*** သူတုိ႕ မေသခင္ ၊ ကိုယ္ မေသခင္***

*** သူတုိ႕ မေသခင္ ၊ ကိုယ္ မေသခင္***

မိဘေတြကို လုပ္ေကၽြး ျပဳစုၾကပါ ။ သူတုိ႕ မေသခင္ ကုိယ္မေသခင္ အခ်ိန္အတိုေလးအတြင္းမွာပါ။ သူတုိ႕ေသသြားမွ ေကၽြးခ်င္လဲ မေကၽြးနုိင္ေတာ့ပါဘူး ။ သူတုိ႕ မေသခင္ ကုိယ္က အေစာေသ သြားလည္း မေကၽြးေမြးႏုိင္ေတာ့ပါဘူး ။ ခုလက္ရွိအခ်ိန္က အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ပါ ။ မိဘကို ေကၽြးေမြး ျပဳစု ေထာက္ပံ့သူတုိ႕သည္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီမႈကို ရရွိျပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိနုိင္ပါသည္ ။ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆုံေတြ႕ရတတ္ၾကပါတယ္ ။ အခက္ခဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ကူညီေပးမဲ့သူမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္ပါသည္ ။ မိဘေတြကို လုပ္ေကၽြးျပဳစု ေထာက္ပံ့ၾကပါစို႕…

ရွင္းသန္႕