မႏူဟာဘုရားကို ဖူးေတာ့စိတ္မခ်မ္းေျမ့ခဲ့ဘူး

မႏူဟာဘုရားကို ဖူးေတာ့စိတ္မခ်မ္းေျမ့ခဲ့ဘူး

မႏူဟာဘုရားကို ဖူးေတာ့စိတ္မခ်မ္းေျမ့ခဲ့ဘူး
မႏူဟာဘုရင္ရဲ႕အခ်ဳပ္အေႏွာင္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ေနရတဲ့ ဒုကၡကိုခံစားမိခဲ့တယ္…

“ဘဝသံသရာတစ္ေလ်ွာက္ ေရာက္ေလရာဘဝတြင္ သူတစ္ပါး၏အက်ဥ္းသား ဘယ္ေတာ့မွမျဖစ္ရပါလို၏”
မႏူဟာမင္းႀကီးက ကမၸည္းထိုးခဲ့ေလသည္။

ကြၽန္မ friendေတြထဲမွာ Travel&Tourလုပ္ေနသူမ်ား႐ွိလ်ွင္ The whole Burma ခရီးသြား Travel

Review မ်ားကို မူပိုင္ဓါတ္ပုံနွင့္အကြ ကြၽန္မစီမွာဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္…

Travel Reviewမ်ားကို ေသသပ္ေသာ အေရးအသား၊သမိုင္းအက်ဥ္း၊အေသးစိတ္ေလ႔လာျပီးကာရံညီစြာေရးသားထားသည္မို႔ Perfect Reviewမ်ားျဖစ္ေနမွာအေသအခ်ာပါ..

The Whole Burma
Travel by May asterေမအက္စတာ