ဒီပန္းခ်ီကား က ေပးတဲ့ သင္ခန္းစာ

ဒီပန္းခ်ီကား က ေပးတဲ့ သင္ခန္းစာ

1. အခြင့္အေရး တိုင္းကို မယူပါနဲ႔…. တစ္ခ်ိဴ႕အရာေတြ က ကိုယ့္အတြက္ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြျဖစ္တယ္…
2. တစ္ခ်ိဴ႕ လူေတြ ဟာ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ဆံုးရံူးပ်က္စီးမွာကို မျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တျခား သူဘဝကိုဖ်က္စီးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရဲၾကတယ္….
3. ကိုယ့္မွာ သဘာဝတရား က ေပးထားတဲ့ အရည္အခ်င္း အားသာခ်က္ရွိသလို…တျခားသူမွာလဲ သဘာဝတရား ကေပးထားတဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ခုရွိတယ္ ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔
4. ကိုယ့္ရဲ႕ အကန္႔သတ္ နယ္နမိတ္ေဘာင္ ကိုယ္သိပါ…. လူတိုင္းမွာရွိပါတယ္
5. တခါတရံ ကိုယ့္ စိတ္ ကို ႐ိုင္းစိုင္းေအာင္ ႏိူးဆြ ေပးတဲ့ အေျခအေနတိုင္း ဟာ Fight Back ျပန္ လုပ္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး
6. တခါတရံမွာ ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲ အႏိုင္ရဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ မွာ အသင္းအဖြဲ႕ နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း ကို နားလည္ လက္ခံၿပီး က်င့္သံုးသင့္တယ္…
7. ဘာကိုအေကာင္းဆံုး လုပ္ႏိုင္သလဲ ေပၚမွာသာ စြဲၿမဲစြာ ဆုပ္ကိုင္ပါ…. ကိုယ့္ ကို ဖ်က္စီးက်ရံူးေစႏိုင္တဲ့ အေနာက္ ကို မလိုက္ပါနဲ႔….

မူရင္း Kizika ရဲ႕ post ကို ႀကိဳက္လို႔ ျပန္ေရးလိုက္တာပါ…

ဟိန္းစည္သူ