ဖတ္မိသမွ်  သတင္းေတြထဲက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ထင္တဲ့ သတင္းေတြကို တင္ဆက္ခြင့္ျပဳပါ

ဖတ္မိသမွ်  သတင္းေတြထဲက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ထင္တဲ့ သတင္းေတြကို တင္ဆက္ခြင့္ျပဳပါ

အားလံုးပဲမဂၤလာပါ ….. ဒီေန့ေတာ့ ဖတ္မိသမွ်သတင္းမ်ားအစီအစဥ္ကိုတင္ဆက္ပါရေစ…က်ေနာ္ဖတ္မိသမွ် သတင္းေတြထဲက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ထင္တဲ့ သတင္းေတြကို တင္ဆက္ခြင့္ျပဳပါ ခင္ဗ်ာ..

ပထမဆံုးအေရးျကီးသတင္းတပုဒ္အေနနဲ့ ျမန္မာက ေတာင္ကိုရီးယားနဲ့ ကုန္သြယ္မူတိုးျမင့္လိုက္တဲ့သတင္းကအေရးျကီးဆံုးလို့ထင္ပါတယ္ .. ျမန္မာစီးပြားေရးတိုးတက္ဖို့ အစိုးရရဲ့ စြမ္းေဆာင္နိုင္မွူတခုပါပဲ…. သတင္းအက် ဥ္းက ဒီလိုပါ…

ျမန္မာ – ေတာင္ကုုိရီးယား ႏွစ္ႏုုိင္ငံ ကုုန္သြယ္မႈတုုိးျမႇင့္ေရးအ တြက္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးႏွင့္ ကုုိရီးယား- ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စက္မႈဇုုန္စီမံကိန္းတြင္ ကုုိရီးယား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ပုုိမုုိရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလာေစရန္ သမၼတမြန္က တုုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္….

ေတာင္ကုုိရီးယားဟာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အတြက္ ေက်ာင္းကားအစီး ၆၀ ကုုိ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာ အစုုိးရက ေတာင္ကုုိရီးယားခရီး သြားမ်ားအတြက္ ဗီဇာကင္းလြတ္ ခြင့္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ တုုိးျမႇင့္ ေၾကာင္း ျမန္မာခရီးစဥ္အတြင္း ေၾကညာ ခဲ့ပါတယ္….

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတခရီးစဥ္အတြင္း ကုိရီးယားအစိုးရပိုင္ LH ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ဒလၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ေျမဧက ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း အပါအ၀င္ ျမန္မာ- ေတာင္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား စီးပြားေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာငါးခု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာပါ… ဒါက ျမန္မာစီးပြားေရးအခြင့္လမ္းအတြက္ အားရစရာေကာင္းပါတယ္…

ဆက္လက္ျပီး ပညာေရး၊ စက္မႈပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ခရီးသြားက႑ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈက႑ ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပုုိင္း ဆုုိင္ရာ၊ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးဆုုိင္ရာအကူအညီေပးေရး စသည္တုုိ႔ႏွင့္သက္ဆုုိင္ေသာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MoU) ေျခာက္ခုုကုုိ ျမန္မာ-ကုုိရီးယားေခါင္းဆာင္ ႏွစ္ဦးေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုုိးလဲလွယ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္…

အစိုးရႏွစ္ခုၾကား သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုရီးယား ပထမဦးဆံုး စက္မႈဇုန္ျဖစ္မည့္ ကိုရီးယား-ျမန္မာစက္မႈဇုန္ စီမံကိန္း(KMIC)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္….

ထိုစီမံကိန္းသည္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ပါ၀င္ျပီး ပထမအပိုင္းကို ၂၀၁၉ တြင္ စတင္ၿပီး ၂၀၂၂ ၌ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ပါတယ္..

ဒုတိယအပိုင္းကို ၂၀၂၀ တြင္ စတင္ၿပီး ၂၀၂၃ ၌ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ျပီး ထိုစီမံကိန္းကို ကုိရီးယားအစိုးရပိုင္ Land and Housing ေကာ္ပိုေရးရွင္း(LH)ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္..

ဒါအျပင္ ကိုရီးယား KB Kook-min ဘဏ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ တို႔ၾကား အိမ္ရာဆိုင္ရာ တည္ ေဆာက္ေရးေခ်းေငြကို သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တယ္.. ထိုေခ်းေငြသည္ ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ရန္ ျဖစ္ တယ္.. ျပည္တြင္းရွိ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံရန္ ျပည္တြင္းရွိ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ႏွင့္ ကိုရီးယားစက္မႈဘဏ္ တို႔ၾကား နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့တာပါ..

ခုတင္ဆက္ခဲ့တဲ့သတင္းကိုသံုးသပ္ရရင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို့အတြက္ကိုရီးယားက အေထာက္အကူျပဳနိုင္တယ္လို့ ေယဘုယအေနနဲ့ သံုးသပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ..

ဆက္လက္ျပီး ရန္ကုန္သတင္းတပုဒ္ကိုတင္ျပခ်င္ပါတယ္…

ရန္ကုန္လုိင္စင္ျပန္ဖြင့္ ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (ႀကီး/ ေကာ္)က ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (NECC)သုိ႔ တင္ျပထားသည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္ အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာထားပါတယ္…

ဒါကေတာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၀ယ္ေရာင္းလုပ္ေနသူတို့အတြက္သတင္းေကာင္းတပုဒ္မို့တင္ဆက္ေပးလိုက္တာပါခင္ဗ်ာ…

သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ပိတ္ထား သည့္ ရန္ကုန္လုိင္စင္ျပန္ဖြင့္ရန္ ႀကီးေကာ္က မူအားျဖင့္ သေဘာ တူေသာ္လည္း NECC က အၿပီး သတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္ ျဖစ္ ပါတယ္..

ရန္ကုန္လိုင္စင္ေပးမည့္ အစီးေရကို ႀကီးေကာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ၾကား ေဆြးေႏြးေနၿပီး စီမံခ်က္စတင္ႏုိင္သည့္ ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္လိပ္စာေျပာင္း မည့္ နယ္လိုင္စင္ယာဥ္မ်ား ခြင့္ျပဳဦးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အစိုးရအ ဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူေတြကေတာ့ ေျပာထားတာကိုဖတ္မိပါတယ္ခင္ဗ်ာ..

လူတိုင္းစိတ္၀င္စားနိုင္တဲ့ေနာက္သတင္းတပုဒ္ကိုေရြးခ်ယ္ေပးရဆိုရင္ေတာ့ ေရြသတင္းတင္ဆက္ပါရေစ…
ျပည္တြင္းေရႊေဈးတည္ၿငိမ္ေစရန္ လက္ထဲတြင္ ေရႊႏွင့္ေငြရွိမွသာ တိုက္႐ိုက္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရန္ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ဝယ္ေရာင္းမ်ားကိုရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက အသိေပးပါတယ္..

စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ကစ၍ ေရႊေဈးဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာ ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွ ေငြထုတ္ၿပီး ေရႊဝယ္ယူလာၾက ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ေရႊေဈးျမင့္တက္ျခင္း၊ မူဆယ္−မႏၲေလးျပည္ေထာင္စုလမ္း ပိတ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ တရားမဝင္ေရႊမ်ား အဝင္နည္းၿပီး ေဈးကြက္ အတြင္း ေရႊရွားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က အ သင္းဝင္တို႔က ေျပာထားတာကိုဖတ္ရပါတယ္..

အစည္းအေဝးတြင္ အခ်က္ ငါးခ်က္ကို သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ‘ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အသံုးအ ႏႈန္းျဖစ္ေသာ’ ေရႊထိ၊ ေငြထိ၊ ေရႊျမန္၊ ေငြျမန္ ေရာင္းခ်ရန္၊ ႀကိဳ ေရာင္းႀကိဳဝယ္မ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ အသင္းဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္း ေအာင္ မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါ က အသင္းမွ ထုတ္ပယ္မည္ဟု အသိေပးခဲ့တာကေတာ့ မဂၤလာသတင္းပါပဲ…
ေနာက္ဆက္လက္ျပီး ကေလးေလးဗစ္တိုးရီးယားအမွုနဲ့ပတ္သက္တဲ့ဆက္စပ္သတင္းေလး ၀မ္းနည္းစရာသတင္းေလးကိုတင္ဆက္ပါရေစ..
ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ ဒီလိုပါ..

ဗစ္တိုးရီးယားအမႈကို ခံု႐ံုးဖြဲ႕၍ ကိုင္တြယ္စစ္ေဆး ေနသည့္ တရားသူႀကီးႏွစ္ဦးအ နက္ အသက္ (၅၁)ႏွစ္အရြယ္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္ ဒုတိယတရားသူႀကီး ဦးညိဳေဌးသည္ ဦးေႏွာက္ေသြး ေၾကာေပါက္သျဖင့္ ယမန္ေန႔တြင္ မႏၲေလး ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္.
ဦးညိဳေဌးသည္ ယခင္က တည္းက ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖင့္ မႏၲေလးျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနရပါတယ္.. စက္ တင္ဘာ ၃ ရက္ ညေန ၄ နာရီ ၌ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ၿပီး ၄ ရက္ နံနက္က ကြယ္လြန္ခဲ့ ေၾကာင္း နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာ သည္။ဗစ္တုိးရီးယားအမႈကို ဒကၡိ ဏခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးတင့္ လြင္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ၍ ဦးညိဳေဌးက အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ စစ္ ေဆးေနတာပါ..

ဦးညိဳေဌးသည္ ဗစ္တိုးရီး ယားအမႈ ေလးႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းအထိသာ တရားခြင္စစ္ေဆးႏုိင္ခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ မူ ဦးညိဳေဌး က်န္းမာေရးအရ ခြင့္ယူထား၍ တရားသူႀကီး ေဒၚသီတာႏြယ္က ေျပာင္းလဲစစ္ေဆးခဲ့ ပါတယ္…

ဦးညိဳေဌးသည္ ဗစ္တိုးရီး ယားအမႈကို ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္း သာရမည္ျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္တိက်ရ မည္ဟု အာမခံေျပာၾကားထား ပါတယ္… ထို႔အျပင္ သမာသမတ္ ရွိၿပီး ပြင့္လင္း႐ိုးသားသူျဖစ္သည္ ဟု ေရွ႕ေနအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ၾကားသိရေၾကာင္း ပစ္တိုးရီးယား အမႈ စြပ္စြဲခံရသူ ေအာင္ႀကီး၏ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က မွတ္ ခ်က္ျပဳထားပါတယ္…

။ဦးညိဳေဌး၏ ဖခင္ႏွင့္ ဇနီးတုိ႔လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္အတြင္း ကပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္..ဖတ္မိသမွ်သတင္းေတြထဲမွာေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့သတင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..

ခုဆက္လက္ေဖာ္ျပသတင္းေတြက ကမာသတင္းေတြပါ၊ အမ်ိုးသမီးေတြနဲ့ပတ္သက္တဲ့ သတင္းတပုဒ္ကို မီးေမာင္းထိုးပါရေစ..ျပင္သစ္နိုင္ငံ ပါရီကရတဲ့ သတင္းတပုဒ္ပါ..

အသက္ (၂၁)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း အ သတ္ခံရေသာ ၁၀၀ ဦးေျမာက္ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ျပင္သစ္အစိုးရက အိမ္တြင္း အ ၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသတ္ခံရမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကညာထားပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဘူတာ႐ံုတစ္ခုအနီး၌ လမ္းသြား လမ္းလာတစ္ဦးက ေျခေထာက္ အပိုင္းအစေတြ႕သည္ဟု ထင္ျမင္ ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အေၾကာင္းၾကား ၿပီးေနာက္ ဆာလိုမီ (၂၁) ႏွစ္ အသတ္ခံရမႈကို သိရွိျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။
ယင္းအမ်ိဳးသမီးငယ္သည္ အတူေနသူ အမ်ိဳးသား၏ သတ္ ျဖတ္မႈခံရၿပီး ယခုအခါ ၎ကို ဖမ္းဆီးထားကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသတ္ခံရမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဘတ္ဂ်က္ ယူ႐ိုငါးသန္း ထုတ္ေပးေရး ႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရး တိုးတက္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ လက္တြဲ ေဖာ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ဖယ္ရွားေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးသတင္းကိုေတာ့ ကမာစီးပြားေရးအေရးပါတဲ့ အေမရိကန္ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရး ပဋိပကၡ အေျခအေနေတြကို ေဖာ္ျပေပးပါရေစ..၊
ေဘဂ်င္းက ရတဲ့သတင္းပါ..

အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္ သြယ္ေရးပဋိပကၡတြင္ ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္က ကမၻာ့ကုန္ သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO)ကို ေတာင္းဆိုၿပီး ယခုသီတင္းပတ္၌ စတင္ အသက္ဝင္လာမည့္ အေမရိကန္ အခြန္သစ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ WTO တြင္ တရားစြဲပါတယ္၊

ဖိနပ္မ်ား၊ အဝတ္အစားႏွင့္ အထည္အလိပ္မ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္း ကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံဖိုးအေပၚ အေမရိကန္က ယခုသီတင္းပတ္ အတြင္း အခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခ်မွတ္တယ္၊

WTO ၏ အျငင္းပြားမႈ ေျဖ ရွင္းေရး ယႏၲရားမွတစ္ဆင့္ တရားစြဲဆိုမႈသည္ တ႐ုတ္အား ၎တုိ႔ ၏ တရားဝင္ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ရရွိေစပါတယ္၊

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္း ကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၃၀၀ ဖိုးအ ေပၚ ပထမအသုတ္အျဖစ္ အေမ ရိကန္၏ အခြန္ခ်မွတ္မႈ စက္တင္ ဘာ ၁ ရက္က စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း မွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အိုဆာကာၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ ဆံုစဥ္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔ က်င္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ ေၾကာင္း WTO သို႔ တုိင္ၾကား ခ်က္တြင္ တ႐ုတ္က ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊
အေမရိကန္၏ ယခင္အခြန္ ခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္က အလားတူ WTO သို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ပါတယ္၊
အေမရိကန္က ေျဖရွင္းခ်က္ ေပးရန္ ရက္ ၆၀ အခ်ိန္ရၿပီး သို႔မဟုတ္ပါက WTO အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို အသာေပးႏုိင္ သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္က အလား တူ စိန္ေခၚမႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕က ကိုင္တြယ္ အေရးယူဖြယ္မရွိဟု ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားက ေျပာၾကားထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ..

ခုလိုဖတ္ရွုေပးတဲ့အတြက္ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္… ဆက္လက္ျပီးခုအစီအစဥ္ေလးကိုျကိုက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို့ ၀က္ဆိုက္ကိုလည္း ၀င္ၾကည့္ေနဖို့တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္၊
အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ က်ေနာ္Zပါခင္ဗ်ာ