” နန္းမေတာ္မိဘုရားေခါင္ႀကီးစုဘုရားလတ္ ေနာက္ဆံုးခရီး “

” နန္းမေတာ္မိဘုရားေခါင္ႀကီးစုဘုရားလတ္ ေနာက္ဆံုးခရီး “

နန္းမေတာ္မိဘုရားေခါင္ႀကီးစုဘုရားလတ္သည္ ၁၉၂၅ခု ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ရက္(အဂၤါေန႔) မနက္၅နာရီတြင္ နတ္ရြာစံခဲ့ေလသည္။ မိဘုရားေခါင္ႀကီး၏ မသာစရိတ္အျဖစ္ၿဗိတိသွ်အစိုးရကေငြႏွစ္ေသာင္း၊ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားက ၁၂ဝဝက်ပ္၊ သီေပါေစာ္ဘြားက၁ဝဝဝက်ပ္ႏွင့္ အျခား ေစာ္ဘြားမ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြေပါင္းလိုက္လွ်င္ စုစုေပါင္းေငြ(၂၃၂၇၅)က်ပ္ရသည္။

စုဘုရားလတ္၏ စ်ာပနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာျမသန္းတင့္က ” ေတာင္သမန္ေရႊအင္းကေလညႇင္းေဆာ္ေလေတာ့” စာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအ တုိင္းေရးသားထားေလသည္။ …

မသာေတာ္အစီအစဥ္တြင္ ပတၱျမားသံုးရစ္ေတာ္စီေရႊေခါင္း၊ ေညာင္ေစာင္းေတာ္၊ ပတၱျမားသံုးရစ္စီသလြန္ေတာ္၊ ေရႊအုိးေရႊခြက္၊ ေရႊ ေညာင္ရြက္ဆြဲထီးျဖဴေတာ္၉လက္၊ ဖိနပ္ေတာ္၊ ပတၱျမားသံုးရစ္စီ ေရႊမ်က္ႏွာဖံုး၊ ေရႊလက္ဖံုး၊ ေရႊေျခဖံုး၊ ေနရာဖန္ေတာ္ကတၱီပါဖဲမႊမ္း၊ သင္ ျဖဴးကတၱီပါကြပ္ေပၚတြင္ အေလာင္းေတာ္တင္သည္။

မသာေတာ္ ခ်မည့္လမ္းတေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ ခ်ာခ်ီလမ္း(ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္းလမ္း) ထိုမွကန္ေတာ္ႀကီး အေနာက္ဘက္၊ ထိုမွဦးေထာင္ဗိုလ္ လမ္း၊ ထိုမွဘုရင္မပန္းၿခံ(ေနာင္တြင္ကန္တိုမင္ပန္းၿခံ၊ ဦးဥတၱမပန္းၿခံဟုေခၚၿပီး ယခုကန္ေတာ္မဂၤလာပန္းၿခံ)၌ သခၤ်ဳိင္းေတာ္သို႔ ပို႔ရန္ျဖစ္ သည္။ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ဓါတ္ရထားႏွင့္လန္ခ်ားတို႔ကို လမ္းပိတ္ထားလိုက္သည္။

မသာေတာ္ကိုေန႔လည္၁နာရီ စံအိမ္ေတာ္မွ ထုတ္သည္။ လူထုပရိသတ္မ်ားက ၁၁နာရီေလာက္ကတည္းက လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ေရာက္ေန ၾကသည္။ မသာေတာ္ ထြက္သည့္အခါတြင္ ေသနတ္အခ်က္ ၃ဝပစ္ေဖာက္၍ အေလးျပဳသည္။

မသာေတာ္ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္မွာ

(၁) ေရွ႕ဆံုးမွျမင္းစီးပုလိပ္မ်ား၊

(၂) မိဘုရားေခါင္ႀကီး၏သက္ေစ့ဘုန္းႀကီးမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းရန္၀ထၳဳ ပစၥည္းတင္လွည္း၆၆စီး၊

(၃) စည္ေတာ္၊

(၄) ေရႊခ်သည့္အ႐ိုးအိုးကိုင္၊

(၅) ေရႊသိုင္း ေငြသိုင္း၊

(၆) ေရႊက်ိဳင္း ေငြက်ိဳင္း၊

(၇) ေရႊယပ္မား ေငြ ယပ္မား၊

(၈) ေရႊခက္ရင္း ေငြခက္ရင္း၊

(၉) ေရႊပျခဳပ္ ေငြပျခဳပ္၊

(၁၀) ေရႊတေကာင္း ေငြတေကာင္း၊

(၁၁) ေရႊျမဴတာ ေငြျမဴတာ၊

(၁၂) ေရႊခ်ၿပီး ထင္းတစ္ေခ်ာင္းစီတင္ ေရႊကလပ္၂ခု၊

(၁၃) တလား၊

(၁၄) ေရႊေညာင္ေစာင္း၊

(၁၅) ေညာင္ေစာင္းခံ၊

(၁၆) ငွက္ေခ်းခံဗိမာန္မ်က္ႏွာၾကက္၊

(၁၇) သန္လ်င္း (တညင္း)အုပ္၊ မသာေတာ္တို႔ျဖစ္သည္။

မသာေတာ္ကို စႏၱယားႀကိဳးမ်ားနွင့္ သမီးေတာ္ႏွစ္ပါး ဦးေဆာင္ကာ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ အရင္းအခ်ာတို႔က ဆြဲယူရသည္။ သမီးေတာ္မ်ားက အေလာင္းေတာ္ႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာတြင္ေနရာယူၾကသည္။ သမီးေတာ္တို႔သည္ေဘးမွေရႊထီးမုိးၿပီး လုိက္ၾကသည္။ အေလာင္းေတာ္ကိုမူ ထီး ျဖဴ၈လက္မိုးထားသည္။ အေလာင္းေတာ္ကို ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ ၁၆ေယာက္တို႔က ထမ္းခ်ရသည္။ ၎တို႔ေဘးမွ ရာဇ၀တ္၀န္ကေလးဦးဘ ရီႏွင့္ ဦးအုန္းခိုင္တုိ႔က ပုလိပ္၂၅ေယာက္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါရသည္။

ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္မ်ားႏွင့္ အေဆာင္ကိုင္အားလံုး ပိတ္ျဖဴတစ္ကိုယ္လံုး ၀တ္ဆင္ၿပီး လိုက္ၾကရသည္။ အေလာင္းေတာ္၏ေနာက္ အိမ္ေတာ္ အေစပါးမ်ားက မိဘုရားေခါင္ႀကီး၏ ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္၍ လိုက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္မွ မသာေတာ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ထု႔ိေနာက္ မသာ ေတာ္ ပိုေဆာင္သူမ်ား၊ ထုိ႔ေနာက္မွ တီးမႈတ္သူမ်ားလိုက္ပါၾကသည္။

ဘုရင္မပန္းၿခံကိုေရာက္သည့္အခါတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည့္ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံဆာဟာကုတ္ဘတၱလာႏွင့္ အေႁခြအရံမ်ား ေညာင္ေရႊ ေစာ္ဘြားႀကီး ဆားေစာေမာင္၊ ၀က္မစြတ္၀န္ေထာက္၊ ပြဲစားႀကီး ဦးဖိုးသာ စသူတုိ႔က ဆီးႀကိဳၾကသည္။ ပန္းၿခံသို႔ေရာက္သည့္အခါတြင္ အိႏၵိ ယ စစ္တပ္က အေျမာက္ပစ္ေဖာက္ရန္ အေလးျပဳသည္။ ႐ုပ္ကလာပ္ကိုေလာင္တိုက္သံုးပတ္ရစ္ပတ္ၿပီး သံဃာအပါး၉ဝ ႏွင့္ သရဏဂံုတင္ သည္။

႐ုပ္ကလာပ္ကို သရဏဂံုတင္ၿပီးေနာက္တြင္ ႐ုပ္ကလာပ္ကို မီးသၿဂိဳဟ္ဟန္ျပဳၿပီး အုတ္ဂူအတြင္းသုိ႔ သြတ္သြင္းလုိက္သည္။ ဝက္မစြတ္၀န္ ေထာက္မင္းႏွင့္ မသာေတာ္ေကာ္မတီက ယင္းမွာ အႏၱိမစ်ာပနမဟုတ္၊ ေနာက္ဆံုးသၿဂိဳဟ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တဒဂၤသေဘာ၊ ယာယီသ ေဘာသာျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။

Toee gyi

photo – စုဘုရားလတ္ ကံကုန္စဥ္
သမီးေတာ္ အရွင္ထိပ္စုျမတ္ဘုရားေလးႏွင့္ သမက္ေတာ္ဦးကိုကိုႏိုင္တို႔ ကန္ေတာ့စဥ္
===============

အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ်