ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕စိန္ေခၚသံ

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕စိန္ေခၚသံ

က်ေနာ္တို႔သည္ ရာသီဉတုေျပာင္းလဲမႈကိုသိပ္အေလးမထားခဲ့ၾကပါ။ ရာသီဉတုေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ျမန္မာအေပၚ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားလာၿပီး ဘက္ေပါင္းစုံမွာ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြရွိလာပါၿပီ။ သက္ေရာက္မႈကိုစိတ္ဝင္စားခဲ့ရင္ေတာ့ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းမထုတ္ႏိုင္ေတာ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔အခ်ိန္ရပါတယ္။
ဆင္းရဲသားလယ္သမားနဲ႔ေတာင္သူေတြ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အားထားရတဲ့ မိုးကို မုတ္သုန္ကသယ္ေဆာင္လာတာပါ။
World Wildlife Fund ၏ အဆိုအရ မုတ္သုန္ရာသီမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံအခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ရက္ ၃၀ ေအာက္အထိပင္ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီဟုဆုိသည္။
အျမင့္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ အထူးတလည္ ျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိရာ သီးႏွံအထြက္ထိခိုက္ၿပီး လူအခ်ဳိ႕၏ဘဝေနေရးပင္ အေတာ္ခက္ခဲၾကရလိမ့္မည္။ အနိမ့္ပိုင္း ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းတို႔က ခံစားၾကရမည့္ ပင္လယ္ေရ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေရေအာက္နစ္ျမဳပ္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ကုန္းေျမျမင့္ေဒသတို႔က ထိခိုက္မႈနည္းပါးစြာသာ ခံစားရေပမည္။

ပင္လယ္ေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက္ခံၾကရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ပါဝင္သည္။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသကဲ့သုိ႔ အနိမ့္ပိုင္းလယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ ဆားငန္ေရ ၀င္ျခင္းမ်ားအျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ နာဂစ္ဆိုင္ကလံုးလုိ မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ေဘးမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႔လာရႏုိင္သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံလည္း အလားတူအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။
သိပ္မေ၀းေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္လာၾကေတာ့မည္။
သူတုိ႔အဖို႔ ဆက္လက္အသက္ရွင္သန္ရန္ အျခားေ႐ြးစရာလမ္း မရွိၾကေတာ့ဘဲ အေရွ႕ဘက္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ ၀င္ေျပး၊ သို႔မဟုတ္ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ အိႏိၵယႏုိင္ငံထဲ ၀င္ေရာက္ခုိလံႈၾကရန္မွတပါး အျခားမရွိၾကေတာ့ၿပီ။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ျပႆနာမ်ားကို ထပ္ဆင့္ပိုးကာ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ အႏၲရာယ္မ်ားပါ တိုးလာသျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္မႈပင္ ပ်က္ျပားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ရွင္သန္ႏုိင္မႈကိုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္ေပသည္။

လက္ရွိလူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဘ၀၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္ကို ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ႐ုိက္ခ်က္ေၾကာင့္ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္သြားႏုိင္ေျခရွိသည္ ဆုိသည့္ အလားအလာကို ထည့္မတြက္၍ မျဖစ္ေတာ့ေပ။

စစ္ေအးကာလၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္မွစ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ႏိုင္ငံေရးရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား က်ဆင္းသြားခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္သာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၊ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကလည္း မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ တုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးအရ တရား၀င္ရွိေနျငားလည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဳံး၀င္ ရပ္တည္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။

ကိုလုိနီေခတ္အတြင္းႏွင့္ ကိုလုိနီလက္ေအာက္ မက်ေရာက္မီကတည္းကပင္ ေ၀းလံသီေခါင္ေသာ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသည္ နယ္ေျမပိုင္နက္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လူဦးေရအနည္းငယ္အေပၚ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့ၾကသည္။

ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲဒဏ္ ျပင္းထန္လာလွ်င္ ဤလူမ်ဳိးစုေလးမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ေနႏိုင္ၾကဦးမည္ေလာ။

ေဘးက်ပ္နံက်ပ္အေျခအေနေရာက္ေနျခင္း၊ လက္နက္ႏွင့္ ေတာေတာင္ထဲ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း စသည္တို႔သည္ သဘာဝရင္းျမစ္ႏွင့္ အျမင့္ပိုင္းေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္မိသည့္အခါ အနည္းဆုံး ဆိုလာျပားမ်ား၊ ဘက္ထရီအိုးမ်ားအလား အသုံးတည့္သြားႏိုင္ေပသည္။

ျမန္မာႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ယခုထိ အမ်ားအားျဖင့္ ဟိုတစ္စ ဒီတစ္စသာရွိေနေသးၿပီး အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အနာဂတ္နည္းလမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ႀကီးစိုးေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပုံစံမ်ားကို တကမာၻလုံးအတိုင္းအတာအရေရာ ျပည္တြင္းအတိုင္းအတာအရပါ စိန္ေခၚလိုမႈမရွိေသးေပ။

သို႔ရာတြင္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားေအာက္၌ ေႏွာင္းပိုင္းအရင္းရွင္စီးပြားေရး ဆက္လက္ႀကီးထြားမႈက အလားအလာမရွိေပ။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ေရွး႐ႈသည့္ အရင္းအျမစ္သုံးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္အားႀကီးမားၿပီး ပ်က္စီးေစသည့္ စံနမူနာမ်ားမွာ ေရရွည္ရွိေနသည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာကဲ႔သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကမူ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားအပါအ၀င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပုံစံတစ္ရပ္အျဖစ္ အရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ဆက္လက္ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား ၾကံ့ၾကံ့ခံတည္ရွိေနျခင္းမွာ လွည့္စားမႈ၊ သို႔မဟုတ္ အေတြးအျမင္မွားမႈသာျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားနွင့္ ယွဥ္တြဲေနသည္။ အကယ္၍ ဆက္လက္ရပ္တည္မႈက အလားအလာမရွိလွ်င္ ႀကီးမားသည့္ ေရွ႕လာမည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္အားျဖင့္ အေျခခံက်ရန္လိုေပသည္။
ယင္းအဓိကလိုအပ္ခ်က္ အမ်ားအျပားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ပုိင္းေဒသ၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရႏိုင္ၿပီး ယင္းတို႔ကို ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲျခင္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ကမၻာ့အထက္တန္းလႊာတို႔က ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေလ့ရွိသည္။

သိပ္မေ၀းေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ေပၚလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယခင္ကႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ေျမနိမ္႔ပိုင္းႏိုင္ငံေရးအာဏာပိုင္မ်ားထက္ပို၍ အားေကာင္းလာေပမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဓိကက်သည့္ ဘုံစိန္ေခၚမႈမွာ စားစရာလုံေလာက္စြာ ရွိထားရမည့္အေရးျဖစ္သည္။

ပိုမိုတိုေတာင္း၍ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ မုတ္သုန္ရာသီဥတုမ်ား၊ အပူခ်ိန္ျမင့္မားလာျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ ရာသီဥတုပုံစံေျပာင္းလဲျခင္းက သီးႏွံထြက္ႏႈန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔လယ္ေျမကို ရိတ္သိမ္းမီး႐ွဳိ႕စိုက္ေသာလယ္မွ စပါးသီးႏွံအထြက္ႏႈန္းမွာ တျမန္ႏွစ္ကထက္နည္းသည့္ မႏွစ္ကအထြက္ႏႈန္းေအာက္ ထပ္မံေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းမွ ကရင္လယ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ဆက္စပ္မႈအရ ေျမျမင့္ပိုင္းေန လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာသီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးျခင္းအပါအဝင္ အသက္ေမြးမႈပုံစံသစ္မ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားရန္လိုအပ္လာသည္။ ယင္းမွာ ၎တို႔ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္ႏိုင္သည္။
အေနာက္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီေပးဇာတ္ေကာင္မ်ားအတြက္ အခန္းက႑ ဤႏိုင္ငံ၌ရွိပါသလား။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ယင္းႏွင့္အတူလိုက္ပါလာသည့္ အဓိကစီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက အသုံးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ဆက္စပ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာၿပိဳလဲမႈက အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ကို ခြာခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အလႉရွင္မ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးမပါသည့္ ျမန္မာကဲ႔သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေလွ်ာ့ခ်ပစ္မည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ႂကြယ္၀ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ လူထုေကာင္းစားေရး၀ါဒီမ်ားက ေဖာက္သည္လုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ားထံ ေလ်ာ့ပါးေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျပည္တြင္းသို႔လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းရန္ ေတာင္းဆိုေနၿပီျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ရွိခိုက္တြင္ ဘာသာေရးအေျချပဳကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းဘာသာစကားအေျချပဳအုပ္စုမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းက ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား၏ အသိဉာဏ္ကို ဆရာတင္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကို ကူပံ့ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ နက္႐ႈိင္းသည့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အားအနည္းဆုံး လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္စတင္သင့္ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အနာဂတ္တြင္ ႀကီးမားသည့္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္မႈမ်ားမွ ဂယက္႐ုိက္မႈမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားထားသင့္သည္။
အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးဆုံးအရာမ်ားထဲတြင္ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္ ေတာင္ေပၚလူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ခံႏိုင္ရည္ရွိ သီးႏွံမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို နက္႐ႈိင္းစြာတုံ႔ျပန္မႈတို႔ ပါ၀င္ေပသည္။

မွီျငမ္း ‘ ဖရန္တီးရား