ဘရာဇီးလ္ အစိုးရကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ထားၿပီး အေမဇုန္သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးပ်က္စီးမႈနဲ႔ ထိေရာက္မႈ မရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ရပ္၊ အေရးယူေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းေတြ မရွိဘူးလို႔ စြပ္စြဲ

ဘရာဇီးလ္ အစိုးရကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ထားၿပီး အေမဇုန္သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးပ်က္စီးမႈနဲ႔ ထိေရာက္မႈ မရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ရပ္၊ အေရးယူေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းေတြ မရွိဘူးလို႔ စြပ္စြဲ

ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ၊ အေမဇုန္သစ္ေတာ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ရက္သတၱပတ္အေတာ္ၾကာျမင့္ေနခဲ့ကာ ကမာၻလုံးဆိုင္ ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈျမင့္တက္ေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ေဝဖန္သူေတြကေတာ့ ဘရာဇီးလ္ အစိုးရ သမၼတ ဘိုလ္ဆိုနာ႐ိုကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ထားၿပီး အေမဇုန္သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးပ်က္စီးမႈနဲ႔ ထိေရာက္မႈ မရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ရပ္၊ အေရးယူေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းေတြ မရွိဘူးလို႔ စြပ္စြဲေျပာၾကားထားပါတယ္။

ေတာမီးအမ်ားအျပားေလာင္ကြၽမ္းပ်က္စီးေနမႈနဲ႔ အစိုးရတုန႔္ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈေတြအေပၚ မေက်နပ္ၾကတဲ့သူ ေတြက ကမာၻတစ္လႊား ဆႏၵျပမႈေတြအႏွံ႔အျပားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက တယ္ လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဘိုလ္ဆိုနာ႐ို ရဲ႕ အစိုးရကေတာ့ လက္ရွိမွာ မီးေလာင္ျပင္သို႔ မီးသတ္ျငႇိမ္းသတ္ရန္နဲ႔ အကူအညီမ်ားေပးဖို႔ စစ္တပ္ေတြကို ေစ လႊတ္ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကလည္း မီးျငႇိမ္းသတ္ေရးအကူအညီနဲ႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။
ကမာၻ႔စက္မႈအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအစည္းအေဝး G7 အစည္းအေဝးပြဲမွာ အေမဇုန္သစ္ေတာ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ အေရးမွာ အကူအညီေတြေပးဖို႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး အဆုံးသတ္ခဲ့ပါတယ္။
အစည္းအေဝးပြဲတက္ေရာက္လာခဲ့ၾကတဲ့ ကမာၻ႔ထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္ေတြက ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံက အေမဇုန္သစ္ေတာမီးေလာင္ ကြၽမ္းမႈျဖစ္စဥ္မွာ နည္းပညာပိုင္းေကာ ဘ႑ာ ေငြေၾကးပိုင္းပါ အကူအညီေပးၾကမယ္လို႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။
အဆိုပါအစည္းအေဝးပြဲသို႔ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ယူေကနဲ႔ ကေနဒါႏိုင္ငံေတြက ထိပ္ တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အျခားေသာ မိတ္ဖက္အစည္းအေဝးပြဲကို ဆက္ လက္တက္ေရာက္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Source:BBC