က်ဴးေက်ာ္မ်ားက ၎တို႔ေနရာကို ေကာင္းမြန္ၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ျဖစ္၍ ေနေနၾကျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဆို

က်ဴးေက်ာ္မ်ားက ၎တို႔ေနရာကို ေကာင္းမြန္ၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ျဖစ္၍ ေနေနၾကျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဆို

က်ဴးေက်ာ္မ်ားက ၎တို႔ေနရာကို ေကာင္းမြန္ၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ျဖစ္၍ ေနေနၾကျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ယေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊UN-HABITAT တု႔ိ ယေန႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပေဒသ က်ဴးေက်ာ္လူေနအိမ္မ်ားကို လူမႈစီးပြားေရး ရွုေထာင့္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ၎ေျပာသည့္ က်ဴးေက်ာ္ဆိုသည္က ေနေရးအခက္အခဲျဖစ္ေန၍ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားကို ဆိုလိုခ်င္ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္တြင္ က်ဴးအေရအတြက္ ၄၊၅သိန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တို႔ ေနေရးအခက္အခဲ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။

“ ေနေရးအခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြဟာ သူတို႔ ေနရာကို ေကာင္းမြန္ၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ျဖစ္လို႔ ေနေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။သူတို႔ ရဲ႕ လူမႈဘဝေတြအတြက္ အဆင္အေျပႏိုင္ဆုံုး ေနရာမွာ ေနေနရတာျဖစ္ပါတယ္“ဟု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္မွက်ဴးမ်ားကို တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားေဆာက္ကာ ၀ိုင္းၾကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ အေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက လစဥ္ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္လင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သစ္တက္ျပီးေနာက္ပိုင္း က်ဴေက်ာ္စာရင္းကို ေကာက္ခဲ့ရာ က်ဴးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အိမ္ေထာင္စု တစ္သိန္းခြဲခန္႔ရွိကာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၅သိန္းခန္႔ ရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံက ေနစရာမရွိ၍ က်ဴးေနသူမ်ားကို အစိုးရက ေနစရာမ်ား ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု လူထုေတြ႕ဆံုပြဲတို႔တြင္ ေျပာၾကားထားကာ စီးပြားျဖစ္ က်ဴးမ်ားကို လက္မခံဟု သတိေပးထားသည္။