မူရင္းနာမည္နဲ႔ မူရင္း ဦးေခါင္းပံုု အသံုုးျပဳၾကသူမ်ား ++++++++++++++++++++++

မူရင္းနာမည္နဲ႔ မူရင္း ဦးေခါင္းပံုု အသံုုးျပဳၾကသူမ်ား ++++++++++++++++++++++

လူမႈကြန္ယက္ face book မွာ မိမိနာမည္အရင္းနဲ႔ မူရင္းဦးေခါင္းပံုုကိုု Profile picture ပရိုုဖိုုင္ ဓါတ္ပံုု အျဖစ္ အသံုုးျပဳၾကတဲ့သူမ်ားဟာ၊ တာအိုုဘာသာ အဘိဓမၼာ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အယူအဆအရ ေအာက္ပါ အရည္အေသြးမ်ားနဲ႔ ျပည့္စံုုၾကတယ္လိုု႔ ၄င္းဘာသာနဲ႔ သက္ဆိုုင္တဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုုဒ္မွာ ဖတ္ရူ႕လိုုက္ရပါတယ္။

လူမႈကြန္ယက္ ပရိုုဖိုုင္ပံုုမွာ၊ အမည္မွန္နဲ႔ ဓါတ္ပံုုမွန္ကိုု အသံုုးျပဳၾကတဲ့သူမ်ားဟာ…..

ဘ၀ကိုု ခ်စ္ျမတ္ႏူိးသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။

မူရင္းစိတ္ ေကာင္းမြန္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။

အသိမိတ္ေဆြမ်ားအေပၚ ရိုုးရုုိးရွင္းရွင္း ဆက္ဆံလိုုသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။

ေမတၱာကိုု အေလးအနက္ ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။

သူမ်ားတစ္ျပားေကာင္းရင္၊ ကိုုယ္က ဆယ္ျပားျပန္ဆပ္ခ်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။

မူရင္းဓါတ္ပံုုနဲ႔ မူရင္းနာမည္ကိုု အသံုုးျပဳၾကသူမ်ားဟာ..

အထက္ဖားေအာက္ဖိ မလုုပ္တတ္တဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။

မိမိလုုပ္ခ်င္တဲ့အလုုပ္ကိုု ၿပီးဆံုုးေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။

စကားမာမာေျပာတတ္ၾကေပမဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာ ရလြယ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။

အခ်စ္အေပၚ သစၥာရိွတတ္ၾကၿပီး၊ အခ်စ္ႀကီးလိုု႔ အမုုန္းႀကီးသူမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။

အမွန္တရားအတြက္ ရပ္တည္တတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အႏုုစိပ္ မဆန္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။

စိတ္ထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းၾကၿပီး ေခ်ာ့ၿပီးေပါင္းရင္ အကုုန္လံုုး သေဘာတူတတ္ၾကတယ္။

တယူသန္တတ္ၿပီး၊ တခါတေလ တစြတ္ထိုုး ေခါင္းမာတတ္တယ္။

စိတ္ဆိုုးျမန္ဆန္တတ္ေပမဲ့၊ စိတ္ဆိုုးၿပီးရင္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေမ့သြားတတ္ၾကတယ္။

သူမ်ားေက်းဇူးကိုု မွတ္သားထားတတ္ၿပီး အခြင့္ႀကံဳရင္ ျပန္ဆပ္တတ္ၾကတယ္။

သီတင္းကြ်တ္ ခြင့္ရက္ရွည္အတြက္ ဖတ္ရူ႕သူမ်ား စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုုင္ေအာင္ တင္ျပေပးလိုုက္ပါတယ္။ အထက္က စာစုုမွာ ေျပာထားသလိုု၊ အႏုုစိပ္ မဆန္တတ္သူမိုု႔ တိက်ေသခ်ာမႈလည္း မေရရာလွပါေၾကာင္း၊

မူရင္းနာမည္နဲ႔ မူရင္း ဦးေခါင္းပုံ အသုံးျပဳၾကသူမ်ား
++++++++++++++++++++++++++++++

လူမွုကြန္ယက္ face book မွာ မိမိနာမည္အရင္းနဲ႔ မူရင္းဦးေခါင္းပုံကို Profile picture ပရိုဖိုင္ ဓါတ္ပုံ အျဖစ္ အသုံးျပဳၾကတဲ့သူမ်ားဟာ၊ တာအိုဘာသာ အဘိဓမၼာ ပညာရွင္မ်ားရဲ့ အယူအဆအရ ေအာက္ပါ အရည္အေသြးမ်ားနဲ႔ ျပည့္စုံၾကတယ္လို့ ၎ဘာသာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွာ ဖတ္႐ူ႔လိုက္ရပါတယ္။
လူမွုကြန္ယက္ ပရိုဖိုင္ပုံမွာ၊ အမည္မွန္နဲ႔ ဓါတ္ပုံမွန္ကို အသုံးျပဳၾကတဲ့သူမ်ားဟာ…..
ဘဝကို ခ်စ္ျမတ္နိူးသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။
မူရင္းစိတ္ ေကာင္းမြန္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။
အသိမိတ္ေဆြမ်ားအေပၚ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ဆက္ဆံလိုသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။
ေမတၱာကို အေလးအနက္ ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။
သူမ်ားတစ္ျပားေကာင္းရင္၊ ကိုယ္က ဆယ္ျပားျပန္ဆပ္ခ်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။
မူရင္းဓါတ္ပုံနဲ႔ မူရင္းနာမည္ကို အသုံးျပဳၾကသူမ်ားဟာ..
အထက္ဖားေအာက္ဖိ မလုပ္တတ္တဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။
မိမိလုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ကို ၿပီးဆုံးေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။
စကားမာမာေျပာတတ္ၾကေပမဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာ ရလြယ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။
အခ်စ္အေပၚ သစၥာရွိတတ္ၾကၿပီး၊ အခ်စ္ႀကီးလို့ အမုန္းႀကီးသူမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။
အမွန္တရားအတြက္ ရပ္တည္တတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အႏုစိပ္ မဆန္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။
စိတ္ထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းၾကၿပီး ေခ်ာ့ၿပီးေပါင္းရင္ အကုန္လုံး သေဘာတူတတ္ၾကတယ္။
တယူသန္တတ္ၿပီး၊ တခါတေလ တစြတ္ထိုး ေခါင္းမာတတ္တယ္။
စိတ္ဆိုးျမန္ဆန္တတ္ေပမဲ့၊ စိတ္ဆိုးၿပီးရင္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေမ့သြားတတ္ၾကတယ္။
သူမ်ားေက်းဇူးကို မွတ္သားထားတတ္ၿပီး အခြင့္ၾကဳံရင္ ျပန္ဆပ္တတ္ၾကတယ္။
သီတင္းကၽြတ္ ခြင့္ရက္ရွည္အတြက္ ဖတ္႐ူ႔သူမ်ား စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္နိုင္ေအာင္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အထက္က စာစုမွာ ေျပာထားသလို၊ အႏုစိပ္ မဆန္တတ္သူမို့ တိက်ေသခ်ာမွုလည္း မေရရာလွပါေၾကာင္း၊

Aung Ko Latt