စာအုပ္ခ်စ္တဲ့ ေကာင္ေလးေတြကိုခ်စ္ပါ

စာအုပ္ခ်စ္တဲ့ ေကာင္ေလးေတြကိုခ်စ္ပါ

စာအုပ္ခ်စ္တဲ့ ေကာင္ေလးေတြကိုခ်စ္ပါ
သူတို႔မွာ မင္းနဲ႔စာအုပ္ကလြဲၿပီး
ခ်စ္စရာမ႐ွိေတာ့ဘူးေလ 😘

စာအုပ္စုတဲ့ ေကာင္ေလးေတြကိုခ်စ္ပါ
သူတို႔မွာ စာအုပ္ကလြဲရင္
တျခားကုန္စရာမ႐ွိေတာ့ဘူးေလ 😊

စာအုပ္ဖတ္တဲ့ ေကာင္ေလးေတြကိုခ်စ္ပါ
သူတို့က မင္းမ်က္ႏွာေလး
တစ္ခ်က္မညိဳးေအာင္
မ်က္ႏွာရိပ္ကဲဖတ္ၿပိီး ဂ႐ုစိုက္ေပးမွာမို႔ပါ 😉

#PyaeArKar