သမိုင္းတေလွ်ာက္ ဒုတိယ အားအေကာင္းဆုံး ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္မယ္

သမိုင္းတေလွ်ာက္ ဒုတိယ အားအေကာင္းဆုံး ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္မယ္

သမိုင္းတေလွ်ာက္ ဒုတိယ အားအေကာင္းဆုံး ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းအေၾကာင္းတင္ဆက္ခြင့္ျပဳပါ။
Caribbeanအမည္ရွိတဲ့ ကြၽန္းစုကို သမိုင္းတေလွ်ာက္ ဒုတိယ အားအေကာင္းဆုံး ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခံခဲ့ရတာပါ။
ဘဟားမားႏိုင္ငံကို တိုက္ခတ္ေနတဲ့ ဟာရီကိန္း ေဒၚရီယန္ဟာ တစ္နာရီကို ၃၀၀ ကီလိုမီတာ ေလတိုက္ႏႈန္းရွိၿပီး ေရလႈိင္းလုံးႀကီးေတြဟာလည္း ၇ မီတာေလာက္ထိ ျမင့္တက္ခဲ့တာပါ။
ဒီမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိခဲ့ၿပီး လူေနအိမ္ေပါင္း ၁၃၀၀၀ ေလာက္
ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပ်က္စီးႏိုင္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ကသုံးသပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒါမွမဟုတ္ လုံးဝ ေပ်ာက္ဆုံး သြားႏိုင္တယ္လို႔ ေတာင္ သုံးသပ္ခဲ့တာပါ။