ေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္ ပင္မခန္းမေဆာင္တြင္ အစိုးရဆန႔္က်င္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆက္တိုက္အရွိန္ျမွင့္ျပဳလုပ္ ။

ေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္ ပင္မခန္းမေဆာင္တြင္ အစိုးရဆန႔္က်င္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆက္တိုက္အရွိန္ျမွင့္ျပဳလုပ္ ။

ေဟာင္ေကာင္ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္က ထြက္ခြာ ခရီးစဥ္အားလုံးကို ဖ်က္သိမ္း။
ကမာၻတြင္ ေလယာဥ္အဝင္၊ အထြက္ အမ်ားဆုံးေလဆိပ္တစ္ ခုျဖစ္ေသာ ေလဆိပ္၌ လူေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာ စုေဝးခဲ့ၾက။
ျပည္သူလူထု စုေဝးမႈ ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအ က်ယ္ ထိခိုက္ခဲ့ရသည္ဟု တာဝန္ ရွိသူမ်ား ေျပာၾကား
ရဲတပ္ဖြဲ႕လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ဆိုကာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ မ်က္ လုံးမွ ေသြးမ်ားထြက္ေနသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို တုံ႔ျပန္၍ ဆႏၵျပသူ အခ်ိဳ႕က မ်က္စိကို ပတ္တီးမ်ား ျဖင့္ စည္းထား။
ရာဇဝတ္မႈ မသကၤာသူမ်ား ကို တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ ေရး အျငင္းပြားဖြယ္ဥပေဒၾကမ္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူထု ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ႏွစ္လၾကာျမင့္ လာေသာ္လည္း ေလ်ာ့ပါးသြား မည့္လကၡဏာမရွိ ။
ခရီးသည္မ်ား Check-in မလုပ္ရေသးေသာ ခရီးစဥ္အား လုံးကို ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ေဟာင္ ေကာင္ေလဆိပ္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ က ထုတ္ျပန္
ေဟာင္ေကာင္သို႔ ဦးတည္ လာေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကိုမူ ဆင္း သက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ က ေျပာၾကားၿပီး ျပည္သူမ်ား ေလ ဆိပ္သို႔ မသြားရန္ အႀကံေပးထား ။