ဝွမ္းမွာ ရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြဆီကို လွ်ပ္စစ္မီး အလင္းေရာင္ကို ေဆာင္က်ဥ္း ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ ပီတိ ျဖစ္ရပါတယ္။” ဟု ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  • ေလဆာ ဆိုလာျပား အစံု ၁၈၀ မွ တစ္စံုကို မည္သူမဆို ပါဝင္ ကံစမ္းႏိုင္ၿပီး ပါဝင္ ကံစမ္းလိုသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၁၄၀ ဂရမ္ အေလးခ်ိန္ရွိ Laser Extra Freshening သြားတိုက္ေဆးအား ဝယ္ယူၿပီး ယင္း ဘူးခြံထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ဂဏန္း ၁၀ လံုးအား ကုဒ္နံပါတ္ႏွင့္ မိမိတို႔ ေနရပ္လိပ္စာ ႏွင့္အတူ ဖုန္းနံပါတ္ 09 969 696 500 သို႔ စာတို ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ပရုိမိုးရွင္းကာလမွာ ဇူလိုင္လမွစတင္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္သည္။