AVIS ၏ ရံုးခန္းသစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္

AVIS ၏ ရံုးခန္းသစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္

ကမၻာ့နာမည္ႀကီး ကားငွားျခင္းဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Avis သည္ ေစ်းကြက္သစ္ခ်ဲ႔ထြင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အပန္ေျဖခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ အသစ္စက္စက္ျဖစ္ေသာ Avis Myanmar ၏ ရံုးခ်ဳပ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းယားလိခ္ ဟိုတယ္တြင္ျဖစ္သည္။
Avis Myanmar သည္ RMA Group ၏ လက္ခြဲကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ကာ ေနာက္ဆံုးေပၚကားအမ်ိဳးစား အစံုကို ရက္တုိ၊ ရက္ရွည္ ငွားရန္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအတြက္သာမက ကုန္သြယ္ေရးယာဥ္ႀကီးမ်ားအထိပါ ကားအမ်ိဳးအစားအစံုျဖင့္ ကိုယ္တုိင္ေမာင္းႏွင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ ကၽြမ္းက်င္ေသာယာဥ္ေမာင္းမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ျဖစ္ေစ ကားငွားရမ္းျခင္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိကဦးစားေပးေတြကေတာ့ ကမၻာ့အႏွံ႔မွာ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ကြန္ယက္ႀကီး တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ၿပီး ေဒသတြင္းမွာလဲ ေျခရာထင္က်န္တဲ့အထိ တိုးခ်ဲ႕ သြားဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက သူ႔ရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ကားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔အတူ အလားအလာေကာင္းေတြ အထူးသျဖင့္ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္တာမုိ႔ ဒီ တုိးတက္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလဲ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္ဖုိ႔ အလြန္ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္” Avis Budget Group ၏ Vice President Global Licensees – International ျဖစ္သူ Mr.Hans Mueller က ေျပာသည္။
“အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ Avis ရံုးခ်ဳပ္ကို ဖြင့္ၿပီးတာနဲ႔အတူ ကားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ ေနာက္ထပ္ ျဖည့္ဆည္းမႈေတြမွာပါဝင္ကူညီသြားပါမယ္ ၿပီးေတာ့ ပိုေကာင္းတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာေတြနဲ႔ ကားေတြကို ငွားသြားႏုိင္ ေအာင္လဲ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ျမန္မာႏို္င္ငံက ေဖာက္သည္ေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ခုထဲ အတြက္တင္ မဟုတ္ပဲ တျခားၿမိဳ႕ေတြျဖစ္တဲ့ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဂံ၊ ေတာင္ႀကီး နဲ႔ ထားဝယ္စတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြအထိ တုိးခ်ဲ႕ ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ” ဟု Avis Myanmar ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Ms. Prasoporn Tansupasiri က ေျပာသည္။

Avis Myanmar

သည္ bespoke car rental package (ေအာ္ဒါမွာယူသည့္ အခါ မိမိရွိေသာ ေနရာသို႔ လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး စိတ္ႀကိဳက္သြားလိုသည္ကိုေရြးခ်ယ္ ငွားယူႏိုင္သည့္ ငွားရမ္းျခင္း) ႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္းက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးျမင့္ေသာဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ကူညီေထာက္ပံ့ကို ရည္ရြယ္ၿပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည့္ရေသာ ေမာ္ေတာ္ကားအငွားဝန္ေဆာင္မႈ တုိ႔ကို ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္းငွားရမ္းလိုသူမ်ားအတြက္လဲ လမ္းေဘးအကူအညီမ်ား၊ အေကာင္းဆံုးေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရိုးရွင္းေသာ ငွားရမ္းျခင္းလုပ္းငန္းစဥ္ျဖင့္ သက္သာေသာႏႈန္းတား ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ မွစတင္ၿပီး ၂၃ နာရီ တစ္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈတုိ႔ကိုလဲ
ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Avis တြင္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္ေသာ ကားမ်ားစြာရွိသည့္အတြက္ sedan, SUVs, pick-up traucks, vans ႏွင့္ လူစီးကားမ်ားစြာကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Avis Myanmar တြင္ ေလဆိပ္ႀကိဳပို႔၊ point-to-point transfer၊ hourly disposal ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ event chauffeur-drive ဝန္ေဆာင္မႈတုိ႔တြင္ အေတြ႔အၾကံဳသက္တမ္းမ်ားစြာရွိသည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကိုလဲ ေထာက္ပံ့ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ပါသည္။
END