႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံလုပြဲ ထြန္းထြန္းမင္းအႏိုင္ရ

႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံလုပြဲ ထြန္းထြန္းမင္းအႏိုင္ရ

တူးတူး၊ ရဲေသြးနီတို႔ သေရက်

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလ က္ေဝွ႔ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံလုပြဲကို ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္ျဖဴလက္ေဝွ႔ အားကစား႐ုံ က်င္းပခဲ့ရာ ထြန္းထြန္းမင္းက ၿပိဳင္ဘက္ကိုအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး တူးတူးႏွင့္ ရဲေသြးနီ တို႔၏တြဲဆိုင္းမ်ားမွာ ပူးတြဲသေရရလဒ္ထြက္ ေပၚခဲ့။

အဓိကတြဲဆိုင္းအျဖစ္ ထြန္းထြန္းမင္း (ျမန္မာ)ႏွင့္ မီေခးလ္ဗက္ထရီလာ(႐ုရွား)တို႔ ထိုးသတ္ခဲ့ၾကရာ ထြန္းထြန္းမင္းက ငါးခ်ီ ေျမာက္တြင္အႏိုင္ရခဲ့။

မီေခးလ္ဗက္ ထရီလာသည္ ထြန္းထြန္းမင္း၏ တိုက္စစ္ဆင္ မႈကို အေကာင္းဆုံးဟန႔္တာႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီးလက္ေရးပိုင္းနိမ့္ပါးေသာ္လည္း အားပါေသာ ဘယ္ေျဖာင့္လက္သီးေၾကာင့္ ထြန္းထြန္းမင္း အလဲထိုးရန္ခက္ခဲခဲ့ရသည္။
ေနာက္ဆုံးအခ်ီအထိ ထြန္းထြန္းမင္းက လက္ရည္အသာျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ပြဲသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမွတ္စဥ္ေလးႀကိမ္အေရခံရကာ မီေခးလ္ ဗက္ထရီလာ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယေခါင္ပြဲအျဖစ္ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့ၾကေသာ တူးတူး(ျမန္မာ)ႏွင့္ဖာဘီ႐ိုဖရာရီ(ဘရာဇီးလ္)တို႔၏တြဲဆိုင္းတြင္ တူးတူးက အစီးသေရျဖင့္ ထိုးသတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပုံစံေကာင္း ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။
တူးတူက ပထမအခ်ီတြင္ ဖာဘီ႐ိုကို၏ အမွားကိုေစာင့္ၾကည့္ကာ ထိုးသတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်ီမွစတင္ကာ ဘယ္၊ညာ လက္သီးတြဲလုံးမ်ား၊ ေခါင္းတိုက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျခကန္ခ်က္မ်ားကိုသုံး၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

စတုတၳအခ်ီတြင္ တူးတူးက အလဲထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး လိုက္ကပ္၊ လိုက္ထပ္ကာ တိုက္ စစ္ကိုျမႇင့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖာဘီ႐ို၏ မထင္မွတ္ထားေသာ မာဂုဏ္ေၾကာင့္ အလဲထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ပူးတြဲသေရျဖင့္သာ ေက်နပ္ခဲ့ရသည္။

အထူးငါးခ်ီစိန္ေခၚပြဲမ်ား ၏ လက္က်န္တြဲဆိုင္းမ်ားတြင္ ရန္ႏိုင္ထြန္း (ျမန္မာ)ႏွင့္ ကိန္းေကာ္လန္(နယူးဇီလန္)တို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရာ ကိန္းေကာ္လန္၏ မထင္ မွတ္ထားေသာ အနင္းအတားေၾကာင့္ ရန္ႏိုင္ ထြန္းအခက္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အလဲအကြဲျဖင့္ ပူးတြဲ သေရျဖင့္ ၿပီးဆုုံးခဲ့သည္။

ရဲေသြးနီ(ျမန္မာ)ႏွင့္ ဘာဘတ္(အီရန္) တို႔၏တြဲဆိုင္းမွာလည္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး ပထမအခ်ီမွာပင္ ဘာဘတ္၏တံေတာင္ ႐ိုက္ခ်က္ေၾကာင့္ ရဲေသြးနီ နဖူးကြဲသြားခဲ့ရသည္။

ယင္းဒဏ္ရာေၾကာင့္ပင္ ရဲေသြးနီ၏ တိုက္စစ္ပုံစံပ်က္သြားခဲ့ၿပီး ပူးတြဲသေရရလဒ္ျဖင့္သာ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးတြဲဆိုင္းတြင္ ဘေရာ္နီကာ (ျမန္မာ)ႏွင့္ ဆြာဆိုပစ္(ထိုင္း)တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရာ ပူးတြဲသေရရလဒ္ျဖင့္ပင္ ပြဲၿပီးဆုံးခဲ့သည္။

မ်ိဳးဆက္သစ္ ေလးခ်ီတြဲဆိုင္းအျဖစ္ ေငြနန္းေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္းဝမ္းတို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့ရာ ပူးတြဲသေရရလဒ္ျဖင့္ ၿပီးဆုံးခဲ့။

ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံလုပြဲ ကို Myanmar Martial Arts Group က စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတြဲဆိုင္းတစ္ဆိုင္းအပါအဝင္ တြဲ ဆိုင္းစုစုေပါင္းခုနစ္ဆိုင္းျဖင့္က်င္းပခဲ့။

ျပည္တြင္းမွလက္ေဝွ႔ေက်ာ္မ်ားျဖစ္ေသာ ထြန္း ထြန္းမင္း၊တူးတူး၊ရဲေသြးနီတို႔၏တြဲဆိုင္းမ်ား အျပင္ ဗ်ဂၣ၊ဘေရာ္နီကာတို႔၏တြဲဆိုင္းမ်ား ကိုလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့။

မွီျငမ္း – ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ား