ျမန္မာထက္ဝက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ၿဂိဳဟ္တု Myanmar Sat -2 ဩဂုတ္လ ၃ ရက္တြင္ လႊတ္တင္မည္

ျမန္မာထက္ဝက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ၿဂိဳဟ္တု Myanmar Sat -2  ဩဂုတ္လ ၃ ရက္တြင္ လႊတ္တင္မည္

ျမန္မာတို႔ထက္ဝက္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပထမဆုံးေသာဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တုကို လာမည့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၃ရက္ေန႔တြင္ အာကာသသို႔လႊတ္တင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယင္းၿဂိဳဟ္တုကို Myanmar Sat -2 ဟု အမည္ ေပးထားသည္။

ယင္းၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္မည္ဆိုသည့္ သတင္းသည္ ဇူလိုင္လတတိယပတ္၌ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားမွထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ လူအမ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈလည္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ထက္ဝက္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္မည့္အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုကႀကိဳဆိုၾကသည္။ ထို႔အတူ ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လူအမ်ားစိတ္ဝင္တစားသိလိုၾကသည့္ ေမးခြန္းမ်ားလည္းရွိသည္။

ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မည္သို႔အက်ိဳးရွိမည္နည္း။

ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျမန္ဆန္လာမည္ျဖစ္။

ျမန္မာတို႔၏ ၿဂိဳဟ္တုပိုင္ဆိုင္ေရးအိပ္မက္သည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ကပင္ ရည္မွန္းခ်က္ထားကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့။
ၿဂိဳဟ္တုပိုင္ဆိုင္ေရးအိပ္မက္ကို NLD အစိုးရက ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြကို တာဝန္ေပးခဲ့ၿပီး ၎၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၁၃ ဦး ပါဝင္၍ အဆင့္သုံးဆင့္လ်ာထားကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ။

လက္ရွိတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Intelsat ကုမၸဏီပိုင္ၿဂိဳဟ္တုထရန္စပြန္ဒါကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကပင္ ငွားရမ္းအသုံးျပဳေနရ သည္။ ယင္းမွာပထမအဆင့္ျဖစ္ၿပီး Myanmar Sat-1 ဟု အမည္ေပးထားသည္။
ဒုတိယအဆင့္တြင္ Myanmar Sat- 2 ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္မည္ျဖစ္ကာ မၾကာမီလႊင့္တင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

တတိယအဆင့္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကအျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သည့္ ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာဆိုဖူးသည္။
ပထမအဆင့္ Myanmar Sat -1 တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက သုံးႏိုင္သေလာက္ကိုသာ လစဥ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍ 1MB လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာတစ္ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းေနရပါသည္။

1MB လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းကာ MPT ကို တစ္ေထာင္ေက်ာ္ႏႈန္းျဖင့္ငွားရမ္းေပးထားၿပီး အျခားဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္သည့္ Telenor ,Ooredoo ,Mytel တို႔က မည္သည့္ၿဂိဳဟ္တုမွ ငွားရမ္းသုံးစြဲေနသည္ကို မသိေပ။

တတိယအဆင့္အေနႏွင့္ အလုံးစုံပိုင္ဆိုင္သည့္ ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္မည့္အစီအစဥ္မွာလည္း သိပ္မေဝးသည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ေတာ့မည္ဟု သုံးသပ္ေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းၿဂိဳဟ္တုမွာ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တုေတာ့ မဟုတ္။ အနိမ့္ပ်ံေျမျပင္ စူးစမ္းေလ့လာေရးၿဂိဳဟ္တု (Earth Observation Satellite) ျဖစ္။

တတိတယအဆင့္စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းလ်ာထားၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေဟာ့ကိုင္းဒိုး ( Hokkaido) တကၠသိုလ္ႏွင့္ မိတၳီလာရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ျဖစ္။

Myanmar Sat– 2 ၿဂိဳဟ္တုသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Intelsat Global Sale & Marketing Limited ကုမၸဏီတို႔ ထက္ဝက္စီအခ်ိဳးက်ရွယ္ရာထည့္ဝင္မႈျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တု ျဖစ္။

ယင္းၿဂိဳဟ္တုတြင္ C Band ႏွင့္ Ku Band ဆက္သြယ္ေရးလႈိင္းမ်ားကို အသုံးျပဳထားၿပီး ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဓာတုတြန္းကန္အားမ်ားကို သုံးကာ အျမင့္ကီလိုမီတာသုံးေသာင္းေက်ာ္တြင္ ကမာၻလည္ပတ္ႏႈန္းႏွင့္အခ်ိန္ကိုက္ ပတ္လမ္းအနိမ့္အျမင့္လည္ပတ္ လုပ္ေဆာင္မည့္ၿဂိဳဟ္တုလည္းျဖစ္သည္။

C Brand ႏွင့္ Ku Brand မွာ ၿဂိဳဟ္တုတြင္ပါဝင္သည့္အခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမျပင္ကထုတ္လႊင့္သည့္ Frequency (လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္း) မ်ားကိုဖမ္းကာ လႈိင္းမ်ားကိုေျမျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ေပးသည့္အရာျဖစ္ကာထရန္စပြန္ဒါဟုလည္းေခၚသည္။

C Brand သည္ Frequency နိမ့္သျဖင့္ ေျမျပင္မွစေလာင္းဗန္းႀကီးျဖင့္ ဖမ္းယူရၿပီး Ku Brand က Frequency ျမင့္သျဖင့္ စေလာင္းဗန္းေသးျဖင့္ ဖမ္းယူႏိုင္။ ၿဂိဳဟ္တု၏သက္တမ္းမွာ အနည္းဆုံး ၁၅ ႏွစ္ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္။

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးဦးဌာနႏွင့္ အေမရိကန္ Intelsat ကုမၸဏီတို႔ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္ တရားဝင္စာခ်ဳပ္အရၿဂိဳဟ္တုကို ျမန္မာဘက္က အမည္တစ္ခု၊ အေမရိကန္ကုမၸဏီ ဘက္ကအမည္တစ္ခု ေပးခြင့္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၿဂိဳဟ္တုကိုျမန္မာဘက္ က Myanmar sat -2ဟု အမည္ေပးထားၿပီး အေမရိကန္ကုမၸဏီဘက္က Intelsat 35 ဟု အမည္ေပးထား။

ၿဂိဳဟ္တုတည္ေဆာက္မႈအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ Intelsat ကုမၸဏီတို႔က ထက္ဝက္စီထည့္ဝင္ထားျခင္းလည္းျဖစ္။

ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္မႈအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၅ ဒသမ ၇ သန္း ျမန္မာႏိုင္ငံကထည့္ဝင္ရၿပီး ယင္းေငြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကတည္းက အရစ္က်ေပးေခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း ယခုႏွစ္ဧၿပီလက ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ေရးဦးေဆာင္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာဆိုထားသည္။

Myanmar Sat -2 ၿဂိဳဟ္တုကို အေမရိကန္ Intelsat ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေပးထားၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တုအဖြဲ႕ (International Telecommunications Satellite Organization) က လႊတ္တင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွသိရသည္။
Myanmar Sat – 2ၿဂိဳဟ္တုသည္ ကိုယ္ပိုင္ဟူ၍ စာခ်ဳပ္အရအမည္တပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အလုံးစုံကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ လႊတ္တင္မည့္ ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တုမဟုတ္ေပ။

Myanmar Sat -2 ၿဂိဳဟ္တုသည္လက္ရွိတြင္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ရွိ ဂိုင္ယာနာႏိုင္ငံ (Guyana) ေကာ္႐ိုးၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ အာရီယန္ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ေရးစခန္းတြင္ အသင့္အေနထားရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

Ariane 5 ဒုံးပ်ံျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္တြင္အေရွ႕ဘက္ ၆၂ ဒီဂရီ ေလာင္ဂ်ီက်ဳသို႔လႊတ္တင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ဒုံးပ်ံကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ရွိသျဖင့္ ဩဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွသာလႊတ္တင္ရန္လ်ာထားသည္။
Ariane 5 သည္ ၁၀ မက္ထရစ္တန္ မွ ၂၀ မက္ထရစ္တန္အထိ အေလးခ်ိန္ရွိသည့္ ၿဂိဳဟ္တုကိုသယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဒုံးပ်ံအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။
Myanmar Sat – 2မွ ျမန္မာတို႔ရႏိုင္သည့္အားသာခ်က္မ်ားရွိသည္။
မၾကာမီလႊတ္တင္ေတာ့မည့္ Myanmar Sat-2 မွ ဆက္သြယ္ေရး Pay Load မ်ားျဖစ္ေသာ C Brand ေျခာက္ခုႏွင့္ Ku Brand ေျခာက္ခုကို ျမန္မာတို႔ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးဦးစီဌာနထံမွသိရသည္။

Myanmar Sat -2 ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ၿပီးပါက ျမန္မာတို႔ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွစ္ရပ္။

ယင္းမွာဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုလ်င္ျမန္ လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီႏွင္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ထံမွသိရသေလာက္ Myanmar Sat -2 ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ၿပီးပါက Myanmar Sat -1 မွ ဆက္သြယ္ေရးခ်န္နယ္မ်ားကို Myanmar Sat -2 ၿဂိဳဟ္တုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕မည္ျဖစ္။
အက်ိဳးေက်းဇူး

အင္တာနက္၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးအျပင္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ားတြင္လည္း ျမန္ႏႈန္းပိုမိုျမင့္တက္ လာမည္ျဖစ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖိုင္ဘာအင္တာနက္လိုင္းမေရာက္သျဖင့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရး မလႊမ္းၿခဳံႏိုင္ေသာနယ္စပ္ေဒသ၊ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားရွိေနေသးသည္။

Myanmar Sat-2 ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ၿပီးပါက ယင္းေဒသမ်ားသို႔ဖိုင္ဘာအင္တာနက္လိုင္းသြယ္ရန္မလိုဘဲ အင္တာနက္လိုင္း ဖမ္းသည့္ Band ေထာင္ထား႐ုံျဖင့္ၿဂိဳဟ္တုမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊတ္ေသာအင္တာနက္လိုင္းကိုရရွိႏိုင္သည္။

ကမာၻတြင္စတုတၳေျမာက္မ်ိဳးဆက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (4G) ကို အသုံးျပဳေနေသာ္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ပၪၥမေျမာက္မ်ိဳးဆက္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (4G) ကို အသုံးျပဳၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 5Gေျပာင္းလဲမည္ဆိုပါက C Band ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ျဖင့္အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ဒီတစ္ခုေတာ့ရွိသည္။

Myanmar Sat -2 စတင္အသုံးျပဳႏိုင္လွ်င္ အက်ိဳးရွိေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကပင္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ယင္းၿဂိဳဟ္တုက ရရွိမည့္ MHz ၈၆၄ ကို အျပည့္အဝအသုံးျပဳႏိုင္မွသာလွ်င္ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္၍ ေဈးကြက္ရွာၾကရန္ ေကာ္မတီဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားကို ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြကၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ငွားရမ္းသုံးစြဲလာေရးအတြက္ စည္း႐ုံးေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစျမန္မာထက္ဝက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ၿဂိဳဟ္တု Myanmar Sat -2 သည္ လာမည့္ ဩဂုတ္လ ၃ ရက္တြင္ လႊတ္တင္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

မွီျငမ္း _ ဇင္လင္းထက္