မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားထံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပး

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားထံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပး

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရာေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မထင္မွတ္ဘဲ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ဒီေရတက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းဆိုးရြားစြာျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုသည္ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ကို ယာယီစြန္႔ခြာခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ေျမၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ေနရပ္ကို အၿပီးစြန္႔ခြာၾကရပါသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရးေဘးသင့္ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

အူရီဒူးအေနျဖင့္ အိတ္တစ္အိတ္တြင္ ဆန္ ၂ကီလိုဂရမ္၊ အသင့္စား ငါးေသတၱာ ၄ဗူး၊ စာသံုးဆီ ၁လီတာ ႏွင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ ၁၀ ထုတ္ ပါ၀င္ေသာ စာနပ္ရိကၡာအိတ္မ်ားကို မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား ၄၁,၀၀၀ ေက်ာ္ (အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၇,၈၀၀ ခန္႔) ထံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ အကူအညီမ်ားအျပင္ ေရႀကီးမႈအျပင္ေျမၿပိဳက်ျခင္းစတဲ့ ေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ာအတြက္ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအဆင္ေျပေစရန္ အူရီဒူးျမန္မာမွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕အထိ အူရီဒူးအခ်င္းခ်င္း အကန္႕အသတ္မရွိ အခမဲ့ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္ရန္ႏွင့္ SMS ေပးပို႕ႏုိင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ Head of Corporate Communications ျဖစ္သူ ဦးတင့္ႏိုင္ထြ႗္က “အူရီဒူးျမန္မာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုနဲ႕ ေကာင္းမြန္ျပည့္ဝတဲ့လူေနမႈဘဝရရွိေရးကို အျမဲဂရုစိုက္ပါတယ္။ မိမိတို႕လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာေဒသရွိ မိဘျပည္သူေတြအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့အခါတိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ကူညီပံ႔ပုိးေပးဖို႕ အျမဲအသင့္ရွိေနပါတယ္။ ယခုအခါမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပိုင္း ေရလႊမ္းတဲ့ေဒသေတြက မိဘျပည္သူေတြဆီကို သြားေရာက္ကူညီပံ႔ပိုးေပးလ်က္ရွိပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။