ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၅ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားအား ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာျဖင့္ဆင္ႏႊဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၅ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားအား ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာျဖင့္ဆင္ႏႊဲ

အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ၅ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ေပးအပ္သည့္အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး၊ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယူေဆာင္ေပးျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း ႏွင့္ လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးက႑ကို အေထာက္ကူျပဳမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျပည္သူလူထုထံသို႔ ယူေဆာင္ေပးျခင္း ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာကို မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အူရီဒူးသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 4G ကြန္ရက္ကို ပထမဦးဆံုး အေနျဖင့္ စတင္မိတ္ဆက္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ကြန္ရက္အျမန္ႏႈန္းတိုင္းတာစစ္ေဆးမႈတြင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Ookla® မွ အူရီဒူး၏ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ကို ျမန္မာ့အျမန္ဆံုး မိုဘိုင္းကြန္ရက္အျဖစ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ ယခု ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္ႏွင့္ ဒုတိယ သံုးလပတ္တြင္လည္း ထပ္မံအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၄င္းအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ျခင္း ၅ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို ဆင္ႏႊဲသည့္အေနျဖင့္ ေနရာ (၅)ေနရာတြင္ လွဴဒါန္းမႈအခမ္းအနားမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္မွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းကပ္ျခင္း၊ ေရႊဂံုတုိင္ ကေလးျပဳစုေရးဌာနမွ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ ၇ဝ ခန္႕အတြက္ ႏို႕မႈန္႕မ်ားလွဴဒါန္းျခင္း၊ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ က်ိဳက္ဝိုင္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ မလိခ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ား သင္တန္းေက်ာင္းတို႕ရွိ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးငယ္ ၈ဝဝ ေက်ာ္အတြက္ တစ္ေန႕တာ အဟာရလွဴဒါန္းျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Rajeev Sethi က “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၅ ႏွစ္တာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့လို႔ အထူးဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ဒီေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိလာႏုိင္ဖုိ႕ အဓိကပံ့ပိုးေပးၾကတဲ့ အေရးႀကီးလွတဲ့ သံုးစြဲသူမိဘျပည္သူေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔အတူ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔မ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အူရီဒူးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ “ျပည္သူမ်ား၏ ဒီဂ်စ္တယ္ဘဝမ်ားကို ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေစမည္”ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ကတည္းက ရည္မွန္းခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အဓိကတန္ဖိုးထားမႈေတြျဖစ္တဲ့ ဂရုစိုက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ စိန္ေခၚျခင္းတို႕ျဖင့္ တစိုက္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အူရီဒူးအေနနဲ႕ နည္းပညာစြမ္းပကား သာမက လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ပါ ေဒသေန ျပည္သူလူထုကိုအက်ိဳးျပဳဖို႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ တန္ဖိုးထားရတဲ့ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ပံ႔ပိုးမႈေတြနဲ႕အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ေနာင္လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာလည္း မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာမွ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ကတည္းမွစတင္၍ ယေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္သူလူထု၏ဘဝမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြ ၅၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ပံ့ပိုေပးခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးအေနျဖင့္ ၄င္း၏ ၅ ႏွစ္တာအတြင္း လိုင္စင္ရရွိခဲ့ကတတည္းက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုလည္း တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္လႊမ္းျခံဳျခင္းကို ျပည့္ဝေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူဦးေရ၏ ၉၄ % ေက်ာ္ကို အူရီဒူးကြန္ရက္လႊမ္းျခံဳထားႏုိင္ျပီျဖစ္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္သည္ အူရီဒူး 4G Plus ကြန္ရက္ေအာက္တြင္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ေနာက္ဆံုးေပၚအဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ား ယူေဆာင္လာေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အူရီဒူးျမန္မာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ကတည္းက 5G ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အစျပဳေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ နည္းပညာေက်ာင္းသားမ်ား ေနာက္ဆံုးေပၚ 5G နည္းပညာကို ေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ 5G နည္းပညာစင္တာ ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ပံ႔ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။
အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဒီဂ်စ္တယ္က႑တြင္ ထိပ္တန္းမွဦးေဆာင္ေစႏုိင္ရန္ ၄င္း၏ ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးထားၿပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူျမန္ဆန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားသာမက သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ ဒီဂ်စ္တယ္သံုးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ့ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ပံ႔ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။