၃၅သန္းရွိတ့ဲ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဘဝအေျခအေန

၃၅သန္းရွိတ့ဲ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဘဝအေျခအေန

ကာ့ဒ္ေတြရဲ႕ ဘဝက ေၾကကြဲစရာပါ။ လူေပါင္း ၃၅ သန္းရွိေပမယ့္ ႏိုင္ငံမရွိတဲ့ဘဝပါ။ တစုတစည္းတည္းလိုလိုေနၾကေပမယ့္ ၅ ႏိုင္ငံခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခံေနရတဲ့ ဘဝပါ။ တူညီတဲ့ ဘာသာစကား၊ တူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တူညီတဲ့ သမိုင္းရွိေပမယ့္ ကာ့ဒ္ဆိုတဲ့လူမ်ိဳးနာမည္ကိုေတာင္ မရွိပါဘူးဆိုၿပီး အေဖ်ာက္ခံေနရတဲ့ ဘဝပါ။ တူရကီက အၿမဲေျပာေနတာက ကာ့ဒ္ဆိုတာ မရွိဘူး၊ အဲဒီလူေတြက ေတာင္ေပၚတူရကီေတြတဲ့။

ပထမကမၻာစစ္အၿပီးမွာ စစ္ႏိုင္တဲ့ ဥေရာပနယ္ခ်ဲ႕ေတြက ေအာ္တိုမင္အင္ပါယာကို ခြဲစိတ္ပိုင္းျခားေဝငွတဲ့အခ်ိန္မွာ ေလာ့ဇန္းစာခ်ဳပ္အရ ႏိုင္ငံမရလိုက္ရွာတဲ့ ကာ့ဒ္ေတြပါ။ သူတို႔ႏိုင္ငံရသင့္ မရသင့္ကို ဒီေျမပုံထဲမွာၾကည့္ပါ။ အလယ္က အၫိုေရာင္အကြက္ကေလးက သူတို႔ေနတဲ့ေနရာပါ။ တူရကီ၊ အီရန္၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား ၄ ႏိုင္ငံထဲမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါေနၿပီး အာေမးနီးယားထဲမွာ နည္းနည္းပါေနပါတယ္။ ၅ ႏိုင္ငံအစိုးရအားလုံးရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈကို ခံေနရတဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ တူရကီ၊ အီရန္၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးအဖိႏွိပ္ခံေနၾကရပါတယ္။

သူတို့အားလုံးဟာ ကာဒစၥတန္ႏိုင္ငံထူေထာင္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနၾကေပမယ့္ ဘယ္တုန္းကမွ တိုင္းျပည္တျပည္ မရခဲ့ၾကဖူးဘူး။

ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္တို႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရဆိုတာ တကယ္ေတာ့ အလကားဟာေတြပဲ။ သက္သက္သာမန္လူေတြကို လက္တဆုပ္စာလူေတြက ဖိႏွိပ္ေနတဲ့ဟာေတြပဲ။

Thein Myat